Jakie prawa mają konkubenci

Jakie prawa mają konkubenci?

paragraf - specjalista Tipy.pl
W 2013 r. liczba ślubów była najniższa od 70 lat! Co oznacza nieformalny związek? Osoby żyjące w takich związkach powinny mieć świadomość, że prawo ich nie chroni! W polskim kodeksie rodzinnym nie ma przepisów o konkubinacie. Takie pary same muszą zadbać o swoje interesy, bo między konkubentami nie powstaje majątek wspólny, jak między małżonkami z mocy prawa. Podpowiadamy, jak na bieżąco regulować wspólne sprawy finansowe.
1
Uprawnienia dzieci, gdy rodzice się nie pobrali

Wszystkie dzieci są równe wobec prawa, bez względu na stan cywilny rodziców.Alimenty. Dzieci z nieformalnych związków mają prawo do alimentów, o ile ojciec je uznał. Jeśli ojciec nie uzna dobrowolnie swojego dziecka, to matka ma prawo wystąpić o ustalenie ojcostwa. Wtedy sąd może przyznać alimenty na dziecko.

Dorosłe dziecko z takiego związku ma obowiązek wspierania swoich rodziców, gdy znajdą się w niedostatku (czyli nie będą mieli środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, np. na jedzenie).

Spadek. Wszystkie dzieci dziedziczą na równi po swoich rodzicach z mocy ustawy. Przykładowo: mężczyzna miał żonę i z nią 2 dzieci oraz 1 dziecko pozamałżeńskie – żona i wszystkie dzieci będą dziedziczyć po 1/4 spadku (łącznie 4 osoby).
2
Uznanie dziecka

Dziecko urodzone ze związku nieformalnego nie dostaje od razu nazwiska ojca. W konkubinacie nie ma domniemania ojcostwa, jak w małżeństwie. Jeżeli rodzice chcą, aby dziecko nosiło nazwisko ojca, oboje muszą dopełnić formalności w USC.

Ojciec dziecka musi złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przed kierownikiem USC.

Mama musi potwierdzić ojcostwo. Może przyjść razem z ojcem dziecka do urzędu stanu cywilnego albo zrobić to samodzielnie. Ważne, żeby potwierdziła, że partner jest ojcem dziecka nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia, gdy on złożył oświadczenie o uznaniu dziecka. Podstawa prawna: art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3
Uregulowanie spraw majątkowych

Osoby żyjące w konkubinacie powinny zabezpieczyć swój majątek, zwłaszcza w następujących sytuacjach.

Jeśli wspólnie kupujecie mieszkanie, razem idźcie do notariusza. W akcie notarialnym oboje powinniście figurować. Notariusz uwzględni też, jaki udział ma każde z was, zgodnie z wkładem finansowym (np. po 1/2 mieszkania).

Jeśli kupicie auto za wspólne pieniądze, jesteście jego współwłaścicielami, zarejestrujcie je na was oboje.

Jeśli kupisz za swoje pieniądze drogie rzeczy do mieszkania, faktury powinny być na ciebie. Zachowaj je. Gdy dojdzie do rozstania...

Jeśli będziecie zgodni, można podzielić majątek u notariusza, jeśli nie – podziału dokona sąd. Przy podziale mieszkania najpierw trzeba wystąpić o zniesienie współwłasności. Podział rzeczy odbywa się na podstawie faktur.
4
Gdy konkubenci są jak mąż i żona

W nielicznych sytuacjach konkubenci są traktowani na równi z małżonkami.

Konkubenci mogą odmówić składania zeznań w sprawach karnych, bo według kodeksu postępowania karnego są uznawani za osoby bliskie.

Po śmierci partnera konkubina (konkubent) otrzyma zasiłek pogrzebowy.

Po śmierci głównego najemcy lokalu komunalnego, konkubina (konkubent) uzyska prawo do mieszkania, jeśli do końca razem mieszkali.
5
Dziedziczenie po partnerze

Konkubenci nie dziedziczą po sobie na podstawie dziedziczenia ustawowego. Dlatego jeśli chcą odziedziczyć po sobie spadek, muszą sporządzić testamenty i wskazać w nich partnera jako spadkobiercę.

Testament notarialny lub odręczny. Najlepiej iść do notariusza. Sporządzenie testamentu notarialnego to koszt ok. 100 zł. Będziemy mieć pewność, że nikt go nie zniszczy (oryginał zostaje w kancelarii). Trudniej go też podważyć.

Możesz oczywiście sporządzić odręczny testament i napisać w nim, że powołujesz do spadku po sobie partnera. Cały testament musi być napisany pismem ręcznym i podpisany przez ciebie. Należy napisać datę sporządzenia. Uwaga!

Jeśli twój partner nie zostawi testamentu i nie powoła cię do spadku, to będą dziedziczyć po nim jego krewni zgodnie z następującą kolejnością dziedziczenia ustawowego – dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo itd.

Podatek od spadku. Konkubenci, choć to przecież osoby sobie bliskie, płacą podatek od spadku! Gdy odziedziczą spadek po partnerze, muszą płacić podatek według stawek III grupy podatkowej, czyli jak w przypadku dziedziczenia po osobie obcej.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

darowizna, przekazywanie darowizny, jak przekazać darowiznę
zastraszone dziecko
zgłoszenie przemocy

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie