Jak reklamować usługę kurierską

Jak reklamować usługę kurierską?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Może się zdarzyć, że usługa kurierska została wykonana nieprawidłowo, np. była doręczona po terminie lub towar uszkodził się w transporcie. Oczywiście oznacza to, że klient może złożyć reklamację. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie przesyłki. Jest ona jednak ograniczona jedynie do takich przypadków, w których te zdarzenia są winą przewoźnika, a nie wynikają z działania nadawcy lub odbiorcy, siły wyższej czy z właściwości przewożonego przedmiotu.
1
Reklamacja usługi

Jeżeli trafiła do Pani przesyłka uszkodzona, niekompletna, zalana, zarysowana itp., ma Pani prawo złożyć reklamację takiej usługi. Kurier z kolei ma obowiązek sporządzić protokół na okoliczność stwierdzenia szkody oraz oświadczenie opisujące okoliczności jej powstania. Jeżeli zniszczenie paczki było powodem niewłaściwego opakowania, które niedostatecznie zabezpieczało wysyłany przedmiot, winą może zostać obarczony nadawca. Regulaminy każdego z operatorów kurierskich przewidują szczegółowe warunki zgłaszania reklamacji.
2
Pismo reklamacyjne

Aby skutecznie złożyć zażalenie na jakość usługi, powinna Pani złożyć pismo reklamacyjne zawierające pełne dane adresowe reklamującego, numer przesyłki, wysokość szkody, list przewozowy, protokół reklamacyjny i protokół szkody. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi w ciągu 30 dni od jej przyjęcia. Odpowiedź musi natomiast zawierać m.in. informację o uznaniu bądź nie reklamacji wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
3
Co powinno zawierać pismo

W przypadku przyznania odszkodowania odpowiedź powinna zawierać wysokość zadośćuczynienie oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty. W piśmie musi się także znaleźć pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu. Ważne! Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie jest tożsame z jej uwzględnieniem. Jeżeli firma kurierska będzie zwlekała z realizacją zażalenia lub procedurę tę znacząco przedłużała, sprawę warto skierować do sądu przed upływem roku od dnia doręczenia owej paczki.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie