Tutaj jesteś: Nauka i Edukacja > Szkoły Wyższe > Prace Dyplomowe > Jak pisać przypisy?

Jak pisać przypisy?

Stopień trudności: umiarkowane
, specjalista Tipy.pl
 3.9/5 (61 ocen)
Oceń 
Udostępnij
Przypisy wskazują źródło informacji po to aby każdy mógł zweryfikować konkretne stwierdzenie czy teorię, odsyłają, wyjaśniają lub uzupełniają wiedzę czytelnika o dodatkowe informacje. Poniżej znajdziesz zasady stosowania przypisów, dowiesz się jak je tworzyć i kiedy stosować.
1
Aby nie zostać oskarżonym o plagiat należy zamieścić przypis do:

- Każdej myśli, którą zaczerpnęliśmy od innego autora
Np. Weber wyróżnił trzy typy panowania

- Każdego zdania, cytatu zaczerpniętego od innego autora. W tym przypadku zdanie czy całą sentencję należy ująć w cudzysłów.
Np. Max Weber twierdzi, że "istnieją w zasadzie trzy wewnętrzne uprawomocnienia, a wiec podstawy prawomocności panowania".
2
Pierwszy przypis powinien zawierać w sobie

- Inicjał imienia autora
- Nazwisko autora
- Tytuł pracy (kursywa)
- Tłumaczenie
- Miejsce i data wydania
- Wydawnictwo
- Numer strony (lub przedział stron np. 14 – 16)

Przykład:
1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1990, Siedmioróg, str. 4

przecinkiem oddzielamy - (nazwisko), (tytuł), (miejsce rok wydania), (wydawnictwo), (strona)
kropkę dajemy tylko po skrócie str.
3
Gdy kolejny przypis w pracy odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy:

2 Ibidem.
2 Tamże.

Gdy przypis odwołuje się do tego samego dzieła ale innej strony wówczas dajemy:

3 Ibidem, s. 67.
3 Tamże, s. 67.

Ibidem = Tamże. Należy się zdecydować co używać w pracy - czy Ibidem czy Tamże i wszędzie stosować to samo.

Jeśli powracamy do jakiegoś autora i dzieła (poprzedni przypis był nowego autora, którego pierwszy raz cytowaliśmy w pracy ale teraz chcemy wrócić do kogoś z czyich myśli już korzystaliśmy wcześniej) wówczas:

4 A. Mickiewicz, op. cit., s. 288.
4 A. Mickiewicz, dz. cyt. s. 288.

Gdy teraz chcemy odwołać się do innego dzieła tego samego autora (np. Mickiewicza) wówczas:

6 Idem, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
6 Tenże, Dziady, Warszawa 2008, Polskie Media Amer.Com S.A., str. 95
4
Przypisy z prasy, czasopism

Jeśli korzystamy z czasopisma przypis powinien składać się z: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywa), tytuł czasopisma (cudzysłów), numer czasopisma, miejsce i rok wydania oraz numer strony.
5
Przypisy z Internetu

Korzystając w pracy ze stron internetowych, w przypisie należy podać dokładny adres URL (wszystko co wyświetla się w pasku przeglądarki, nie tylko adres strony głównej) oraz datę (kiedy znaleźliśmy daną informację pod tym adresem).
6
Przypisy ze słownika oraz prac zbiorowych

Jeśli korzystamy z pracy zbiorowej w przypisie należy podać: tytuł, nazwisko redaktora (pod red.), miejsce rok wydania, numer strony.
Jak robić przypisy w Wordzie?
Jak się skoncentrować na nauce?
Jak się pozbyć współlokatora?
Jak przetrwać całonocną naukę?
Wskazówki
  • Tekst w przypisie powinien być pisany czcionką mniejszą od czcionki używanej w pracy o 2 pkt.
  • Prace licencjackie i magisterskie piszemy tradycyjnie czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5, marginesy: prawy 2,5 cm; lewy 3,5 cm. a przypisy czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1.
 3.9/5 (61 ocen)
Oceń 
Udostępnij
  • Komentarze Tipy.pl (22)

Nie będzie widoczny na stronie
 
Kamil - 2015-08-10
Najbardziej elegancko będzie w tym przypadku podać w pierwszym przypisie pełną sygnaturę ustawy, a więc: Art. 252 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W kolejnym przypadku natomiast wystarczy już podać tylko Art. 255 kodeksu cywilnego lub Art. 255 kc. Przypisy odnoszące się do ustaw są wyjątkiem - nie korzysta się w tym przypadku z zaimków tamże oraz dz. cyt., a tytuły zapisuje się zawsze prostym drukiem.
Żancia - 2015-08-10
Witam, mam problem z przypisami do ustaw lub kodeksów, gdy kolejny przypis odwołuje się do tej samej ustawy/ kodeksu co poprzedni. Czy wtedy powinnam zapisać to w taki sposób : Art. 252, Kodeksu Cywilnego, a następny art. 570, Tamże? Dziękuję za odpowiedz :)
Kamil - 2014-02-03
W tej sprawie proponuję skonsultować się z promotorem lub sięgnąć do prac, które przechowywane są zwykle w bibliotekach poszczególnych uczelni. O ile bowiem w przypadku klasycznych przypisów dolnych wypracowano przez wieki w zasadzie tylko dwie metody - kropkową i przecinkową - to w podawaniu źródeł internetowych panuje daleko idąca dowolność. Czasem źródła tego rodzaju traktowane są jak każde inne, a więc przypis sporządzany jest wg wzorca: kto?-co?-gdzie?-kiedy?, a miejsce wydania zastępuje się adresem internetowym, ale bywa i tak, że podawany jest wyłącznie link. Spotkać można również wyrażenie "strona internetowa", choć moim zdaniem jest to zbędne, gdyż jednoznacznie wynika z podanego adresu, ale jeśli promotor sobie tego życzy, to jego opinia jest decydująca. Na pewno wskazane jest podanie daty w postaci: dostęp z dnia 3.02.2014 lub przez umieszczenie jedynie informacji [3.02.2014].
Scorpio_SIC - 2014-01-31
Przypis z Internetu poiwnien zawierać wyrażenie "strona internetowa", nazwę strony, np. Tipy.pl, a następnie pełen adres i datę poprzedzoną wyrażeniem "stan z:"
selly.pl - 2013-08-19
Super artykuł na pewno mi się przyda :)
Kamil - 2013-04-08
Gdy ustawa cytowana jest po raz pierwszy, w przypisie należy umieścić jej pełny tytuł, wraz z podaniem dziennika ustaw, np. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U z 2004 r., nr 99, poz. 1001, dodając w razie potrzeby na końcu informację: z późn. zm. W kolejnych przypisach podajemy już tylko artykuł i skrócony tytuł ustawy, np. Art. 12 Ustawy o promocji zatrudnienia. Najważniejsze różnice - w porównaniu z cytowaniem innych tekstów - polegają na zapisie całego tytułu prostym drukiem oraz braku wskazania miejsca wydania aktu, który zastępuje jednoznaczna sygnatura Dziennika Ustaw. Jeśli zatem korzystamy z komentarza do ustawy, do którego zazwyczaj na końcu dodaje się jej pełny tekst, nie podajemy miejsca wydania i strony, na której została wydrukowana jej cytowana część.
dorciager - 2013-04-08
a jak zapisać w przypisach ustawę
ann89 - 2013-01-29

Tak, zwróciłam na to uwagę. Poza tym staram się korzystać z najnowszych źródeł (choć ciężko jest znaleźć coś na siłę, kiedy książki w bibliotekach już się "wyczerpały")...

Kamil - 2013-01-29
W tym przypadku - ponieważ pod moim kierunkiem powstaje praca na podobny temat - sugeruję ostrożność w wykorzystaniu źródeł. W książkach sprzed kilku lat takie zagadnienia, jak karty płatnicze, czy dostęp on-line do konta, prezentowane są jako nowość, która tymczasem już spowszedniała. Z części instrumentów, takich, jak e-mail banking, czy protokół WAP, już się nie korzysta, nie ma natomiast w podręcznikach niczego o kartach zbliżeniowych oraz płatnościach realizowanych za pomocą telefonu komórkowego. Takich informacji warto poszukać na stronach poszczególnych banków.
ann89 - 2013-01-28

Nie wyobrażam sobie żeby ktoś miał napisać za mnie pracę... i mogę być pewna, że dzięki temu bez problemu ją obronię. Poza tym mogę powiedzieć, że jestem teraz "małym ekspertem" na temat, który piszę:)

Btw piszę o bankowości elektronicznej

Kamil - 2013-01-28
Drobiazg; cieszy myśl, że ktoś jeszcze zadaje sobie trud, by samodzielnie napisać pracę. Niestety, jest to coraz rzadsze zjawisko.
ann89 - 2013-01-26

Wielkie dzięki!

Kamil - 2013-01-25

Autor jest od kilku lat promotorem prac licencjackich i magisterskich, dlatego podaje reguły, które zaleca stosować swoim studentom. Jeśli chodzi o literaturę, to najlepszą moim zdaniem pozycją na temat formalnych reguł pisania prac dyplomowych jest "Technika pisania prac magisterskich i licencjackich" R. Zenderowskiego, którą można dostać za kilka złotych na Allegro. Autor zamieszcza tam wiele przykładów i schematów, co niezwykle pomaga przy przeglądaniu książki w poszukiwaniu konkretnej informacji. Przede wszystkim jednak odwołuje się do elementarnych, żelaznych reguł, które w tej dziedzinie obowiązują od wielu lat.

Podstawową zasadą, której należy się trzymać, jest jednolitość. Jeśli już decydujemy się tytuły pisać prostą czcionką, to niech tak będzie w każdym przypisie, jeśli dodajemy nazwę wydawnictwa, to również musi się ono pojawić albo wszędzie, albo nigdzie, jeśli datę dostępu do treści internetowych podajemy w nawiasach kwadratowych, to błędem będzie pojedyncza informacja w rodzaju: dostęp z dnia, itd. Aby wyłowić takie nieścisłości, dobrze jest kliknąć w obszar przypisów, użyć opcji "zaznacz wszystko", a następnie kliknąć prawym klawiszem i skonwertować je na przypisy końcowe. Wówczas mamy wszystko na jednej, dwóch stronach i od razu widoczne stają się takie niedoróbki. Po ich poprawieniu należy ponownie zaznaczyć wszystkie przypisy i skonwertować je na dolne, wtedy każdy wróci na swoje miejsce w tekście.

W sprawie szczegółów warto konsultować się z promotorem, ponieważ istnieje możliwość stosowania drobnych odchyleń od ogólnych zasad i może nas potem czekać sporo żmudnej pracy nad przerabianiem detali, gdy promotor zażyczy sobie np. pisania nazwisk autorów kapitalikami.

A jeśli chodzi o wielu autorów tego samego nazwiska, należy je wymienić osobno, czyli A. Matuszczyk i P. Matuszczyk, dwa inicjały obok siebie wskazują, że chodzi o jedną osobę dwojga imion, jak Carl Maria von Weber. Także w systemie harwardzkim należy powtórzyć nazwisko, co wyglądałoby mniej więcej tak: [Matuszczyk, Matuszczyk 2007:114].

ann89 - 2013-01-25

Jak prawidłowo napisać przypis do książki dwóch autorów o tym samym nazwisku?

A., P. Matuszyk czy A. Matuszyk, P. Matuszyk?

Kamil - 2012-09-25
Ad. 1. Należy napisać jedynie Tamże, s. 12, chodzi o kolejność przypisów, a nie ich rozkład na poszczególnych stronach.

Ad. 2. Zwykle stosuje się w takim przypadku skrócony zapis tytułu, na który powołujemy się w danym momencie, np. J.M. Bocheński, Zarys dziejów..., dz. cyt., s. 128. W ten sposób uzyskujemy jednoznaczne wskazanie źródła. Jeśli na tę pozycję powołujemy się w kolejno następującym przypisie, wystarczy już tamże, s. 132.
Figa - 2012-09-25
Mam dwa pytania :
1. Jeśli ostatni przypis na poprzedniej stronie jest tym samym źródłem (inna strona książki) co pierwszy przypis na kolejnej stronie to również piszemy Tamże, s.12. Czy powtarzamy źródło?
2. Jeśli mamy dwie książki jednego autora i zamiennie z nich korzystamy to piszemy na poczatek pelny przypis nastepnie tenże, dzieło cyt. czy też tenże i pierwsze 2 słowa tytułu z 3kropkiem, czy jak?
Kamil - 2012-05-08
Zwykle ten system przypisów określa się raczej mianem "harwardzkiego". Jeśli źródło elektroniczne jest dobrze opisane, można normalnie umieścić nazwisko autora w nawiasie i będzie ono odnośnikiem do bibliografii. Jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, bo np. autor jest nieznany, albo nie wiadomo, w którym roku coś zostało umieszczone w sieci, sugerowałbym jednak pojedynczy klasyczny przypis dolny, gdyż biorąc pod uwagę długość adresów internetowych, podanie go w całości mogłoby wpłynąć na przejrzystość tekstu.
siwka1988 - 2012-02-21
A co z przypisami internetowymi w systemie oksfordzkim tj. w nawiasie mam podać adres URL?
daruma - 2011-01-13
OK, te informacje na pewno wielu ludziom się przydadzą. To czego w tym artykule brakuje to ... przypisów (sic!), choćby w formie podania jakiegoś źródła powyższych informacji (przecież autor sam od siebie tych reguł nie wymyślił!).
Ponadto: "kursywa" a nie "kusywa". Dlatego ode mnie tylko (aż) 4*.
Bobo77 - 2010-09-06

Quote From k,
a jezeli autor ksiazki odwoluje sie do kogos daje w nawiasie przypis i ja tez chce o tym napisac, to w przypisie mam podac autora tej ksiazki czy podac tego do ktorego ten sie odwoluje, np

platon wyroznil dwa rodzaje dusz(zob Platon..) jest to grament ksiazki pisanej przez Pana X wiec jak ma wygladac przypis??podac pana X czy Platona


Podajesz pana X

k - 2010-09-04
a jezeli autor ksiazki odwoluje sie do kogos daje w nawiasie przypis i ja tez chce o tym napisac, to w przypisie mam podac autora tej ksiazki czy podac tego do ktorego ten sie odwoluje, np
platon wyroznil dwa rodzaje dusz(zob Platon..) jest to grament ksiazki pisanej przez Pana X wiec jak ma wygladac przypis??podac pana X czy Platona
Tiilii - 2010-08-17
A ja zrobić przypis gdy czasopismo jest wzięte ze strony internetowej w wersji .doc? Dokładnie chodzi mi o biuletyn problemy narkomanii który znajduje się tu: http://www.ptzn.org.pl/problemy.php. Gdzie umieścić adres strony internetowej? Proszę o odpowiedź na maila ssstrzalka@o2.pl
Ludzie często sądzą, że zdrowa dieta opiera się tylko i wyłącznie na jedzeniu zielonej sałaty i piciu czystej...
Newsletter - Bądź na bieżąco Codziennie nowa porada w twojej skrzynce
 
Każdy student ostatniego roku staje przed tym wyzwaniem. Początkowo sama myśl o tym może przerażać, ale z czasem...
Jak napisać pracę dyplomową?
Każdy student ostatniego roku staje przed tym wyzwaniem...
Logowanie   Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
E-mail

Hasło

   
  Zapamiętaj mnie
Możesz zalogować się
używając konta Facebook


lub
Zapomniałeś hasła - kliknij tutaj
Zarejestruj się za darmo   
Czym są Tipy.pl? Co chcesz zrobić? Zmotywować się do pracy? Zrobić samolot z papieru? Zareklamować się w Internecie? Tipy.pl to miejsce, gdzie możesz znaleźć porady i wskazówki na każdy temat.
E-mail

Hasło

Powtórz hasło


   Akceptuje regulamin *wyrażam zgodę na świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości, że jednocześnie tracę prawo do odstąpienia od Umowy.
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.| z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków |Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593| NIP – 5272644300 |za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu i należący do mnie adres e-mail.
Możesz zarejestrować się
używając konta Facebook


lub
Usługę świadczy

GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.

Siedziba

Kraków
Os. Teatralne 9A
31-946 Kraków

Krajowy Rejestr Sądowy

Sąd Rejonowy w Krakowie
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt

Tel: +48 12 646 28 12
Fax: + 48 12 646 27 10
E-mail: tipy@firma.interia.pl
Adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

KRS 0000416593    NIP 5272644300    REGON 142734048
Nie jestem pasożytem, nie blokuje reklam
pasożyt
Proszę wyłącz Adblock-a, jeśli chcesz zobaczyć treść artykułu.