Stok narciarski

Jak się zachowywać na stoku?
KoalaKoala - specjalista Tipy.pl

Podobnie jak na drodze, na stoku również panują pewne prawa. Aby jeździć bezpiecznie i nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych, należy stosować się do przyjętych zasad i przepisów. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady zachowania się na trasach zjazdowych - Dekalog narciarza i snowboardzisty.
1
Nie jesteś na stoku sam!

Każdy narciarz oraz snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla siebie i innych osób, oraz nie powodować żadnych szkód.
2
Szybkość jazdy

Narciarz / Snowboardzista powinien dostosować swoją prędkość jazdy do swoich umiejętności, stylu jazdy, stanu trasy oraz warunków atmosferycznych. Należy panować nad szybkością, aby móc wyhamować w każdej sytuacji.
3
Kierunek jazdy

Jadąc z góry mamy szersze pole widzenia, zatem dysponujemy większą możliwością wyboru trasy zjazdu. Należy wybrać taką trasę, aby wyeliminować możliwości zderzenia z innymi narciarzami i snowboardzistami poruszającymi się poniżej na stoku.
4
Wyprzedzanie

Wyprzedzać można z prawej i z lewej strony jednak przy zachowaniu takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia oraz nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchów. Jeśli trasa zjazdu krzyżuje się z innym narciarzem lub snowboardzistą, pierwszeństwo ma osoba jadąca wolniej lub znajdująca się niżej na stoku.
5
Zatrzymywanie się

Należy unikać jakiegokolwiek zatrzymywania się na trasie zjazdu. Nigdy nie należy zatrzymywać się na środku toru jazdy a szczególnie w przewężeniach oraz miejscach o ograniczonej widoczności (np. miejsca znajdujące się w dole, zaraz po pagórkach, hopkach, uskokach). Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien niezwłocznie (o ile to możliwe) wstać i usunąć się na bok trasy.
6
Przystępowanie do zjazdu

Snowboardzista lub narciarz przystępujący do zjazdu na trasie, zobowiązany jest sprawdzić, patrząc w górę i w dół czy włączając się w ruch nie sprawi zagrożenia dla siebie oraz innych użytkowników stoku.
7
Podchodzenie oraz schodzenie

Podchodzić do góry oraz schodzić w dół można jedynie poboczem trasy zjazdowej.
8
Znaki

Należy zwracać uwagę oraz stosować się do wszystkich znaków ustawionych na trasach zjazdowych.
9
Wypadki

W razie wypadku, każda osoba znajdująca się w pobliżu powinna udzielić pomocy poszkodowanym lub zorganizować pomoc. Nie należy nigdy zostawiać poszkodowanej osoby samej.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie