podatek za internet

Jak odliczyć Internet od podatku (własna działalność gospodarcza)?
EluniaElunia - specjalista Tipy.pl

Począwszy od rozliczeń za 2013 rok, zmieniają się zasady korzystania z ulgi na internet. Dotyczą one również osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Osoby takie będą mogły skorzystać z ulgi na internet jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, o ile nie robiły tego wcześniej. Innym sposobem jest uwzględnienie wydatków na internet w kosztach prowadzenia działalności, jednak nie każdy ma w tym temacie swobodny wybór. Więcej informacji na temat tego kto i w jakiej formie może odliczyć internet od podatku znajdziesz poniżej.
1
Dla kogo jaki sposób?

W zależności od sposobu w jaki rozlicza się przedsiębiorca, może on zaliczyć wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć je od dochodu korzystając z ulgi internetowej. Możliwe są następujące opcje:

  • Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych (stawka 18% lub 32%) - można skorzystać z ulgi internetowej lub wydatki na internet doliczyć do kosztów uzyskania przychodu

  • Przedsiębiorca rozlicza się liniowo (podatek liniowy 19%) - ulga nie przysługuje, internet można zaliczyć wyłącznie do kosztów uzyskania przychodu

  • Przedsiębiorca płaci ryczałt ewidencjonowany – przysługuje ulga internetowa i jest to jedyny sposób odliczenia wydatków na internet od podatku

  • Przedsiębiorca płaci kartę podatkową – nie przysługuje ulga internetowa, nie można zaliczyć wydatków na internet do kosztów uzyskania przychodu


UWAGA: Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mogą tej samej kwoty odliczać dwa razy – jako ulgę i koszt uzyskania przychodu. Ci, którzy zdecydują się zaliczyć wydatki na internet do kosztów prowadzonej działalności, nie mogą już odliczyć tej kwoty korzystając z ulgi internetowej. Analogicznie wydatki odliczone od podatku w ramach ulgi internetowej nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Ujęcie wydatków na dostęp do sieci w kosztach jest korzystne wówczas, gdy roczna kwota tych wydatków przekracza 760 zł brutto (maksymalna kwota, którą można odliczyć w ramach ulgi internetowej) lub gdy przedsiębiorca nie może już skorzystać z tej ulgi (patrz krok 2: Ulga internetowa – nowe zasady).
W przypadku wydatków przekraczających 760 zł, można również część z nich odliczyć w ramach ulgi, a pozostałą część uwzględnić (w odpowiedniej proporcji) w kosztach uzyskania przychodu.
2
Ulga internetowa odliczana od dochodu – nowe zasady

Począwszy od rozliczeń za rok 2013 zmieniają się zasady korzystania z ulgi internetowej. Będzie można z niej skorzystać wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, pod warunkiem, że podatnik nie korzystał z tej ulgi wcześniej. Jeżeli po raz pierwszy odliczyliśmy internet od dochodu w roku 2012, mamy do tego prawo jeszcze raz – wyłącznie w roku 2013. Jeżeli ulgę uwzględniliśmy w rozliczeniach dwukrotnie (nie ma znaczenia czy w latach podatkowych następujących bezpośrednio po sobie, czy nie) bezpowrotnie tracimy do niej prawo. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku jednokrotnego skorzystania z ulgi, ale w rozliczeniu wcześniejszym, niż za 2012 rok.

Tak jak w latach poprzednich, maksymalna kwota odliczona w ramach ulgi nie może przekroczyć 760 zł. Nie ma jednak znaczenia miejsce korzystania z internetu (biuro, urządzenie przenośne, modem mobilny), jeśli tylko jesteśmy w stanie udokumentować faktyczne wydatki poniesione na korzystanie z sieci. Jeżeli z internetu korzystamy w ramach pakietu (np. internet + telefon), w umowie z dostawcą musimy wyraźnie wyodrębnić jaka część abonamentu jest rzeczywistym wydatkiem związanym z użytkowaniem sieci.
3
Internet zaliczany do kosztów uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć wydatki na internet tylko wówczas, jeśli ma to związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. W tym przypadku istotne jest dokładne ujęcie w jakiej części korzystamy z internetu w ramach działalności. Kwestia ta ma szczególne znaczenie wówczas, gdy miejscem prowadzenia działalności jest nasze mieszkanie lub dom (patrz krok 4).

Zaliczenie wydatków na internet do kosztów uzyskania przychodu jest korzystne wówczas, gdy łączna kwota tych wydatków w ciągu roku przekracza 760 zł lub przedsiębiorcy nie przysługuje już prawo do korzystania z ulgi internetowej.
4
Wydatki na internet, a działalność prowadzona w domu

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, mogą skorzystać z ulgi na internet na zasadach opisanych w krokach 1-2. Jeśli przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulgi, powinien wybrać ten sposób jako bezpieczniejszy. Nie musi bowiem udowadniać jaką część czasu przeznacza na użytkowanie internetu w celach służbowych, a jaką prywatnie. Jedyne, co musi posiadać to faktury oraz dowody zapłaty dokumentujące faktyczne wydatki na internet w danym roku podatkowym (ich kwota nie może jednak przekroczyć 760 zł).

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się uwzględnić wydatki na internet w kosztach uzyskania przychodu, musi precyzyjnie rozdzielić jaka ich część jest związana z użytkowaniem internetu w celach prywatnych, a jaka w firmowych. Tylko tę ostatnią kwotę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce jest to zadanie dość trudne. Najbezpieczniej jest określić liczbę godzin w miesiącu faktycznie wykorzystanych na używanie sieci w celach służbowych. Jest to mocno związane z rodzajem prowadzonej działalności oraz liczbą/wiekiem domowników (proporcja ta będzie mniejsza, jeśli wśród domowników znajdują się dzieci).

Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że w tej sytuacji miejsce prowadzenia działalności wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej musi być takie samo jak adres zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że do kosztów doliczyć możemy wyłącznie internet stacjonarny. Również internet mobilny kupiony na firmę uznać można za koszt uzyskania przychodu.

Ze względu na komplikacje i nieścisłości związane z udowadnianiem jaka część wydatków na internet faktycznie została poniesiona w związku z funkcjonowaniem firmy, ten sposób rozliczania zaleca się przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym wydali na korzystanie z sieci więcej, niż 760 zł lub stracili prawo do korzystania z ulgi na internet.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie