Odwołanie od decyzji NFZ w sprawie sanatorium - wzór

Jak odwołać się od decyzji NFZ w sprawie sanatorium?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Zanim wyjedziemy do uzdrowiska, czeka nas określona procedura: lekarz wystawia skierowanie, ale akceptuje je oddział NFZ. Co zrobić, jeśli nie wyda zgody na leczenie, ponieważ argumentuje, że np. mamy dochody wystarczające, by móc leczyć się w uzdrowisku prywatnie? Wtedy warto się odwołać! Gdy NFZ nie zaakceptuje skierowania, a my nie zgadzamy się z taką decyzją, możemy ją zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wyjaśniamy, jak to zrobić, by skarga była skuteczna.
1
Termin i miejsce złożenia pisma

Skargę należy wnieść w ciągu 30 dni (nie miesiąca) od daty doręczenia decyzji z NFZ. Jeśli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub niedzielę, to przedłuża się on do poniedziałku. Jeżeli skargę wyślesz, to o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Ale uwaga! Procedura jest taka, że skargę składa się do oddziału NFZ. Może on bowiem do dnia rozprawy jeszcze uwzględnić skargę. Jeśli tego nie zrobi, musi skargę przekazać do sądu administracyjnego – wraz ze wszystkimi dokumenty, jakie posiada w twojej sprawie.
2
Zasady pisania skargi

Pismo napisz na komputerze! Po prawej stronie kartki podaj nazwę wojewódzkiego sądu administracyjnego (właściwego dla oddziału NFZ, który wydał decyzję). Po lewej stronie kartki napisz swoje imię, nazwisko i dokładny adres.

Na środku napisz „skarga” i niżej nr decyzji NFZ, którą zaskarżasz.

Dalej określ, jakie twoje prawa zostały naruszone (odmowa konstytucyjnego prawa do leczenia).

Podpisz się odręcznie.

Wymień załączone dokumenty.
3
Załączniki i opłata

Do skargi należy dołączyć komplet dokumentów, jakie posiadasz – kopię dokumentacji medycznej (wyniki badań zleconych przez lekarza wystawiającego skierowanie do sanatorium, kartę wypisu ze szpitala itp.), również kopię odpowiedzi z NFZ.

Skarga podlega opłacie sądowej 200 zł. Można ją przelać na konto sądu administracyjnego (znajdziesz na stronie internetowej sądu) lub wpłacić w kasie sądu.
4
Sprawa w sądzie

Sąd ma 30 dni na rozpoznanie skargi. Ale trzeba liczyć się z tym, że ten termin może być przekroczony. Warto jednak cierpliwie poczekać na wezwanie z sądu.

Informacje w sprawie składania skarg można uzyskać na infolinii obywatelskiej 800-676-676. Eksperci z biura Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśnią wątpliwości.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie