zmiany w OFE

Zmiany w OFE: Co trzeba o nich wiedzieć?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Należysz do OFE? Musisz zdecydować, czy w nim zostać. Jeśli nie złożysz w terminie oświadczenia, twoje składki będą trafiać tylko do ZUS-u. Sama musisz wybrać jedną z dwóch możliwości: pierwsza – nadal oszczędzać na przyszłą emeryturę i w OFE, i w ZUS-ie równocześnie, albo druga – tylko w ZUS-ie. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co się bardziej opłaca – pozostać w OFE, czy odejść? To zależy m.in. od tego, ile czasu pozostało ci do emerytury oraz od wysokości twojego wynagrodzenia. Przykładowo osoby, które zarabiają powyżej średniej krajowej pensji, i są w wieku 30+ lub 40+, mogą podzielić składkę między OFE i ZUS. To może ci się opłacać. Dlatego że wtedy w OFE zgromadzisz większe składki, które – gdy będą dobrze inwestowane, mogą zwiększyć emeryturę. Natomiast osoby, którym zostało 10 lub mniej lat do emerytury, i pozostaną w OFE, i tak będą miały przekazywane tu środki tylko do listopada 2014 r.! Potem nazbierane przez nich przez lata środki będą sukcesywnie przekazywane do ZUS. Te osoby mogą rozważyć więc zostanie tylko w ZUS-ie.
1
Ważne terminy!

Na podjęcie decyzji co do pozostania w OFE, będzie ściśle określony termin: między 1 kwietnia a 31 lipca bieżącego roku. Oświadczenie będzie dotyczyć przekazywania do OFE składki, począwszy od tej za lipiec 2014 r. Będziesz musiała określić, czy składka ma być przekazywana do OFE, w którym jesteś, czy do innego funduszu (wtedy musisz wpisać nazwę tego, który wybierasz). Będziesz musiała też oświadczyć, że zapoznałaś się z informacją dotycząca powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą poszczególnych OFE. Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
2
3 sposoby złożenia oświadczenia w ZUS-ie

Jeśli zdecydujesz, że część składki emerytalnej ma być przekazywana do OFE, oświadczenie możesz złożyć w dogodny dla siebie sposób. Osobiście Będziesz mogła przekazać oświadczenie do najbliższego oddziału ZUS-u. Druki formularzy do wypełnienia będą dostępne w oddziałach oraz będzie można je ściągnąć ze strony www.zus.pl Pocztą – wypełniony druk będziesz mogła przesłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem nadania i odbioru. Pismo musisz wysłać nie później niż 31 lipca br. Przez internet: Oświadczenie możesz przesłać przez internet, ale pod warunkiem, że masz założone konto elektroniczne w ZUS-ie, tzw. ePUAP (profil zaufany). Aby założyć takie konto, wejdź na stronę www.epuap.gov.pl Tam znajdziesz instrukcję, jak to zrobić krok po kroku. Wypełniasz na tej stronie specjalny wniosek, a następnie, w ciągu 14 dni, zgłaszasz się do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane z dowodem osobistym lub paszportem. Adresy takich miejsc znajdziesz też na stronie: www.epuap.gov.pl
3
Ważne informacje

Każde OFE ma obowiązek raz na 12 miesięcy poinformować swoich członków na piśmie o środkach znajdujących się na ich rachunkach. OFE musi też na każde twoje żądanie, udzielić pisemnej informacji o twoich środkach. Gdy fundusz nie dopełnia obowiązków, można złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady składania skarg na: www.rzu.gov.pl
4
Twoja składka emerytalna

Wysokość składki emerytalnej pracownika zatrudnionego na etacie wynosi 19, 52 proc. podstawy wymiaru (tj. przychodu z jego wynagrodzenia minus m.in. zasiłek chorobowy). Osoby prowadzące działalność gospodarczą też opłacają składkę w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru. Ale ZUS zawsze ustala dla tych osób minimalną składkę za da- ny rok. I tak za okres od stycznia do grudnia 2014 r. ich składka emerytalna nie może być niższa niż 98,38 zł (co stanowi 19,52 proc. z 504 zł, czyli kwoty równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.). Do OFE będzie trafiać 2,92 proc. składki
?

Wskazówki
Uwaga! Jeżeli w tym terminie nie złożysz oświadczenia do ZUS-u, albo złożysz je po czasie, nie grożą ci żadne konsekwencje, ale będzie to równoznaczne z... rezygnacją z członkostwa w OFE! Decyzję za ciebie podejmie... ZUS! Cała twoja składka emerytalna będzie trafiać do ZUS-u. Tak będzie od 1 lipca 2014 r.

Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie