Wzór nowej recepty 2012

Jak wypełnić receptę?

ZdrowieZdrowie - specjalista Tipy.pl
Źle wypełniona recepta może utrudniać lub nawet uniemożliwiać jej realizację. Teoretycznie każdy lekarz powinien posiadać wiedzę umożliwiającą mu właściwe wypełnienie recepty, jednak czasami zdarza się, ze nie możemy wykupić lekarstwa bo recepta została nieprawidłowa wypełniona.
1
Wymagania ogólne

Recepta musi mieć wymiary: szerokość 98-103 mm i długość 203-211 mm. Wszystkie dane muszą być uzupełnione czytelnie zaś pieczątki w całości odciśnięte. Recepta musi być czytelna dla pacjenta. Nie należy umieszczać na recepcie reklam ani informacji niezwiązanych z przeznaczeniem recepty.

2
Pole "recepta"

Wpisać numer recepty.

3
Pole "Świadczeniodawca"

W tym polu powinny się znaleźć czytelne dane wystawiającego receptę (pieczątka lub nadruk). Wśród danych powinny się znajdować:


- Nazwa, siedziba - adres, telefon, REGON
- Imię, nazwisko, adres, telefon


Pieczątka musi być odciśnięta wyraźnie i w całości.

4
Pole „Pacjent”

W tym polu musi się znaleźć imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, ulice, numer domu i lokalu jeśli przydzielony) i obowiązkowo PESEL oraz wiek, jeśli pacjent ma poniżej 18 lat. Jeśli pacjentem jest dziecko poniżej 1 roku życia wówczas należy wpisać PESEL jednego z rodziców, jeśli jest to cudzoziemiec wówczas numer dowodu tożsamości.

5
Pole „RP”

W tym polu musi się pojawić nazwa leku; dawka - jeśli lek występuje w różnych dawkach; postać "tabl.", "kaps.", "amp."; ilość leku "op"/"lag", sposób dawkowania.


Na jednej recepcie można zapisać maksymalnie 5 leków gotowych, 1 lek recepturowy lub 1 lek psychotropowy.


Dawka każdego z leków nie może być większa niż na 90 dni kuracji.

6
Kod paskowy

Aby w aptece zostały wydane pacjentowi leki refundowane to recepta musi być opatrzona kodem paskowym.

7
Odpłatność

Obok każdego z wypisanych leków należy wpisać odpłatność refundacyjną B, R, 30%, 50 % lub 100%.

8
Data wystawienia

Koniecznie należy wpisać datę wystawienia recepty. W aptece mogą nie wydać pacjentowi leków jeśli recepta będzie przeterminowana lub nie będzie widniała na niej data wydania.

9
Pole data realizacji "Od dnia"

Można wystawić 3 recepty na 3 kolejne miesiące leczenia. Wówczas w polu "data realizacji" należy wpisać datę realizacji recepty. Jeśli recepta ma być zrealizowana normalnie wówczas w polu należy wpisać znak "X".

10
Pole "Dane i podpis lekarza"

W tym polu należy mocno odbić pieczątkę, aby były czytelne: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu; oraz własnoręcznie się podpisać.

?

Wskazówki
* Na kodzie kreskowym recepty nie należy nic pisać ani odbijać pieczątek.
* Recepta powinna być uzupełniona starannym, czytelnym pismem.
* W przypadku pomyłki lekarz musi skreślić błąd, postawić obok pieczątką i się podpisać.

Strona 1 z 2

Powiązane porady

AIDS
lekarz rodzinny
wizyta u lekarza

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie