Studia doktoranckie

Jak dostać się na studia doktoranckie?

Studia doktoranckie stanowią trzeci szczebel kształcenia akademickiego i zwykle są przepustką to poszukiwania etatu na uczelni. Wprawdzie prestiż doktoranta na uczelni jest raczej pozorny, a w ostatecznym rozrachunku ma więcej obowiązków, niż praw, jednak taką drogę życiową trzeba zaplanować dużo wcześniej.
1
Zwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem przy rekrutacji na doktorat jest działalność naukowa. Składa się na nią uczestnictwo w konferencjach, publikowanie artykułów zgodnych z tematem badań czy też aktywność w kołach naukowych. Realizowanie tych wszystkich punktów w toku swoich studiów skutkuje większą ilością punktów na rozmowie rekrutacyjnej. Dlatego jeśli myślisz poważnie o kontynuowaniu studiów, postaraj się o jakieś udokumentowane osiągnięcia w tej dziedzinie. Korzystaj zwłaszcza z sytuacji, kiedy konferencje są organizowane w twoim ośrodku akademickim.
2
Osoby pozostające na doktoracie w tym samym ośrodku muszą znaleźć i wskazać opiekuna naukowego swojej pracy. Często, choć nie zawsze jest to po prostu promotor pracy magisterskiej. Zawsze natomiast przyszły doktorant powinien zacząć od zainteresowania konkretnej osoby swoimi planami i nawiązania z nią bliższego kontaktu. Trudno liczyć na to, że ktoś podejmie się opieki nad twoją pracą w ogóle cię nie znając, np. na tydzień przed rekrutacją. Warto tą sprawę załatwić odpowiednio wcześniej i osobę promotora wybrać starannie, także po to, żeby mieć pewność, że nie zostaniemy sami ze swoją pracą. Przydają się tutaj znajomi doktoranci, zazwyczaj wiedzą oni na ile pomocni są poszczególni pracownicy i jak dbają o swoich studentów.
3
Kolejnym istotnym dokumentem wskazującym na predyspozycję przyszłego doktoranta do pracy naukowej jest jego praca magisterska. Warto więc się przyłożyć do jej przygotowania, także ze względu na to, że dokładnie opracowany temat bywa czasem inspiracją do pomysłu na rozprawę doktorską. Ponadto profesjonalnie napisana i dobrze oceniona praca połączona z wysoką średnią ze studiów magisterskich, to dodatkowe punkty na rozmowie rekrutacyjnej.
4
Zapowiedzią interesującej rozprawy jest dobry projekt, który również zwykle trzeba przedstawić w procesie rekrutacji. Warto go dobrze przemyśleć, ponieważ na rozmowie rekrutacyjnej zwykle zadawane są do niego dosyć szczegółowe pytania, obejmujące również kwestie realizacji zakładanych planów. Dlatego jeśli nie masz pomysłu, jakich metod użyjesz, by zweryfikować określone założenia, lepiej nie ujmuj tego w projekcie. Podstawą projektu powinno być zaprezentowanie pomysłu i jasnej, logicznej drogi dążenia do jego zrealizowania.
?

Wskazówki
* Kwestie stypendiów doktoranckich zależą od polityki konkretnego ośrodka akademickiego i od liczby funduszy na ten cel, zwykle jednak tworzona jest lista rankingowa wśród kandydatów w oparciu o wyżej wymienione kryteria, po czym osoba/osoby z największą liczbą punktów dostają pieniądze. Studiowanie nie ogranicza jednak twoich możliwości pracy zawodowej, tym bardziej, że obciążenie zajęciami jest dość niewielkie.
* Przygotuj się na to, że będziesz prowadzić zajęcia ze studentami w ramach praktyk. Zwykle przygotowania do tych zajęć na początku wymagają sporo pracy, jednak dostarczają również sporo przyjemności i w sumie są pozytywnym elementem w przebiegu całych studiów.

Strona 1 z 2

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie