uczennica

Jak napisać recenzję?
AdriannaAdrianna - specjalista Tipy.pl

Recenzja to forma publicystyczna. Może być sprawozdawczym omówieniem np. książki, koncertu, wystawy, ale może także zawierać wnikliwa analizę i ocenę utworu. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek przydatnych podczas pisania recenzji.
1
Ocena wypowiedziana w recenzji musi być rzeczowa, uargumentowana, oraz oparta na sprawdzonych dowodach. Ogromne znaczenie ma wnikliwa znajomość dzieła i okoliczności, w jakich ono powstało.
2
Każda opinia krytyczna bądź pozytywna powinna być dobrze uargumentowana. Jeśli nasza opinia jest krytyczna dobrze jest porównać utwór do innego w którym konkretny element dzieła był lepiej dopracowany. Dobrze jest, gdy argumenty wynikają jeden z drugiego, są uporządkowane, celowo dobrane, podporządkowane wskazanemu w temacie kryterium wyboru dzieł.
3
We wstępie należy umieścić elementy informacyjne dobrane pod kątem tematu, ale nie wprowadzające w szczegóły wybranych dzieł.
4
W recenzji największe znaczenie ma rozwinięcie. W przypadku tej formy jest ono częścią analityczno - krytyczną. W rozwinięciu należy, więc dokonać oceny uwzględniając kryterium zawarte w temacie. Ważne jest też zwrócenie uwagi na strukturę językową dzieła.
5
Musisz wyważyć proporcje pomiędzy elementami obiektywnymi (ocena dzieła wg ogólnych zasad sztuki pisarskiej) oraz odautorskimi (twoja subiektywna ocena dzieła).
6
Recenzja wymaga komentarza. Ma on być indywidualnym i subiektywnym podsumowaniem całej recenzji.
7
Wartość recenzji podnosi jej nadanie tytułu. Tytuł może być rzeczywistym odzwierciedleniem tematu recenzji lub też metaforą związaną po części z recenzją.
?

Wskazówki
* Pamiętaj, że żadne dzieło nie jest oceniane przez wszystkich jednakowo. To co się podoba wszystkim, nie musi podobać się Tobie.

!

Uwaga!
* W recenzji nie należy opisywać krok po kroku opisu wydarzeń.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

karola
14.12.2010
potrzebuje.....recenzje artykułu,, instalacja systemu obrony przeciwrakietowej w świetle Konstytucji RP''Ryszarda Piotrowskiego

pomocy