Kolizja na drodze ja się zachować

Co robić po kolizji na drodze?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Wypadek samochodowy może, niestety, przytrafić się każdemu. Warto wiedzieć, jak wtedy należy się zachować. Jeśli kolizji ucierpiały jedynie pojazdy, nikt nie jest ranny i nie ma też problemu z określeniem, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, nie musimy wzywać policji. Spychamy auta na pobocze, a jeśli to niemożliwe, musimy oznakować miejsce zdarzenia. Trzeba włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy (na autostradzie lub drodze ekspresowej w odległości 100 m od aut, na innych drogach poza obszarem zabudowanym 30–50 m, a w terenie zabudowanym - przy samochodzie).
1
Warto sfotografować powstałe szkody

Warto sfotografować powstałe szkody – zdjęcia przydadzą się jako materiał dowodowy dla ubezpieczyciela. Jeśli są świadkowie, poprośmy o ich dane. Następnie kierowcy muszą spisać oświadczenie. Będzie ono podstawą do uzyskania odszkodowania. Warto mieć przy sobie gotowy wzór (znajdziemy go na stronie szkody.info). Można też napisać odręcznie.

Powinno zawierać: opis miejsca, dane kierowców (imiona, nazwiska, adresy, PESEL, numery dowodów osobistych lub praw jazdy), dane identyfikujące auta (marki, numery rejestracyjne). W oświadczeniu musi być określony winowajca, wymieniony numer jego polisy OC, nazwa ubezpieczyciela i data zawarcia umowy. Opisujemy, w jaki sposób doszło do kolizji i co zostało uszkodzone. Prawo do żądania danych ma nie tylko poszkodowany, ale i sprawca kolizji. Na dokumencie podpisują się obie strony.
2
Odszkodowanie w ciągu 30 dni

Warto dołączyć oświadczenie, że nikt nie był pod wpływem alkoholu. Z oświadczeniem należy się zgłosić do ubezpieczyciela. Ma on siedem dni na przeprowadzenie postępowania (oględziny i ocenę techniczną samochodu). Odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. W wyjątkowych wypadkach termin ten może się wydłużyć do 90 dni. Jeśli okaże się, że sprawca nie miał OC, wówczas pieniądze wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
3
Kiedy trzeba wezwać policję

Jeśli kierowcy nie dojdą do porozumienia, trzeba wezwać policję. To ona ustali sprawcę, spisze protokół przydatny w dalszym postępowaniu przed sądem albo w firmie ubezpieczeniowej. Wzywamy drogówkę także wówczas, gdy mamy wątpliwości co do stanu technicznego drugiego pojazdu, jego dokumentów (polisy OC, dowodu rejestracyjnego itp.) albo stanu trzeźwości kierowcy.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie