Kłopoty z kredytami - co możemy zrobić

Kłopoty z kredytami - co możemy zrobić?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Co może ci ułatwić wzięcie pożyczki, a co sprawi, że stracisz na nią szansę? Podpowiadamy, w jaki sposób odnaleźć się w gąszczu bankowych przepisów i na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę. Banki, które pożyczają nam pieniądze, potrafią dochodzić swoich praw bardzo skutecznie. Warto wziąć z nich przykład oraz – równie skutecznie – zadbać o swoje sprawy. Żeby to zrobić, musimy jednak wiedzieć, w jakiej sytuacji taka walka ma sens, a w jakiej lepiej nie tracić na nią energii.
1
Podżyrowaliście pożyczkę, a teraz spłacacie za kogoś dług. Co zrobić, aby odzyskać pieniądze?

To, że zdecydowaliśmy się zabezpieczyć spłatę czyjegoś długu, nie oznacza wcale, że zgodziliśmy się spłacać go za kredytobiorcę. Jeśli jako żyranci zostaliśmy taką spłatą obciążeni, możemy się starać o zwrot pieniędzy. Ten, kto oddał dług za kogoś, ma prawo domagać się od tej osoby zwrotu pieniędzy do wysokości poniesionych kosztów. Oznacza to, że może wystąpić nie tylko o spłatę kwoty kapitału i odsetek umownych. Jeśli np. zapłacił kary za opóźnienia czy koszty windykacji, może się domagać również zwrotu tych wydatków. Prawo wymaga, by w pierwszej kolejności zwrócić się o uregulowanie należności do dłużnika. Trzeba wysłać list (koniecznie polecony)z żądaniem spłaty zaległej kwoty w wyznaczonym terminie. Jeśli nie przyniesie to efektu (a raczej nie przyniesie), kolejnym krokiem jest wystąpienie do sądu. Najprawdopodobniej nie będzie większych problemów z wydaniem wyroku. Są przecież niezbite dowody: umowa kredytowa oraz potwierdzenie spłaty zobowiązania przez żyranta. Po uprawomocnieniu się wyroku można udać się do komornika, który będzie egzekwował należne pieniądze z majątku dłużnika (nie musimy za to płacić). Jeśli mamy zamiar podżyrować komuś kredyt, zadbajmy, żeby w umowie bankowej znalazły się zapisy chroniące nas jako poręczycieli. Można się domagać na przykład, żeby bank ograniczył odpowiedzialność, jaką ponosi żyrant, tylko do kwoty kapitału i odsetek (bez dodatkowych kosztów związanych z windykacją). Korzystnie jest też wprowadzić zapis stanowiący, że poręczyciel odpowiada finansowo dopiero wtedy, gdy egzekucja długu z majątku dłużnika okaże się nieskuteczna. Jeśli takiego zapisu nie ma w umowie, bank może sięgnąć do kieszeni poręczyciela już wtedy, gdy kredytobiorca przez 2-3 miesiące spóźnia się ze spłatami zobowiązania.
2
Spłaciliście kredyt, ale wciąż figurujecie w rejestrze BIK-u. Jakie kroki podjąć?

Zdarza się czasami, że w danych Biura Informacji Kredytowej widnieje na naszym „koncie” jakaś zaległość, chociaż kredyt został spłacony. Winy za to ponosi nie BIK, lecz bank, który prawdopodobnie nie przekazał na czas do Biura Informacji Kredytowej wszystkich informacji. Nieprawidłowe dane w BIK-u może zaś poprawić jedynie ten, kto je tam umieścił. Trzeba więc koniecznie interweniować bezpośrednio w oddziale banku, w którym podpisywaliśmy umowę kredytową. Najlepiej złożyć pisemny wniosek z żądaniem skorygowania danych (pamiętając o potwierdzeniu złożenia takiego dokumentu na je go kopii). Ważne: własną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej możemy sprawdzić samodzielnie. Wystarczy zamówić raport na swój temat. Opcja podstawowa raportu, czyli tzw. pakiet minimalny, raz na pół roku jest dostępna bezpłatnie. Dokument taki można zamówić przez internet, na stronie BIK-u (www.bik.pl). Najlepiej zrobić to, zanim złożymy w banku wniosek o kolejną pożyczkę.
3
Macie za niskie dochody na kredyt mieszkaniowy i zastanawiacie się czy możecie wziąć wraz z rodzicami?

Tak, banki chętnie zgadzają się na przystąpienie do kredytu współkredytobiorców. Szczególnie jeśli mają oni regularne i wysokie dochody. Dzięki temu może wzrosnąć zdolność kredytowa (jest ona oceniana łącznie dla wszystkich współkredytobiorców), a więc można wnioskować o wyższą kwotę kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że o zdolności kredytowej decydują nie tylko dochody, ale i koszty utrzymania współkredytobiorcy i jego rodziny. Obniżają ją także zobowiązania: inne kredyty, karty kredytowe, debety na rachunku itp. Znaczenie ma również historia kredytowa osoby, z którą ubiegamy się o kredyt, czyli to, w jaki sposób osoba ta regulowała w przeszłości swoje zobowiązania. Jeśli nie zawsze robiła to terminowo, z uzyskaniem nowego kredytu może być problem. Warto wiedzieć, że o kredyt hipoteczny można się ubiegać nie tylko z rodzicami (lub jednym z nich, jeśli są po rozwodzie, w orzeczonej sądownie separacji lub mają rozdzielność majątkową). Można też złożyć wniosek o kredyt razem z partnerem życiowym albo z osobą obcą, niezwiązaną ani pokrewieństwem, ani wspólnym gospodarstwem. Po podpisaniu umowy kredytowej zarówno główny kredytobiorca, jak i współkredytobiorca za spłatę odpowiadają jednakowo (czyli solidarnie). Nie ma znaczenia to, czy współkredytobiorca jest, czy nie jest współwłaścicielem nieruchomości. Jeśli po jakimś czasie nasze dochody odpowiednio wzrosną, można wnioskować o sporządzenie aneksu do umowy i „odłączenie” współkredytobiorców. Jest też możliwa odwrotna sytuacja – przyłączenie dodatkowego kredytobiorcy już w trakcie spłaty kredytu.
4
Wzięłaś kredyt na mieszkanie razem z mężem. Teraz jesteś po rozwodzie i chciałabyś wiedzieć, czy istnieje możliwość przepisania tego kredytu na siebie?

Rozwód wiąże się z po działem majątku między byłymi małżonkami. Nie oznacza to jednak automatycznego podziału długów, które wspólnie zaciągnęli w czasie, gdy małżeństwo jeszcze istniało. Dla banku byli małżonkowie są nadal współkredytobiorcami, czyli solidarnymi dłużnikami. Oznacza to, że bank może domagać się spłaty kredytu zarówno od żony, jak i od męża, nawet jeśli sąd przyznał tylko żonie mieszkanie na ten kredyt kupione. Aby tę sytuację uregulować, małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie, w którym jedno z nich przepisze na siebie cały kredyt. Na takie rozwiązanie musi się jednak zgodzić bank. Jeżeli tak się stanie, sporządzony zostanie wówczas aneks do umowy.

Ale uwaga: wcześniej bank dokładnie zbada zdolność kredytową osoby, która ma przejąć dług. Jeśli okaże się, że jest ona niewystarczająca, może zażądać dodatkowych zabezpieczeń: np. hipoteki na innej nieruchomości, poręczenia albo włączenia innego współkredytobiorcy (np.nowego partnera albo rodziców).
Dobrym rozwiązaniem (jeśli istnieje taka możliwość) jest spłacenie części kredytu. Mniejsza kwota pożyczki to mniejsza rata i niższy poziom dochodów konieczny do uzyskania zdolności kredytowej przez osobę, na którą ma być przepisany kredyt. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie będzie możliwe, pozostaje jedynie sprzedaż mieszkania. Warto pamiętać, że na taką sprzedaż także musi zgodzić się bank. Kłopot ze spłatą? Rata może być niższa. Jeśli od chwili wzięcia kredytu twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, możesz negocjować z bankiem inny sposób jego spłaty. Jednym z rozwiązań jest wydłużenie okresu kredytowania, bo w takim przypadku zmniejszeniu ulegnie miesięczna rata. Możesz o to wnioskować pod warunkiem, że nie jest to kredyt, który wzięłaś na maksymalną liczbę lat i skończysz go spłacać dopiero po 70. roku życia.
5
Jakie dane przechowuje BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi in formacje o wszystkich zaciąganych przez nas zobowiązaniach kredytowych: o kredytach hipotecznych, gotówkowych, a także kartach kredytowych, debetach na kontach osobistych i zakupach na raty. I to zarówno o tych, które spłacane są z opóźnieniami, jak i tych regulowanych terminowo. Dzięki temu każdy bank, który ma podpisaną umowę z BIK-iem, może sprawdzić, czy dany klient ma aktualnie inne zobowiązania kredytowe i w jaki sposób spłacał kredyty zaciągnięte w przeszłości. Dane trafiają do BIK-u już w momencie złożenia wniosku o kredyt i są co miesiąc odświeżane. Jeśli raty regulujemy terminowo, w momencie spłacenia całego kredytu informacje o nim przestają być widoczne dla innych banków (wyjątkiem jest sytuacja, gdy sami wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych po spłacie kredytu). Jeśli natomiast zdarzyło się choćby jedno spóźnienie z ratą dłuższe niż 60 dni, dane będą udostępniane innym bankom bez naszej zgody jeszcze przez pięć lat od momentu całkowitego uregulowania zobowiązania. W efekcie jeszcze przez pięć kolejnych lat możemy mieć kłopoty z otrzymaniem nowego kredytu, nawet jeśli poprzednie zobowiązania zostały spłacone co do grosza.
6
Jak uciec od długów byłego męża?

O ile małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej, mąż i żona solidarnie odpowiadają za swoje długi. Jeśli były mąż wziął kredyt w czasie, gdy byliście małżeństwem, dług obciąża także twoje konto w BIK. Można to zmienić, jedynie jeśli oboje będziecie tego chcieli, a bank uzna, że dochody męża pozwalają na spłatę rat.
?

Wskazówki
Zanim przyjmiesz spadek, sprawdź, czy spadkodawca nie miał długów.
Przyjmując spadek wprost (tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi), bierzemy na siebie zobowiązanie spłaty długów i kredytów spadko dawcy. Zanim zatem złożymy stosowne oświadczenie (u notariusza lub przed sądem) o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, warto byłoby sprawdzić, czy osoba, która zostawiła nam dorobek swego życia, takich długów nie miała.

Strona 1 z 5

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie