Tutaj jesteś: Nauka i Edukacja > Szkoły Wyższe > Prace Dyplomowe > Jak pisać przypisy?

Jak pisać przypisy?

Stopień trudności: umiarkowane
, specjalista Tipy.pl
 3.8/5 (58 ocen)
Oceń 
Udostępnij
Przypisy wskazują źródło informacji po to aby każdy mógł zweryfikować konkretne stwierdzenie czy teorię, odsyłają, wyjaśniają lub uzupełniają wiedzę czytelnika o dodatkowe informacje. Poniżej znajdziesz zasady stosowania przypisów, dowiesz się jak je tworzyć i kiedy stosować.
1
Aby nie zostać oskarżonym o plagiat należy zamieścić przypis do:

- Każdej myśli, którą zaczerpnęliśmy od innego autora
Np. Weber wyróżnił trzy typy panowania

- Każdego zdania, cytatu zaczerpniętego od innego autora. W tym przypadku zdanie czy całą sentencję należy ująć w cudzysłów.
Np. Max Weber twierdzi, że "istnieją w zasadzie trzy wewnętrzne uprawomocnienia, a wiec podstawy prawomocności panowania".
2
Pierwszy przypis powinien zawierać w sobie

- Inicjał imienia autora
- Nazwisko autora
- Tytuł pracy (kursywa)
- Tłumaczenie
- Miejsce i data wydania
- Wydawnictwo
- Numer strony (lub przedział stron np. 14 – 16)

Przykład:
1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1990, Siedmioróg, str. 4

przecinkiem oddzielamy - (nazwisko), (tytuł), (miejsce rok wydania), (wydawnictwo), (strona)
kropkę dajemy tylko po skrócie str.
3
Gdy kolejny przypis w pracy odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy:

2 Ibidem.
2 Tamże.

Gdy przypis odwołuje się do tego samego dzieła ale innej strony wówczas dajemy:

3 Ibidem, s. 67.
3 Tamże, s. 67.

Ibidem = Tamże. Należy się zdecydować co używać w pracy - czy Ibidem czy Tamże i wszędzie stosować to samo.

Jeśli powracamy do jakiegoś autora i dzieła (poprzedni przypis był nowego autora, którego pierwszy raz cytowaliśmy w pracy ale teraz chcemy wrócić do kogoś z czyich myśli już korzystaliśmy wcześniej) wówczas:

4 A. Mickiewicz, op. cit., s. 288.
4 A. Mickiewicz, dz. cyt. s. 288.

Gdy teraz chcemy odwołać się do innego dzieła tego samego autora (np. Mickiewicza) wówczas:

6 Idem, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
6 Tenże, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
4
Przypisy z prasy, czasopism

Jeśli korzystamy z czasopisma przypis powinien składać się z: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywa), tytuł czasopisma (cudzysłów), numer czasopisma, miejsce i rok wydania oraz numer strony.
5
Przypisy z Internetu

Korzystając w pracy ze stron internetowych, w przypisie należy podać dokładny adres URL (wszystko co wyświetla się w pasku przeglądarki, nie tylko adres strony głównej) oraz datę (kiedy znaleźliśmy daną informację pod tym adresem).
6
Przypisy ze słownika oraz prac zbiorowych

Jeśli korzystamy z pracy zbiorowej w przypisie należy podać: tytuł, nazwisko redaktora (pod red.), miejsce rok wydania, numer strony.
Jak znaleźć współlokatora?
Jak wygląda obrona pracy magisterskiej?
Jak dostać się na studia doktoranckie?
Jak dostać się do seminarium?
Wskazówki
  • Tekst w przypisie powinien być pisany czcionką mniejszą od czcionki używanej w pracy o 2 pkt.
  • Prace licencjackie i magisterskie piszemy tradycyjnie czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5, marginesy: prawy 2,5 cm; lewy 3,5 cm. a przypisy czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1.
 3.8/5 (58 ocen)
Oceń 
Udostępnij
  • Komentarze Tipy.pl (22)

Nie będzie widoczny na stronie
 
Kamil - 2015-08-10
Najbardziej elegancko będzie w tym przypadku podać w pierwszym przypisie pełną sygnaturę ustawy, a więc: Art. 252 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W kolejnym przypadku natomiast wystarczy już podać tylko Art. 255 kodeksu cywilnego lub Art. 255 kc. Przypisy odnoszące się do ustaw są wyjątkiem - nie korzysta się w tym przypadku z zaimków tamże oraz dz. cyt., a tytuły zapisuje się zawsze prostym drukiem.
Żancia - 2015-08-10
Witam, mam problem z przypisami do ustaw lub kodeksów, gdy kolejny przypis odwołuje się do tej samej ustawy/ kodeksu co poprzedni. Czy wtedy powinnam zapisać to w taki sposób : Art. 252, Kodeksu Cywilnego, a następny art. 570, Tamże? Dziękuję za odpowiedz :)
Kamil - 2014-02-03
W tej sprawie proponuję skonsultować się z promotorem lub sięgnąć do prac, które przechowywane są zwykle w bibliotekach poszczególnych uczelni. O ile bowiem w przypadku klasycznych przypisów dolnych wypracowano przez wieki w zasadzie tylko dwie metody - kropkową i przecinkową - to w podawaniu źródeł internetowych panuje daleko idąca dowolność. Czasem źródła tego rodzaju traktowane są jak każde inne, a więc przypis sporządzany jest wg wzorca: kto?-co?-gdzie?-kiedy?, a miejsce wydania zastępuje się adresem internetowym, ale bywa i tak, że podawany jest wyłącznie link. Spotkać można również wyrażenie "strona internetowa", choć moim zdaniem jest to zbędne, gdyż jednoznacznie wynika z podanego adresu, ale jeśli promotor sobie tego życzy, to jego opinia jest decydująca. Na pewno wskazane jest podanie daty w postaci: dostęp z dnia 3.02.2014 lub przez umieszczenie jedynie informacji [3.02.2014].
Scorpio_SIC - 2014-01-31
Przypis z Internetu poiwnien zawierać wyrażenie "strona internetowa", nazwę strony, np. Tipy.pl, a następnie pełen adres i datę poprzedzoną wyrażeniem "stan z:"
selly.pl - 2013-08-19
Super artykuł na pewno mi się przyda :)
Kamil - 2013-04-08
Gdy ustawa cytowana jest po raz pierwszy, w przypisie należy umieścić jej pełny tytuł, wraz z podaniem dziennika ustaw, np. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U z 2004 r., nr 99, poz. 1001, dodając w razie potrzeby na końcu informację: z późn. zm. W kolejnych przypisach podajemy już tylko artykuł i skrócony tytuł ustawy, np. Art. 12 Ustawy o promocji zatrudnienia. Najważniejsze różnice - w porównaniu z cytowaniem innych tekstów - polegają na zapisie całego tytułu prostym drukiem oraz braku wskazania miejsca wydania aktu, który zastępuje jednoznaczna sygnatura Dziennika Ustaw. Jeśli zatem korzystamy z komentarza do ustawy, do którego zazwyczaj na końcu dodaje się jej pełny tekst, nie podajemy miejsca wydania i strony, na której została wydrukowana jej cytowana część.
dorciager - 2013-04-08
a jak zapisać w przypisach ustawę
ann89 - 2013-01-29

Tak, zwróciłam na to uwagę. Poza tym staram się korzystać z najnowszych źródeł (choć ciężko jest znaleźć coś na siłę, kiedy książki w bibliotekach już się "wyczerpały")...

Kamil - 2013-01-29
W tym przypadku - ponieważ pod moim kierunkiem powstaje praca na podobny temat - sugeruję ostrożność w wykorzystaniu źródeł. W książkach sprzed kilku lat takie zagadnienia, jak karty płatnicze, czy dostęp on-line do konta, prezentowane są jako nowość, która tymczasem już spowszedniała. Z części instrumentów, takich, jak e-mail banking, czy protokół WAP, już się nie korzysta, nie ma natomiast w podręcznikach niczego o kartach zbliżeniowych oraz płatnościach realizowanych za pomocą telefonu komórkowego. Takich informacji warto poszukać na stronach poszczególnych banków.
ann89 - 2013-01-28

Nie wyobrażam sobie żeby ktoś miał napisać za mnie pracę... i mogę być pewna, że dzięki temu bez problemu ją obronię. Poza tym mogę powiedzieć, że jestem teraz "małym ekspertem" na temat, który piszę:)

Btw piszę o bankowości elektronicznej

Kamil - 2013-01-28
Drobiazg; cieszy myśl, że ktoś jeszcze zadaje sobie trud, by samodzielnie napisać pracę. Niestety, jest to coraz rzadsze zjawisko.
ann89 - 2013-01-26

Wielkie dzięki!

Kamil - 2013-01-25

Autor jest od kilku lat promotorem prac licencjackich i magisterskich, dlatego podaje reguły, które zaleca stosować swoim studentom. Jeśli chodzi o literaturę, to najlepszą moim zdaniem pozycją na temat formalnych reguł pisania prac dyplomowych jest "Technika pisania prac magisterskich i licencjackich" R. Zenderowskiego, którą można dostać za kilka złotych na Allegro. Autor zamieszcza tam wiele przykładów i schematów, co niezwykle pomaga przy przeglądaniu książki w poszukiwaniu konkretnej informacji. Przede wszystkim jednak odwołuje się do elementarnych, żelaznych reguł, które w tej dziedzinie obowiązują od wielu lat.

Podstawową zasadą, której należy się trzymać, jest jednolitość. Jeśli już decydujemy się tytuły pisać prostą czcionką, to niech tak będzie w każdym przypisie, jeśli dodajemy nazwę wydawnictwa, to również musi się ono pojawić albo wszędzie, albo nigdzie, jeśli datę dostępu do treści internetowych podajemy w nawiasach kwadratowych, to błędem będzie pojedyncza informacja w rodzaju: dostęp z dnia, itd. Aby wyłowić takie nieścisłości, dobrze jest kliknąć w obszar przypisów, użyć opcji "zaznacz wszystko", a następnie kliknąć prawym klawiszem i skonwertować je na przypisy końcowe. Wówczas mamy wszystko na jednej, dwóch stronach i od razu widoczne stają się takie niedoróbki. Po ich poprawieniu należy ponownie zaznaczyć wszystkie przypisy i skonwertować je na dolne, wtedy każdy wróci na swoje miejsce w tekście.

W sprawie szczegółów warto konsultować się z promotorem, ponieważ istnieje możliwość stosowania drobnych odchyleń od ogólnych zasad i może nas potem czekać sporo żmudnej pracy nad przerabianiem detali, gdy promotor zażyczy sobie np. pisania nazwisk autorów kapitalikami.

A jeśli chodzi o wielu autorów tego samego nazwiska, należy je wymienić osobno, czyli A. Matuszczyk i P. Matuszczyk, dwa inicjały obok siebie wskazują, że chodzi o jedną osobę dwojga imion, jak Carl Maria von Weber. Także w systemie harwardzkim należy powtórzyć nazwisko, co wyglądałoby mniej więcej tak: [Matuszczyk, Matuszczyk 2007:114].

ann89 - 2013-01-25

Jak prawidłowo napisać przypis do książki dwóch autorów o tym samym nazwisku?

A., P. Matuszyk czy A. Matuszyk, P. Matuszyk?

Kamil - 2012-09-25
Ad. 1. Należy napisać jedynie Tamże, s. 12, chodzi o kolejność przypisów, a nie ich rozkład na poszczególnych stronach.

Ad. 2. Zwykle stosuje się w takim przypadku skrócony zapis tytułu, na który powołujemy się w danym momencie, np. J.M. Bocheński, Zarys dziejów..., dz. cyt., s. 128. W ten sposób uzyskujemy jednoznaczne wskazanie źródła. Jeśli na tę pozycję powołujemy się w kolejno następującym przypisie, wystarczy już tamże, s. 132.
Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej Europie. Św. Andrzej jest patronem miłości oraz zamążpójścia, zatem...
Newsletter - Bądź na bieżąco Codziennie nowa porada w twojej skrzynce
Każdy student ostatniego roku staje przed tym wyzwaniem. Początkowo sama myśl o tym może przerażać, ale z czasem...
Jak napisać pracę dyplomową?
Każdy student ostatniego roku staje przed tym wyzwaniem...
Logowanie   Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
E-mail

Hasło

   
  Zapamiętaj mnie
Możesz zalogować się
używając konta Facebook


lub
Zapomniałeś hasła - kliknij tutaj
Zarejestruj się za darmo   
Czym są Tipy.pl? Co chcesz zrobić? Zmotywować się do pracy? Zrobić samolot z papieru? Zareklamować się w Internecie? Tipy.pl to miejsce, gdzie możesz znaleźć porady i wskazówki na każdy temat.
E-mail

Hasło

Powtórz hasło


   Akceptuje regulamin *wyrażam zgodę na świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości, że jednocześnie tracę prawo do odstąpienia od Umowy.
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.| z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków |Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593| NIP – 5272644300 |za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu i należący do mnie adres e-mail.
Możesz zarejestrować się
używając konta Facebook


lub
Usługę świadczy

GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.

Siedziba

Kraków
Os. Teatralne 9A
31-946 Kraków

Krajowy Rejestr Sądowy

Sąd Rejonowy w Krakowie
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt

Tel: +48 12 646 28 12
Fax: + 48 12 646 27 10
E-mail: tipy@firma.interia.pl
Adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

KRS 0000416593    NIP 5272644300    REGON 142734048
Tipy.pl to źródło pełne porad, pomysłów i inspiracji.
Nie jestem pasożytem, nie blokuje reklam
pasożyt
Proszę wyłącz Adblock-a, jeśli chcesz zobaczyć treść artykułu.