Zalenie mieszkania przez sąsiada

Mieszkanie zalane przez sąsiada - kto zapłaci?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Po powrocie z pracy zastaliście całkowicie zalane mieszkanie, ponieważ sąsiad z góry nie zakręcił kranu? A co jeśli woda spłynęła też piętro niżej i sąsiad z dołu domaga się pieniędzy tylko od nas? Co jeśli mieszkania nie są ubezpieczone, a ten z góry wypiera się, że to on jest sprawcą? Sąsiad, który zalał nam mieszkanie, musi zapłacić za wyrządzone szkody. Do nas należy ich udokumentowanie. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania.
1
O czego zacząć?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, gdy zastaniemy zalane mieszkanie (oczywiście poza naprawieniem szkód), jest ustalenie winnego. Nie zawsze sprawa jest oczywista. Za zalanie mieszkania może bowiem odpowiadać zarówno sąsiad, który nie zakręcił kranu, jak i np. spółdzielnia mieszkaniowa, która założyła wadliwą instalację. Gdy mieszkania są ubezpieczone, sprawą odszkodowania zajmują się ubezpieczyciele. Jeśli nie są, tak jak w tym przypadku, pozostaje samodzielne dochodzenie roszczeń od sprawcy. W tym celu powinniśmy ustalić zakres uszkodzeń. Warto zrobić zdjęcia obrazujące powstałe straty oraz źródło wycieku. Można też zlecić rzeczoznawcy wykonanie stosownej ekspertyzy. Ponadto w określeniu rozmiaru szkody będą pomocne wszelkie rachunki za zniszczone przedmioty oraz kosztorys remontu. Możemy również przygotować protokół zniszczeń, w którym zostaną opisane wszelkie szkody.
2
Decyzja o sposobie naprawienia szkody

Najlepiej, aby przy jego sporządzeniu obecny był sąsiad mieszkający nad nami, a także przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, ewentualnie zarządca nieruchomości. Na dochodzenie roszczeń od sprawcy zalania mamy trzy lata (od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie). Decyzja o sposobie naprawienia szkody należy do poszkodowanego. Możemy więc  albo zażądać przywrócenia stanu poprzedniego (wówczas remontem kuchni zajmie się sąsiad lub zatrudniona przez niego ekipa), albo samodzielnie dokonać remontu, którego koszty pokryje sąsiad. Jeśli sprawca nie zechce dobrowolnie naprawić wyrządzonej szkody, możemy skierować sprawę do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu rejonowego (wydział cywilny). Wcześniej jednak trzeba wysłać sąsiadowi przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Powinno zawierać żądanie naprawienia szkody w określonym terminie (ale odpowiednio długim) z zastrzeżeniem, że po jego upływie wystąpimy i na drogę sądową. Jeśli przedsądowe wezwanie nie przyniesie spodziewanego skutku, należy sporządzić pozew. Opisujemy w nim zdarzenie, żądamy odszkodowania (trzeba podać kwotę, na jaką wyceniamy straty) i załączamy wszelkie dowody w sprawie. Za pozew trzeba uiścić opłatę sądową (wynosi ona 5 proc. żądanej kwoty odszkodowania, ale nie mniej niż 30 zł).
3
Kto ponosi winę?

Za szkody powstałe przez zalanie mieszkania sąsiada odpowiada ten, kto ponosi winę za ich powstanie – takie stanowisko wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (uchwała z 19 lutego 2013 r., sygn. akt III CZP 63/12). Zgodnie z tym stanowiskiem, "sąsiad z dołu" nie ma podstaw do dochodzenia odszkodowania od nas, ponieważ to nie my zawiniliśmy w tej sytuacji. Z żądaniem naprawienia szkód powinien się zwrócić do sąsiada z góry. Jeśli jednak nie da za wygraną i pozwie nas do sądu, dokumenty wykorzystane w sprawie przeciwko sąsiadowi z góry posłużą i w tej sprawie.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie