kredyt hipoteczny

Jak wybrać kredyt hipoteczny?
Kredyty - specjalista Tipy.pl

Wynajmujesz mieszkanie, mieszkasz z rodzicami, nie masz pieniędzy na kupno mieszkania, zastanów się nad zaciągnięciem kredytu. Korzystając z kredytu hipotecznego możesz uzyskać większą ilość środków pieniężnych na dłuższy okres czasu. Masz jednocześnie gwarancję: na to że bank zachowa tajemnicę o tym jaki kredyt i na co zaciągnąłeś , a także na to że bank nie zmieni warunków udzielenia kredytu i umowy. Nie jest to skomplikowane postępuj zgodnie z naszą instrukcją.
1
Wypisanie informacji dotyczących kupowanego mieszkania lub domu i posiadanych pieniędzy.


Przygotowując się do wyboru kredytu hipotecznego powinniśmy w pierwszej kolejności wypisać sobie kluczowe dla nas i dla banku informacje dotyczące kupowanej nieruchomości (domu, mieszkania) i posiadanych przez nas środków pieniężnych:

 • Posiadany wkład własny czyli suma posiadanych przez nas pieniędzy. Im wyższy tym najczęściej niższa marża banków gdyż mniejsze ryzyko dla banku na niespłacenie kredytu. Obecnie niektóre banki posiadają w swej ofercie kredyty na 100 % inwestycji (czyli bez naszego wkładu) jednakże trzeba uważać gdyż w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości, w przyszłości bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń.

 • Kwotę kredytu czyli to ile bank ma dołożyć do kupna nieruchomości.

 • Okres na jaki chcemy zaciągnąć kredyt ( minimalny i maksymalny okres).

 • Walutę ( PLN czy waluta obca najczęściej EUR lub CHF). Waluta, w której wypłacana jest nam pensja jest walutą bezpieczną i nie podatną na ryzyko zmiany kursu. Jeśli jednak zdecydujemy się zaciągnąć kredyt w walucie obcej to musimy pamiętać, iż raty kredytu mogą wzrosnąć przy spadku wartości złotówki. Jednocześnie kredyty w walutach obcych są kredytami tańszymi (przy których zapłacimy mniej odsetek) lecz mniej dostępnymi gdyż banki wymagają wyższej zdolności kredytowej.

 • Cel kredytu ( kupno czy budowa lokalu mieszkalnego )

 • Rodzaj rat ( raty stałe inaczej równe lub raty malejące). Przy ratach malejących kwotę kredytu bank dzieli na ilość miesięcy( okres kredytu w miesiącach) i do tak obliczonej raty kapitału dodaje kwotę odsetek. Odsetki z miesiąca na miesiąc są mniejsze gdyż kwota pozostałego do spłaty kredytu jest mniejsza i tym samym rata którą spłacamy jest mniejsza. Trzeba pamiętać iż przy ratach malejących możemy mieć mniejszą zdolność kredytową gdyż raty będą w pierwszych latach spłaty kredytu wysokie. Przy ratach równych przez cały okres kredytowania spłacamy równą kwotę. Początkowo spłacamy w większej części odsetki a w mniejszej części kapitał a pod koniec okresu kredytowania spłacamy w większej części kapitał. Porównując kwoty odsetek w całym okresie kredytu przy ratach równych zapłacisz więcej odsetek niż przy ratach malejących.
2
Udaj się do banków po wstępną ocenę Twojej zdolności kredytowej i ofertę kredytu.


W oddziałach różnych banków musisz prosić o wstępną ocenę Twojej zdolności kredytowej, o ofertę dotyczącą wysokości marży kredytu, o wydrukowanie symulacji spłat rat kredytu dla całego okresu kredytowania ( czyli sumę odsetek, którą porównamy z innymi ofertami banków) i tabelę opłat i prowizji.


Musimy pamiętać, iż symulacja ta jest odzwierciedleniem kosztów jakie byśmy ponieśli przy niezmiennym oprocentowaniu. Nie możemy więc zakładać, że raty nie ulegną zmianie przez okres 30 lat bo oprocentowanie WIBOR, LIBOR i EURIBOR ciągle fluktuuje.
3
tabelka
Porównaj otrzymane oferty .


Aby porównać oferty banków musimy do kosztów odsetek za cały okres kredytowania otrzymanych z symulacji doliczyć: koszty prowizji które wiemy, że będziemy ponosić przez cały okres kredytowania ( np.: 10 zł za prowadzenie rachunku ROR razy ilość lat razy 12 miesięcy) kwotę jednorazowych prowizji ( za udzielenie kredytu) oraz koszty ubezpieczeń. Tak uzyskaną kwotę możemy porównać i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Najłatwiej stworzyć tabele mając na uwadze poniższe wyjaśnienia pojęć stosowanych przez banki:


Kwota odsetek jaką miesięcznie będziemy płacić uzależniona jest od oprocentowania. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy niezależny od nas to stawka oprocentowania kredytów oferowanych na rynku międzybankowym zwana WIBOR ( kredyty w PLN), LIBOR ( kredyt w CHF ) lub EURIBOR ( kredyt w EUR ). Drugi to marża kredytu, która nie zmienia się podczas trwania całego okresu kredytowania. Jej wysokość jest ustalana i wpisana w warunki umowy. Warto jednak dopytać się w bankach czy istnieje możliwość zmniejszenia marży. Bowiem przy wyborze kredytu będziemy głównie porównywać wysokość marży, gdyż to ona tworzy największe koszty.


Przy kredytach w walutach obcych ważnym kosztem jest Spread. Jest to różnica pomiędzy kursem kupna (w jakim kredyt jest nam wypłacany) i sprzedaży (w jakim spłacamy kredyt bankowi ) waluty, w której braliśmy kredyt. Koszt ten jest niższy przy osłabieniu waluty w której braliśmy kredyt, a wyższy gdy kurs obcej waluty idzie w górę. Jednocześnie musimy pamiętać, iż w przeciągu 30 lat wejdziemy do strefy EUR i ryzyko kursowe przy kredytach zaciągniętych w EUR nie będzie nas dotyczyć.


Trzeba wziąć pod uwagę również to, że oprócz kosztu odsetek będziemy również ponosić dodatkowe koszty takie jak:
 • Prowizja za udzieleniem kredytu. Jest to jednorazowy koszt, który ponosimy na samym początku okresu kredytowania. Prowizję tą możemy niekiedy negocjować;
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu. Wartość tej prowizji jest ważną sprawą gdyż nawet bez wygranej w Lotto możemy chcieć spłacić obecnie zaciągnięty kredyt innym kredytem, który za 2 lub 3 lata będzie nam oferował inny bank. Tym samym będziemy mogli zmniejszyć raty kredytu;
 • Prowizja za przewalutowanie jeśli zdecydujemy się na kredyt w walucie obcej a wartość złotówki spadnie;
 • Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy;
 • Koszt prowadzenia obowiązkowego konta osobistego w banku kredytującym;
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie lub inne wymagane przez bank. Niekiedy możemy zrezygnować z ubezpieczenia jest to jednak najczęściej związane z podniesieniem marży;
 • i inne.
4
Dodatkowe uwagi do uwzględnienia przy wyborze oferty.

Musimy wziąć pod uwagę, że w skali wieloletniej niektóre koszty będą się zmieniać różnie w różnych bankach w związku ze zmianami taryf opłat i prowizji, dlatego też ważne jest aby istotne dla nas warunki kredytowania były zapisane w umowie. Na przykład bezprowizyjna możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

I musisz pamiętać pracownicy banku są od tego aby Ci wszystko wyjaśnić. Nie bój się pytać po dwa razy jesteś klientem, który nie musi znać się na kredytach, prowizjach, umowach, to w pracownika banku interesie jest abyś wszystko zrozumiał i był rzetelnie o wszystkim poinformowany.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie