Jak bronić się przed przemocą w rodzinie

Jak bronić się przed przemocą w rodzinie?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Nie wstydź się szukać pomocy dla siebie, nie bądź też obojętna, gdy jesteś świadkiem krzywdy innych. Prawo jest po twojej stronie. Z roku na rok wzrasta liczba ofiar przemocy domowej, co potwierdzają policyjne statystyki. Znęcanie się nad bliskimi osobami jest przestępstwem (art. 207 kodeksu karnego). Grozi za to sprawcy do 5 lat pozbawienia wolności (do lat 10, gdy czyn połączony jest ze stosowaniem okrucieństwa). Nie zgadzaj się na przemoc!
1
Dzwoń na 997! Wezwij policję, nie zwlekaj

Nie zgadzaj się na przemoc! Jeśli sama jesteś w takiej sytuacji, szukaj pomocy. Pamiętaj, że są instytucje powołane do tego, by udzielać wsparcia osobom narażonym na krzywdzenie. Gdy wiesz na pewno, że u twoich sąsiadów dochodzi do przemocy, zgłoś to na policję. Porozmawiaj z sąsiadką, by zaczęła walczyć o swoje prawa. Sąd może skazać znęcającego się męża (konkubenta) na karę więzienia, także nakazać jego eksmisję ze wspólnego mieszkania, bez prawa do lokalu socjalnego. Pamiętaj jednak – nie będzie to możliwe bez udziału osoby poszkodowanej.

Żądaj udzielenia pomocy zawsze, gdy zagrożone jest zdrowie i życie – twoje lub innej bliskiej ci osoby. Masz prawo: – prosić policjantów, by przedstawili się z imienia i nazwiska oraz podali numery legitymacji służbowych; – żądać, by w stosunku do sprawcy zastosowali odpowiednie środki, np. zatrzymali go na 48 godzin; – domagać się, by sporządzono notatkę służbową z interwencji. Ważna Niebieska Karta Policjanci mają obowiązek wypełnić i założyć ci tzw. Niebieską Kartę. Ofiara przemocy, która posiada taką kartę, jest pod opieką dzielnicowego. Ma on obowiązek skontaktować się z nią w ciągu 7 dni od interwencji policji. Będzie też odwiedzał poszkodowaną przynajmniej raz w miesiącu i sprawdzał, co się dzieje w jej rodzinie.
2
Dowody, prokurator, sprawa w sądzie

Zbieraj dowody przemocy, ponieważ będą potrzebne u prokuratora oraz w sądzie, gdyby doszło do sprawy karnej przeciwko sprawcy. Jako dowody mogą posłużyć:

- obdukcja lekarska (w przypadku przemocy fizycznej), czyli zaświadczenie z badania lekarskiego, w którym lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała. To najmocniejszy dowód w postępowaniu o znęcanie się nad członkiem rodziny;

- zeznania świadków – członków rodziny, sąsiadów, osób, które pośrednio wiedziały o fakcie przemocy (np. personel ośrodka, do których ofiara przemocy zwracała się po pomoc).

- notatki z interwencji policyjnych;

- zaświadczenia o pobycie w centrach pomocy dla ofiar przemocy, ośrodkach dla kobiet itp. Zawiadom prokuratora Jeśli chcesz, by sprawca został jak najszybciej ukarany, złóż w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie. Możesz zrobić to samo, jeśli wiesz, że do przemocy dochodzi u sąsiadów. Doniesienie może (i powinien) złożyć każdy, kto o tym wie. Sprawa trafia do sądu Po zakończeniu postępowania prokurator może złożyć z urzędu akt oskarżenia przeciwko sprawcy. Ty jako osoba pokrzywdzona możesz złożyć wniosek, żeby eksmitowano go z mieszkania.
3
Niebieska Linia

Jest to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numer infolinii Niebieskiej Linii (podajemy go poniżej) można dzwonić codziennie:

- od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 22.00;

- w niedziele i święta, 8.00–16.00. Koszt jak za połączenie lokalne. Można też wysłać e-mail na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl Szczegółowe informacje na temat różnych form pomocy udzielanej przez Pogotowie dla Ofiar Przemocy znajdziesz na stronie: www.niebieskalinia.pl
4
Co oznacza zakaz zbliżania się sprawcy

Podejrzany, wobec którego nie zostało orzeczone tymczasowe aresztowanie i przebywa na wolności, nie może zbliżać się na określoną odległość do ofiary i przebywać w tych samych miejscach co ona. O takim zakazie słyszeliśmy do niedawna w amerykańskich filmach. Teraz coraz częściej jest stosowany wobec sprawców w Polsce. To środek zapobiegawczy, który sąd może zastosować zamiast tymczasowego aresztowania (pod warunkiem, że oskarżony opuści lokal zajmowany z ofiarą przemocy). Ma to zapobiec próbom zastraszania, szantażowania osoby pokrzywdzonej.
5
Kiedy mamy z nią do czynienia

Przemoc domowa wobec bliskich może mieć różne oblicza.

Fizyczna: To takie zachowanie, które jest skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu innej osoby. Może przybierać różnorodne formy, np. bicie, popychanie, szturchanie.

Seksualna: To np. wymuszanie współżycia seksualnego. Także w małżeństwie jest to przestępstwem (art. 197 kodeksu karnego). Psychiczna: Charakteryzuje się poniżaniem innej osoby, wzbudzaniem u niej poczucia zagrożenia, niebezpieczeństwa. To także: wyśmiewanie, krytykowanie, grożenie, zakaz kontaktów z innymi osobami (rodziną, przyjaciółmi), stosowanie innych zakazów, np. zabranianie podjęcia pracy, wyjścia na zakupy, w celu załatwienia różnych spraw itp.

Ekonomiczna: To niezaspokajanie potrzeb materialnych osób najbliższych – żony, dzieci. Przykładami tego rodzaju przemocy będą: obarczanie ofiary wyłączną odpowiedzialnością za utrzymanie rodziny, niedokładanie się do wspólnych wydatków, odbieranie ofierze jej środków finansowych (wynagrodzenia za pracę, renty).
Strona 1 z 4

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie