Komu przysługuje adwokat z urzędu

Komu przysługuje adwokat z urzędu?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Czeka cię sprawa sądowa i boisz się, że ją przegrasz, bo nie stać cię na adwokata? Możesz wystąpić o przyznanie prawnika z urzędu. Każdy, kto jest w trudnej sytuacji finansowej może być zwolniony z kosztów sądowych oraz bezpłatnie korzystać podczas procesu z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Przed laty otrzymanie prawnika z urzędu było możliwe tylko wtedy, gdy ktoś był w całości lub częściowo zwolniony z kosztów sądowych (obejmują one opłaty sądowe – wpis i opłatę kancelaryjną oraz zwrot wydatków np. na biegłych). Teraz nie ma takiego wymogu.
1
Jak to wygląda w praktyce? Aby starać się o zwolnienie z opłat i/albo ustanowienie adwokata z urzędu, musimy złożyć odpowiednie wnioski. Najlepiej składać je jednocześnie. Choć możemy oczywiście złożyć wniosek tylko o zwolnienie z kosztów albo tylko o ustanowienie prawnika. Możemy to zrobić na początku sprawy sądowej (wnosząc pozew bądź odpowiedź na pozew) bądź już w czasie jej trwania (aż do prawomocnego zakończenia sprawy). Mogą to być wnioski pisemne albo ustne do protokołu w trakcie rozprawy. Do wniosków musimy dołączyć oświadczenie majątkowe, że nie jesteśmy w stanie, bez uszczerbku finansowego koniecznego do utrzymania siebie i rodziny, ponieść kosztów sądowych oraz opłacić pełnomocnika.
2
Druk oświadczenia majątkowego jest dostępny w każdym sądzie. Należy podać w nim informacje o: stanie rodzinnym (imiona, daty urodzenia, stopień pokrewieństwa); dochodach i źródłach utrzymania (pracodawcy i wysokość zarobków); posiadanych nieruchomościach (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste); wartościowych przedmiotach (o wartości wyższej niż 10 tys. zł); posiadanych oszczędnościach (lokaty, obligacje itp.) oraz stałych kosztach utrzymania (opłaty, koszty leczenia, raty kredytów).
3
W miarę możliwości warto do takiego oświadczenia dołączyć dokumenty, które potwierdzą podane przez nas informacje, np. odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z urzędu pracy, rachunki za gaz, czynsz czy wodę. Warto pamiętać, że nawet jeśli mamy niskie dochody, sąd nie przyznaje prawnika z urzędu automatycznie. Musi być przekonany, że udział pełnomocnika w sprawie jest konieczny.
4
Jednym z ważnych argumentów jest to, że strona przeciwna ma adwokata. Warto wiedzieć, że od wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych i przyznanie pomocy prawnej z urzędu (oraz od ewentualnego zażalenia na odmowę sądu) nie pobiera się opłat sądowych.

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie