blok

Jak starać się o mieszkanie w TBS?

Mieszkania z TBS często są tańszą alternatywą dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania od dewelopera, bądź od osoby prywatnej na rynku wtórnym. Kandydat na najemcę musi przy tym spełnić kilka warunków. Jakich?
1
Wymagania wobec najemcy

Jeśli chcesz się starać o mieszkanie w TBS nie możesz posiadać tytułu prawnego do żadnego innego lokalu w twojej miejscowości. Miesięczny dochód potencjalnych najemców nie może przekraczać 130% średniego wynagrodzenia w danym województwie o 20% w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, o 80% przy dwuosobowym gospodarstwie domowym i o dalsze 40% na każdą kolejną osobę.
2
Rozpatrywanie wniosku

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki mogą złożyć wniosek w siedzibie towarzystwa na specjalnym druku i w określonym terminie (zwykle pokrywa się on z rozpoczęciem inwestycji).
Wnioski rozpatruje komisja kwalifikacyjna, która na mocy regulaminu przyznawania mieszkań, który posiada każde towarzystwo, decyduje o zawarciu umowy najmu.
3
Kaucja

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku najemca zobowiązuje się do wpłaty kaucji. Wynosi ona maksymalnie 12-krotność czynszu za dane mieszkanie w dniu umowy i stanowi zabezpieczenie na wypadek na przykład niepłacenia przez lokatora czynszu.
4
Partycypacja

W przypadku, jeśli jednocześnie jesteś partycypantem (czyli uczestniczysz w kosztach danej inwestycji), dodatkowo jesteś zobowiązany wnieść opłatę, która wynosi do 30% wartości danego mieszkania. Partycypant ma prawo wskazać osobę, która ma użytkować dany lokal, bądź użytkować go samemu. Partycypantami mogą być także pracodawcy, chcący poprzez TBS pozyskać lokale mieszkalne dla swoich pracowników, czy też gminy. Wkład partycypacyjny można odzyskać w przypadku zwalniania mieszkania (TBS ma rok czasu na rozliczenie się w tej kwestii). Umowę partycypacji trzeba dokładnie przejrzeć pod kątem niedozwolonych klauzul (np. umożliwiających jednostronne rozwiązanie umowy przez TBS)
5
Wysokość opłat i obowiązki najemcy.

Opłaty za użytkowanie mieszkań z TBS są wyższe, niż w przypadku tradycyjnych mieszkań, ponieważ obok kosztów eksploatacji i remontów czynsz pokrywa także spłatę kredytu. Najemca jest zobowiązany do przedstawienia na raz na dwa lata zaświadczenia o wysokości uzyskanych w poprzednim roku dochodów, a niespełnienie wcześniej wymienionych progów może skutkować podniesieniem czynszu. Najemca powinien poinformować również o nabyciu prawa do innego lokalu, w tym wypadku skutkuje to wypowiedzeniem umowy najmu.
?

Wskazówki
* Do 2011 roku nie było możliwości wykupienia na własność mieszkań z TBS. Na początku 2011 roku ten niekorzystny dla wielu tysięcy najemców stan prawny zmieniła przyjęta przez sejm ustawa.

Strona 1 z 2

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

IzabelaKorwińska2
18.02.2015
Kiedyś się starałam o takie mieszkanie, nie żałuję że go nie dostałam chociaż teraz jest możliwość wykupienia takiego mieszkania, teraz mam własne http://marvipol.pl/inwestycje/4-hill-park-apartments/o-inwestycji chociaż do spłacenia jeszcze trochę zostało.