Mediacja - lepsza od sprawy w sądzie

Mediacja - lepsza od sprawy w sądzie?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Nikt nie lubi chodzić do sądu... W wielu sprawach można tego uniknąć. Zamiast rozwiązywać konflikt w sądzie, można to zrobić podczas mediacji. Skłócone strony mogą w ten sposób zaoszczędzić czas, pieniądze, no i... nerwy! Bowiem sprawy w sądzie często ciągną się miesiącami, natomiast ugodę można wypracować z pomocą mediatora nawet już na pierwszym spotkaniu. Wyjaśniamy, jakie sprawy można rozstrzygać podczas mediacji.
1
W sprawach rodzinnych

Najczęściej odbywają się mediacje dotyczące rozwodów, alimentów i kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców. Skonfliktowane pary mogą skorzystać z mediacji na dwa sposoby: gdy sąd skieruje na mediację lub z własnej inicjatywy (tzw. mediacja pozasądowa). Sąd zapyta, czy zgadzacie się na mediację (jest dobrowolna). Wyznaczy na nią 1 miesiąc. Konflikt można więc rozwiązać szybko! Sądy kierują na mediację zwłaszcza pary, które nie mogą się porozumieć co do kontaktów z dzieckiem. W obecności mediatora mogą bowiem swobodnie przedyskutować i ustalić terminy i zasady spotkań z dzieckiem. Mediator jest neutralny i zachowuje bezstronność! Wspiera obie strony w wypracowaniu ugody. Mediacja jest poufna! Mediator jest jak... spowiednik. Obowiązuje go tajemnica (wyjątek: jeśli w czasie mediacji dowie się o przestępstwie, musi powiadomić o tym sąd).
2
Ugoda mediacyjna ważna jak sądowa

Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół, a jeśli dojdzie do porozumienia – także ugodę. Ta zasada dotyczy wszystkich mediacji: w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich. Ma moc prawną! Ugoda zawarta przed mediatorem ma taką samą moc prawną, jak ugoda sądowa. Oczywiście po zatwierdzeniu jej przez sąd. Ale to w zasadzie formalność, jeśli, ugoda jest sporządzona zgodnie z prawem i nie narusza zasad współżycia społecznego. Profesjonalni mediatorzy (wpisani na listy w sądach lub działający w organizacjach mediatorów) mają odpowiednie przygotowanie w tym względzie. Zawiera tylko to, co ustalicie Gdy zdecydujesz się skorzystać z mediacji, możesz podczas rozmów z drugą stroną negocjować zasady ugody, punkt po punkcie. Tak, by była dla ciebie satysfakcjonująca, i by druga strona też ją zaakceptowała. Na sali sądowej to sędzia decyduje o rozstrzygnięciu konfliktu. Na mediacji macie ten komfort, że samodzielnie podejmujecie decyzje w ważnych dla was sprawach.
3
W sprawach karnych i nieletnich

W sprawach karnych do mediacji może skierować: prokurator i policja ( w trakcie dochodzenia); sąd (w toku całego postępowania, aż do wydania wyroku). Ale uwaga! Także pokrzywdzony albo sprawca mogą wnioskować o mediację. Jednak druga strona musi się na to zgodzić. Takie ugodowe rozstrzygnięcie konfliktu zaleca się w sytuacjach, gdy chodzi o drobne przestępstwa, np. bójki, groźby karalne, zniesławienie, konflikty sąsiedzkie. Mediacje są korzystne nie tylko dla sprawcy, ale i dla pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może szybko uzyskać zadośćuczynienie, tak że finansowe, a sprawca – zrozumieć, że wyrządził krzywdę drugiej osobie. Ma szansę również na złagodzenie kary. Gdy sprawcą jest osoba nieletnia, do mediacji kie ruje sąd rodzinny. Może się ona odbyć tak- że z inicjatywy obu stron. Zalety ugody w takich sprawach (np. drobne kradzieże) są podobne, jak w sprawach karnych. W sprawach karnych i nieletnich mediacje prowadzą mediatorzy wpisani na listę prezesa sądu okręgowego.
4
Koszty postępowania mediacyjnego

Koszty mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich pokrywa skarb państwa. Mediator otrzymuje ryczałt z sądu (zgodnie z rozporządzeniem min. sprawiedliwości). Sąd rozlicza te koszty w wyroku końcowym (ustala, czy strony płacą i ile). Koszty mediacji rodzinnej ze skierowania sądu pokrywają strony, zgodnie ze stawkami z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. i wynoszą: – w sprawach majątkowych, np. podział majątku małżeńskiego – 1 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 1 tys. zł i nie mniej niż 30 zł (za całe postępowanie mediacyjne); – w sprawach niemajątkowych (np. separacja) – 60 zł za spotkanie. Koszty mediacji pozasądowej, podjętej z własnej inicjatywy stron, są umowne. Średnio za dwugodzinne spotkanie płaci się 200 zł (to łączny koszt dla dwóch osób).
5
Bezpłatne dyżury mediatorów

W sądach rejonowych i okręgowych odbywają się stałe dyżury mediatorów. Wejdź na stronę internetową sądu w swojej miejscowości – tam znajdziesz informację, w jakich dniach i godzinach są dyżury. O co można zapytać mediatora? Podczas dyżurów mediatorów możesz się dowiedzieć, m.in.: na czym polega mediacja, jak długo trwa, jakie są jej skutki prawne. Mediator podpowie też, gdzie możesz znaleźć adresy i telefony do stowarzyszeń mediatorów. Możesz także umówić się na spotkanie mediacyjne. Gdzie znaleźć mediatora? Na stronach sądów znajdziesz „wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego”. Na tych listach znajdują się imiona i nazwiska mediatorów oraz stowarzyszeń mediatorów (adresy, telefony, mejle). Tym osobom i organizacjom społecznym można w pełni zaufać i powierzyć swoją sprawę.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie