Jak reklamować rachunki za prąd

Jak reklamować rachunki za prąd?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Odłączenie energii czy wysoka faktura to same kłopoty. Ale teraz mamy więcej praw podczas reklamacji! To trzeba wykorzystać! Nowe zasady dotyczące reklamowania rachunków za energię elektryczną są korzystniejsze dla konsumentów niż poprzednie! Zmiany na lepsze wynikają z niedawnej nowelizacji prawa energetycznego. Poza tym nasze przepisy konsumenckie są dostosowywane do unijnych. W krajach zachodnich Unii Europejskiej zaś konsument ma dużo więcej uprawnień! Uważasz, że zakład energetyczny zawyżył rachunki i prognozowane zużycie prądu w twoim mieszkaniu? Reklamuj faktury i domagaj się wyjaśnień!
1
Prawo do informacji

Obecnie przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek poinformować odbiorcę - jeśli on tego zażąda - jakie było zużycie prądu w jego mieszkaniu w analogicznym okresie ubiegłego roku. Taki obowiązek na dostawcę prądu nakładają zmienione przepisy prawa energetycznego (art. 5 ust. 6c).

Warto domagać się takich wyjaśnień, jeśli w naszym gospodarstwie domowym nie zaszły istotne zmiany, np. nie dokupiliśmy wielu urządzeń elektrycznych, nie zmieniliśmy ogrzewania na elektryczne itp.Co napisać w reklamacji

Podaj swoje dane: imię, nazwisko, adres (pod którym jest licznik)oraz numer konta swojej umowy z zakładem energetycznym. We wstępie reklamacji podaj numer i stan licznika. Następnie opisz problem. Jednak nawet jeśli napiszesz tylko, że twoim zdaniem faktura jest za wysoka, to reklamacja też musi być rozpatrzona.

Ale uwaga! Dodaj w reklamacji, że prosisz zakład energetyczny o podanie informacji o zużyciu energii w twoim mieszkaniu w poprzednim roku (trzeba o to wystąpić, bo firma sama tego nie zrobi). Żądaj, by w jasny sposób poinformowano cię o tym. Faktury z zakładów energetycznych są bowiem wciąż mało zrozumiałe dla większości z nas, odbiorców prądu!
2
Dłuższy termin

Nie musisz się obawiać, że twoja reklamacja utknie na długo w dziale obsługi klienta. Zgodnie z nowymi przepisami bowiem, zakład energetyczny musi rozpatrzeć reklamację klienta w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

Jeżeli w terminie 14 dni nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, to możesz być... spokojna. Jej brak oznacza, że twoja reklamacja została uwzględniona (zgodnie z art. 6c ust. 1 prawa energetycznego).
3
Bez odcięcia prądu

W latach ubiegłych zdarzały się sytuacje, że gdy ktoś złożył reklamację i nie opłacił rachunku, miał... odcięty dopływ energii do mieszkania. A to przecież uniemożliwiało normalne funkcjonowanie!

Obecnie zakład energetyczny nie ma prawa wstrzymać dostaw prądu do czasu rozpatrzenia reklamacji (art. 6c prawa energetycznego).
4
Sąd polubowny

Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, możesz odwołać się do polubownego sądu konsumenckiego. Prosta procedura Zacznij od znalezienia właściwego sądu. Adresy są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Na stronie internetowej sądu polubownego znajdziesz druk wniosku. Gdy go wypełnisz, dołącz faktury za prąd, reklamacje i inne załączniki. Dokumenty wyślij pocztą. Sąd skontaktuje się z przedsiębiorcą. Następnie poinformuje cię o terminie rozprawy. Nie ponosisz żadnych kosztów.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie