jak powinien zachować się świadek w sądzie

Jak powinien zachować się świadek w sądzie?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Osoby wezwane do sądu w charakterze świadka nie mogą zlekceważyć tego obowiązku i nie przyjść. Z nieobecności zwalnia tylko choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim. W postępowaniu karnym świadek odgrywa bardzo ważną rolę. Często to od jego zeznań zależy wyrok i skazanie lub uniewinnienie oskarżonego. Na salę sądową wchodzimy dopiero po wywołaniu przez pracownika sądowego. Nawet jeśli godzina wezwania dawno już minęła, czekamy na korytarzu. Zdarza się bowiem, że sąd przedłuża wcześniej rozpatrywaną sprawę i wtedy wszystkie sprawy z wokandy mają opóźnienie. A zatem jako osoby wezwane na świadka musimy uzbroić się w cierpliwość. Zostaliście wezwani na świadka i zastanawiacie się, w jaki sposób się zachować? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
1
W pierwszej kolejności sędzia sprawdza tożsamość świadka. Ustala niezbędne jego dane (wiek, zawód, ewentualną uprzednią karalność za fałszywe zeznania, stosunek do strony).
2
Następnie świadek pouczany jest, że za składanie fałszywych zeznań grozi mu odpowiedzialność karna. W odrębnym procesie może być skazany na karę do trzech lat pozbawienia wolności (art. 233 kk).
3
Sędzia zawsze pyta świadka, czy jest osobą spokrewnioną z oskarżonym. Jeśli świadek zeznaje w sprawie, w której oskarżonym jest ktoś bliski z rodziny, ma prawo odmówić zeznań. Można z niego skorzystać na sali rozpraw, nawet jeśli wcześniej w rozmowie z policjantem lub prokuratorem opowiadało się o okolicznościach przestępstwa.
4
Odmowa zwolnienia ze składania zeznań możliwa jest także w wypadku, gdyby złożenie zeznania mogło wyrządzić poważną szkodę państwu. Wówczas sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy.
5
Potem następuje tzw. swobodna faza wypowiedzi, czyli świadek jest pytany o to, co mu wiadomo w sprawie, i może w sposób swobodny wypowiedzieć się na ten temat.
6
Jego zeznania są protokołowane. Gdy świadek zakończy tę część wypowiedzi, sąd, prokurator i obrońca, czyli strony uczestniczące w postępowaniu, mogą zadawać mu pytania. Na pytania sędziego trzeba odpowiadać rzeczowo i zgodnie z prawdą.
7
Jeśli świadek nie rozumie pytania lub go nie dosłyszy, ma prawo i obowiązek o tym powiedzieć. Może też nie pamiętać szczegółów wydarzenia. Świadek powinien zawsze wstać, gdy zwraca się do sądu i kiedy sędzia zadaje mu pytania.
8
Jeśli świadek występujący przed sądem lub wezwany do prokuratury obawia się o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, wolność albo mienie (swoje lub swojej rodziny), sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, mogą wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jak imię, nazwisko, adres, zawód. Postępowanie toczy się wtedy bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie