studia

Jak pisać przypisy?
Bobo77 - specjalista Tipy.pl

Przypisy wskazują źródło informacji po to aby każdy mógł zweryfikować konkretne stwierdzenie czy teorię, odsyłają, wyjaśniają lub uzupełniają wiedzę czytelnika o dodatkowe informacje. Poniżej znajdziesz zasady stosowania przypisów, dowiesz się jak je tworzyć i kiedy stosować.
1
Aby nie zostać oskarżonym o plagiat należy zamieścić przypis do:

- Każdej myśli, którą zaczerpnęliśmy od innego autora
Np. Weber wyróżnił trzy typy panowania

- Każdego zdania, cytatu zaczerpniętego od innego autora. W tym przypadku zdanie czy całą sentencję należy ująć w cudzysłów.
Np. Max Weber twierdzi, że "istnieją w zasadzie trzy wewnętrzne uprawomocnienia, a wiec podstawy prawomocności panowania".
2
Pierwszy przypis powinien zawierać w sobie

- Inicjał imienia autora
- Nazwisko autora
- Tytuł pracy (kursywa)
- Tłumaczenie
- Miejsce i data wydania
- Wydawnictwo
- Numer strony (lub przedział stron np. 14 – 16)

Przykład:
1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1990, Siedmioróg, str. 4

przecinkiem oddzielamy - (nazwisko), (tytuł), (miejsce rok wydania), (wydawnictwo), (strona)
kropkę dajemy tylko po skrócie str.
3
Gdy kolejny przypis w pracy odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy:

2 Ibidem.
2 Tamże.

Gdy przypis odwołuje się do tego samego dzieła ale innej strony wówczas dajemy:

3 Ibidem, s. 67.
3 Tamże, s. 67.

Ibidem = Tamże. Należy się zdecydować co używać w pracy - czy Ibidem czy Tamże i wszędzie stosować to samo.

Jeśli powracamy do jakiegoś autora i dzieła (poprzedni przypis był nowego autora, którego pierwszy raz cytowaliśmy w pracy ale teraz chcemy wrócić do kogoś z czyich myśli już korzystaliśmy wcześniej) wówczas:

4 A. Mickiewicz, op. cit., s. 288.
4 A. Mickiewicz, dz. cyt. s. 288.

Gdy teraz chcemy odwołać się do innego dzieła tego samego autora (np. Mickiewicza) wówczas:

6 Idem, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
6 Tenże, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
4
Przypisy z prasy, czasopism

Jeśli korzystamy z czasopisma przypis powinien składać się z: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywa), tytuł czasopisma (cudzysłów), numer czasopisma, miejsce i rok wydania oraz numer strony.
5
Przypisy z Internetu

Korzystając w pracy ze stron internetowych, w przypisie należy podać dokładny adres URL (wszystko co wyświetla się w pasku przeglądarki, nie tylko adres strony głównej) oraz datę (kiedy znaleźliśmy daną informację pod tym adresem).
6
Przypisy ze słownika oraz prac zbiorowych

Jeśli korzystamy z pracy zbiorowej w przypisie należy podać: tytuł, nazwisko redaktora (pod red.), miejsce rok wydania, numer strony.
?

Wskazówki
* Tekst w przypisie powinien być pisany czcionką mniejszą od czcionki używanej w pracy o 2 pkt.
* Prace licencjackie i magisterskie piszemy tradycyjnie czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5, marginesy: prawy 2,5 cm; lewy 3,5 cm. a przypisy czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1.

Podobne porady

Komentarze (21)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Kamil
10.08.2015
Najbardziej elegancko będzie w tym przypadku podać w pierwszym przypisie pełną sygnaturę ustawy, a więc: Art. 252 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W kolejnym przypadku natomiast wystarczy już podać tylko Art. 255 kodeksu cywilnego lub Art. 255 kc. Przypisy odnoszące się do ustaw są wyjątkiem - nie korzysta się w tym przypadku z zaimków tamże oraz dz. cyt., a tytuły zapisuje się zawsze prostym drukiem.
Żancia
10.08.2015
Witam, mam problem z przypisami do ustaw lub kodeksów, gdy kolejny przypis odwołuje się do tej samej ustawy/ kodeksu co poprzedni. Czy wtedy powinnam zapisać to w taki sposób : Art. 252, Kodeksu Cywilnego, a następny art. 570, Tamże? Dziękuję za odpowiedz :)
Kamil
03.02.2014
W tej sprawie proponuję skonsultować się z promotorem lub sięgnąć do prac, które przechowywane są zwykle w bibliotekach poszczególnych uczelni. O ile bowiem w przypadku klasycznych przypisów dolnych wypracowano przez wieki w zasadzie tylko dwie metody - kropkową i przecinkową - to w podawaniu źródeł internetowych panuje daleko idąca dowolność. Czasem źródła tego rodzaju traktowane są jak każde inne, a więc przypis sporządzany jest wg wzorca: kto?-co?-gdzie?-kiedy?, a miejsce wydania zastępuje się adresem internetowym, ale bywa i tak, że podawany jest wyłącznie link. Spotkać można również wyrażenie "strona internetowa", choć moim zdaniem jest to zbędne, gdyż jednoznacznie wynika z podanego adresu, ale jeśli promotor sobie tego życzy, to jego opinia jest decydująca. Na pewno wskazane jest podanie daty w postaci: dostęp z dnia 3.02.2014 lub przez umieszczenie jedynie informacji [3.02.2014].
Scorpio_SIC
31.01.2014
Przypis z Internetu poiwnien zawierać wyrażenie "strona internetowa", nazwę strony, np. Tipy.pl, a następnie pełen adres i datę poprzedzoną wyrażeniem "stan z:"
selly.pl
19.08.2013
Super artykuł na pewno mi się przyda :)
Kamil
08.04.2013
Gdy ustawa cytowana jest po raz pierwszy, w przypisie należy umieścić jej pełny tytuł, wraz z podaniem dziennika ustaw, np. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U z 2004 r., nr 99, poz. 1001, dodając w razie potrzeby na końcu informację: z późn. zm. W kolejnych przypisach podajemy już tylko artykuł i skrócony tytuł ustawy, np. Art. 12 Ustawy o promocji zatrudnienia. Najważniejsze różnice - w porównaniu z cytowaniem innych tekstów - polegają na zapisie całego tytułu prostym drukiem oraz braku wskazania miejsca wydania aktu, który zastępuje jednoznaczna sygnatura Dziennika Ustaw. Jeśli zatem korzystamy z komentarza do ustawy, do którego zazwyczaj na końcu dodaje się jej pełny tekst, nie podajemy miejsca wydania i strony, na której została wydrukowana jej cytowana część.
dorciager
08.04.2013
a jak zapisać w przypisach ustawę
ann89
29.01.2013
Tak, zwróciłam na to uwagę. Poza tym staram się korzystać z najnowszych źródeł (choć ciężko jest znaleźć coś na siłę, kiedy książki w bibliotekach już się "wyczerpały")...
Kamil
29.01.2013
W tym przypadku - ponieważ pod moim kierunkiem powstaje praca na podobny temat - sugeruję ostrożność w wykorzystaniu źródeł. W książkach sprzed kilku lat takie zagadnienia, jak karty płatnicze, czy dostęp on-line do konta, prezentowane są jako nowość, która tymczasem już spowszedniała. Z części instrumentów, takich, jak e-mail banking, czy protokół WAP, już się nie korzysta, nie ma natomiast w podręcznikach niczego o kartach zbliżeniowych oraz płatnościach realizowanych za pomocą telefonu komórkowego. Takich informacji warto poszukać na stronach poszczególnych banków.
ann89
28.01.2013
Nie wyobrażam sobie żeby ktoś miał napisać za mnie pracę... i mogę być pewna, że dzięki temu bez problemu ją obronię. Poza tym mogę powiedzieć, że jestem teraz "małym ekspertem" na temat, który piszę:)
Btw piszę o bankowości elektronicznej