własna działalność gospodarcza

Jak założyć własny biznes?
muszka - specjalista Tipy.pl

Coraz więcej osób decyduje się na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy elastyczne godziny pracy i kontrolę nad swoimi zarobkami. Zanim jednak nasza firma zacznie funkcjonować, musimy załatwić szereg formalności. Jeśli nie wiesz co zrobić by, założyć własną firmę- ten artykuł jest dla Ciebie!
1
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim lub w Urzędzie Gminy. W zależności od formy organizacyjnej zakładanego przedsiębiorstwa jego rejestracja następuje albo poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo poprzez rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Indywidualną działalność prowadzoną pod własnym nazwiskiem należy zarejestrować w urzędzie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie z miejscem, w którym będzie działać przedsiębiorstwo. Organ ewidencyjny (burmistrz, wójt lub prezydent miasta) w ciągu czternastu dni od dnia, w którym złożono wniosek , wydaje decyzję o wpisaniu do ewidencji. Na podobnych zasadach dokonuje się rejestracji działalności, gdy zamierza się poprowadzić działalność w formie spółki cywilnej. Jedyna różnica polega na tym, że każdy wspólnik spółki rejestruje się osobno - w urzędzie tej gminy, w której mieszka. W wypadku spółek handlowych rejestracji działalności dokuje się w sądzie rejestrowym, składając na specjalnych formularzach wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
2
Drugim krokiem w zakładaniu działalności gospodarczej jest udanie się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru REGON. Zgłoszenie do rejestru składa się na specjalnym druku RG-1 i dołącza także dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W wypadku spółki cywilnej numer REGON otrzymuje spółka, a nie każdy przedsiębiorca z osobna.
3
Następnie firma powinna otworzyć rachunek bankowy. Wybór banku należy tylko i wyłącznie do właścicieli firmy. Istnieją specjalne oferty dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać, aby otworzyć rachunek bankowy na bardziej korzystnych warunkach.
4
W następnej kolejności osoba zakładająca firmę powinna udać się do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym jest związane z obowiązkiem płacenia podatków. Rejestrując się uzyskujemy numer NIP i deklarujemy się czy będziemy płatnikami VAT oraz wybieramy formę opodatkowania podatkiem dochodowym. W wypadku indywidualnego przedsiębiorcy, jego prywatny numer NIP z chwilą rozpoczęcia działalności staje się numerem NIP przedsiębiorstwa.
5
Oprócz tego musimy naszą działalność zgłosić również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności przekazać do ZUS-u informacje o rodzaju odprowadzanych miesięcznych składek na ubezpieczenie. Przy rejestracji należy złożyć formularz zgłoszeniowy płatnika składek, formularze dla każdej osoby zatrudnionej w firmie, REGON przedsiębiorstwa, numer wpisu ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa, dane personalne oraz numery NIP (wszystkich osób). Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą i nie prowadziły żadnej działalności w ciągu pięciu lat, mogą przez 24 miesiące płacić składkę stanowiącą 30% minimalnego wynagrodzenia (ok. 260zł).
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie