Jak napisać pozew o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Alimenty należą się bezwarunkowo dziecku do 18 lat. Potem - jeśli nadal się uczy - i nie jest w stanie samo się utrzymać, też mogą być przyznane. Kodeks rodzinny jasno określa, kto może żądać alimentów i od kogo. Wyjaśniamy te przepisy. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej – tak mówi art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co to znaczy? Otóż, dopóki dzieci nie są w stanie same się utrzymać, jest to obowiązkiem rodziców, gdyby rodzice na starość nie mieli z czego żyć, dorosłe dzieci muszą im pomagać. Prawo do alimentów ma także np. żona, gdyby mąż przestał łożyć na dom. Po rozwodzie też może je uzyskać, jeśli nie została uznana za wyłącznie winną rozpadowi związku. Także gdy jedno z rodzeństwa znajdzie się w niedostatku, pozostałe powinny je wspomóc.
1
Jak napisać pozew o alimenty na dziecko

Jeśli rodzic nie daje ani grosza na dziecko, drugi w każdej chwili ma prawo żądać alimentów. Pozew musi zawierać: dane powoda, czyli osoby, która występuje o alimenty, a w imieniu małoletniego dziecka występuje mama jako przedstawicielka ustawowa, podaje więc swoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL i również dane dziecka; dane pozwanego – zobowiązanego do płacenia alimentów; wartość przedmiotu sporu – wysokość dochodzonych miesięcznych alimentów x 12 (bo to świadczenie powtarzające się); datę, nazwę i adres sądu; miesięczne alimenty; uzasadnienie: opis okoliczności uzasadniających żądanie (sąd je oceni, ustali też możliwości finansowe mamy i taty); załączniki: to dokumenty podane jako dowody, np. rachunki za zakupy dla dziecka.

Pozew przygotuj w 3 egzemplarzach. Podpisz się!

Rodzice mogą umownie ustalić wysokość alimentów podczas mediacji i podpisać ugodę.
2
Po rozwodzie i w innych sytuacjach rodzinnych

Po rozwodzie masz szansę uzyskać alimenty w następujących sytuacjach. Rozwód z winy męża: możesz domagać się alimentów zawsze – wystarczy że udowodnisz przed sądem, że po rozwodzie pogorszyła się istotnie twoja sytuacja materialna (np. mąż zarabiał dużo, ty zajmowałaś się domem, dorabiałaś tylko na zlecenie). Uwaga! Małżonek uznany za wyłącznie winnego za rozwód nie może się domagać alimentów od niewinnego. Rozwód z obopólnej winy lub bez orzekania o winie: możesz żądać alimentów tylko, gdybyś znalazła się w niedostatku, czyli w sytuacji, gdy brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby, jedzenie, czynsz, prąd. Uwaga! Jeśli wyjdziesz ponownie za mąż, tracisz alimenty od byłego męża.
3
Alimenty od dzieci dla rodziców

Dorosłe dzieci muszą pomagać rodzicom, gdy ci znajdą się w niedostatku. Jeśli dzieci nie żyją lub ich warunki finansowe są trudne, obowiązek alimentowania dziadków mają wnuki. Kiedy nie pomagają z własnej woli, babcia (dziadek) może iść do sądu.
4
Alimenty od rodzeństwa

Przepisy dopuszczają ubieganie się o alimenty od siostry czy brata. Ale mogą być przyznane pod warunkiem, że nie będzie się to wiązało z uszczerbkiem dla rodziny osoby płacącej alimenty (np. siostra nie będzie płacić alimentów bratu, jeśli z tego powodu nie starczałoby jej np. na ubrania dla dzieci, opłatę czynszu, prądu itp.).

W pozwie o alimenty od dzieci szczegółowo przedstaw swoje comiesięczne wydatki.
5
Do jakiego sądu pozew

Sprawy o alimenty rozpatrują wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych. Pozew o alimenty nie podlega opłacie.

Pozew o alimenty na dzieci: Należy go złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Jedynie gdy alimenty są ustalane podczas sprawy rozwodowej rodziców (lub o separację) – a zawsze odbywa się to w sądzie okręgowym – ten sąd też orzeka o alimentach na dzieci. Uwaga! Jeśli np. ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, a komornik nie jest w stanie ich ściągnąć – mama może złożyć pozew przeciwko jego rodzicom – babci lub dziadkowi. Jeżeli matka wnuków udowodni przed sądem, że znajduje się w niedostatku, a sąd oceni, że dochody dziadków wystarczają także na pomoc dla wnucząt, może zasądzić na ich rzecz alimenty. Sąd przed podjęciem takiej decyzji zawsze jednak bardzo dokładnie sprawdza sytuację majątkową dziadków, przeciwko którym skierowano sprawę o alimenty. Pozew o alimenty od dzieci, od rodzeństwa, od byłego małżonka składa się do sądu rejonowego, odpowiedniego albo dla miejsca zamieszkania pozwanego, albo osoby, która występuje o alimenty (do wyboru przez tę osobę). Pamiętaj! Jeżeli pozew zawiera jakiekolwiek braki lub błędy formalne (np. brak podpisu powoda, niedołączenie kopii załączników itd.), sąd zwróci pozew do poprawienia lub uzupełnienia.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie