Jak pomóc bitej przez męża kobiecie

Jak pomóc bitej kobiecie?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem, dlatego nie można być wobec niej obojętnym. Na początek warto z bitą kobietą porozmawiać i zaproponować swoją pomoc. Bita kobieta boi się swojego oprawcy. Bardzo często zdarza się również, że nie chce odejść od męża ze względu na dzieci. Kobiety wobec, których mężczyźni stosują przemoc są również przekonane o swojej winie, ponieważ mąż usprawiedliwia przemoc ich niewłaściwym zachowaniem. Trzeba reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy. Ale jak to zrobić bezpiecznie dla siebie i ofiar?
1
Co zrobić, jeśli nie mamy pewności?

Zawsze możemy spróbować wystąpić do sądu rodzinnego, nawet anonimowo, z pismem o wgląd w sytuację dziecka czy rodziny. Wniosek jest bezpłatny. Z kolei bitej kobiecie z pewnością przyda się jej pomoc psychologa. Może zacząć od telefonu zaufania lub Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia (0 801 12 00 02).
2
Co zrobić, gdy znów usłyszymy awanturę?

W sytuacjach nagłych trzeba korzystać z alarmowych numerów policji 997 lub 112. Policja przyjedzie na interwencję. Sprawdzi, co się dzieje, zabezpieczy ewentualne dowody, poinformuje o możliwości pomocy. Może izolować sprawcę lub wezwać pogotowie. W razie obrażeń ciała lekarz powinien wystawić bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń w związku z przemocą w rodzinie.
3
Gdy kobieta wobec, której stosowana jest przemoc wyprze się sytuacji

Nawet, jeśli to zrobi, w dokumentach zostanie ślad. Gdy znów dojdzie do przemocy, będzie to jeden z dowodów potrzebnych do ukarania sprawcy. Każda interwencja uruchamia też procedurę Niebieskiej karty, która z kolei uruchomi system wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

par. 1-19 rozp. Rady Ministrów z 13.09.2011 r. w spr. procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
4
Procedura Niebieskiej Karty

Uprawnienia do jej rozpoczęcia – wypełnienie formularza Niebieska Karta – ma policja, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty i służby zdrowia.

Karta (dane osób uwikłanych w przemoc, opis sytuacji przemocy) jest przekazywana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego. Koordynuje on pomoc udzielaną ofiarom, tak by zapewnić im bezpieczeństwo.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie