jak starać się o odszkodowanie powypadkowe

Jak starać się o odszkodowanie powypadkowe?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Jeśli miałaś kiedyś poważny wypadek samochodowy, lub straciłaś kogoś bliskiego w wypadku, którego sprawca zbiegł, koniecznie przeczytaj ten artykuł, bo być może należy ci się wysokie odszkodowanie. Sąd Najwyższy (SN) wydał bowiem właśnie uchwałę wskazującą, że poszkodowani przez nieustalonych sprawców, którzy spowodowali zdarzenie o znamionach przestępstwa mają nie 3, a 20 lat na dochodzenie swoich roszczeń. Oznacza to, że powszechnie stosowana praktyka Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) jest nieprawidłowa.
1
UFG, który wypłaca odszkodowania, gdy nie wiadomo, kto był sprawcą wypadku, automatycznie oddala roszczenia ofiar wypadków lub ich bliskich, jeśli miał on miejsce dawniej niż trzy lata temu. Urzędnicy twierdzą, że takie roszczenia uległy przedawnieniu.
2
Rzecznik ubezpieczonych uznał, że taka praktyka jest niezgodna z przepisami, bo jego zdaniem przedawnienie następuje nie po 3 a po 20 latach od daty wypadku i wystąpił w tej sprawie z pytaniem do Sądu Najwyższego.
3
SN przyznał rzecznikowi rację. Jego orzeczenie brzmi: „Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono, przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2 k.c.”
4
Według art. 442[1] § 2 k.c.: „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.
5
W praktyce ta uchwała oznacza, że można wystąpić do UFG o zaspokojenie roszczeń uznanych niezasadnie za przedawnione. I to z odsetkami liczonymi od daty wymagalności pierwotnie zgłoszonych roszczeń. To orzeczenie SN nie jest obowiązującym przepisem, więc UFG nie musi się do niego stosować. Za to jest jasną i konkretną wytyczną dla sądów orzekających w tego typu sprawach.
6
Teoretycznie sądy niższych instancji mogą przyjąć inną interpretację niż Sąd Najwyższy. W praktyce zdarza się to niezmiernie rzadko, bo takie wyroki są uchylane w dalszym postępowaniu. Jeśli więc UFG odrzuci nasz wniosek o wypłatę odszkodowania, pozostaje postępowanie sądowe.
7
Z pewnością nie będzie to szybka sprawa, ale warto się na nią zdecydować, bo korzyści finansowe mogą być olbrzymie. Sąd może bowiem przyznać np. dożywotnią rentę i zadośćuczynienie za straty moralne dla osób, których bliscy zginęli w wypadkach.
8
Przyznawane przez sądy odszkodowania w sprawach, gdy dziecko straciło któregoś z rodziców lub rodzice jedno z dzieci wynosi zazwyczaj 60-100 tys. zł.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie