podwyżka czynszu -  odwołanie

Podwyżka czynszu: jak i gdzie się odwołać?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może podwyższyć czynszu tylko po to, żeby pozyskać środki finansowe. Nie ma prawa odnosić korzyści majątkowych kosztem członków. Koszty utrzymania rosną, coraz więcej płacimy też za mieszkanie. Warto więc wiedzieć, kiedy podwyżki są uzasadnione, a kiedy nie, i co zrobić, gdy się z nimi nie zgadzamy? Odpowiedzi na nurtujące was pytania znajdziecie poniżej, z pewnością rozwieją wszystkie wasze wątpliwości.
1
Czynsz w spółdzielni: o jego wysokości decyduje zarząd

Zarząd spółdzielni może podwyższyć czynsz, ale tylko w sytuacji, gdy wzrosną koszty utrzymania domu lub stawki za dostawę mediów (np. wywóz śmieci). O podwyżce musi powiadomić każdego lokatora na piśmie, co najmniej na 3 miesiące naprzód, i ją uzasadnić. Na żądanie lokatora spółdzielnia musi przedstawić też kalkulację nowej stawki. Jak się odwołać? W niektórych spółdzielniach można się odwołać do rady nadzorczej albo do walnego zgromadzenia (sprawdź, czy statut twojej spółdzielni przewiduje taką możliwość). Jeśli nie jest to możliwe, trzeba odwołać się od podwyżki na drodze sądowej. Spółdzielnia będzie musiała udowodnić w sądzie zasadność podwyższenia czynszu.
2
Zaliczka we wspólnocie: ustalają ją właściciele mieszkań

W budynku zarządzanym przez wspólnotę zasady podwyżki są inne niż w spółdzielni, bo opłata nie nazywa się czynszem, lecz zaliczką na koszty utrzymania mieszkania i koszty zarządu tzw. nieruchomością wspólną. Właściciele mieszkań sami ustalają podwyżki zaliczek w uchwale, na rocznym zebraniu członków. Właściciele głosują proporcjonalnie do swoich udziałów w nieruchomości (tj. w stopniu określonym przez wielkość udziału lokalu do całej powierzchni budynku). Jeżeli nie zgadzamy się z nową stawką opłat ustaloną w uchwale właścicieli, to mamy prawo zaskarżyć tę uchwałę do sądu. Ale uwaga! Pozew o uchylenie uchwały należy złożyć do sądu okręgowego w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu (lub od dnia powiadomienia o uchwale, jeżeli głosy były zbierane indywidualnie). Do chwili rozstrzygnięcia sprawy w sądzie, właściciele muszą uiszczać zaliczki w nowej wysokości (określonej w zaskarżanej uchwale).
3
Czynsz w mieszkaniu komunalnym z gminy

O wysokości czynszu w mieszkaniach komunalnych decydują radni i zatwierdzają go w uchwale gminy. Zwykle podwyżka nie przekracza 3 proc. tzw. wartości odtworzeniowej lokalu (wartość odtworzeniową oblicza się, mnożąc powierzchnię użytkową lokalu przez koszt budowy 1 mkw. – pytaj o to w gminie). Podwyżka nieprzekraczająca tych 3 proc. nie musi być uzasadniona. Ale uwaga! Podwyżka nie może być przeprowadzana częściej niż co 6 miesięcy.

Gdy gmina podwyższa czynsz, ma obowiązek wypowiedzieć na piśmie dotychczasową stawkę. Musi to zrobić z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jak kwestionować podwyżkę? Są dwie możliwości: można odwołać się do sądu (w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty) lub nie przyjąć podwyżki (ale wtedy umowa najmu rozwiąże się po okresie wypowiedzenia). Gdy sprawa trafi do sądu, gmina musi udowodnić zasadność podwyżki. Do czasu rozstrzygnięcia płaci się czynsz w dotychczasowej wysokości.
4
Dodatek mieszkaniowy

Jeśli nie stać cię na opłaty, staraj się o pomoc z gminy (bez względu na to, czy mieszkanie jest komunalne, spółdzielcze czy własnościowe). Oto warunki: wysokość twojego dochodu nie może przekraczać 1 454,51 zł brutto (jeśli mieszkasz sama) lub 1 038,94 zł brutto na osobę w twojej rodzinie; powierzchnia lokalu nie przekracza 35 mkw. (jeśli mieszkasz sama), 40 mkw. na 2 osoby, 45 mkw. na 3 itd. Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie