Co zrobić ze spadkiem

Co zrobić ze spadkiem?
lex nostra - specjalista Tipy.pl

Wraz z momentem śmierci spadkodawcy, dla spadkobiercy otwiera się droga, która prowadzi do spadku. Spadek jako przedmiot dziedziczenia stanowi pewną całość, na którą mogą się składać nie tylko aktywa, ale również i długi spadkowe. Sytuacja ta dotyczy zarówno spadku dziedziczonego ustawowo (czyli według zasad przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego) jak i poprzez testament zależnie od woli spadkodawcy. Co w takiej sytuacji może zrobić potencjalny spadkobierca? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia dotyczące spadków.
1
Może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (art.1012 kc)

Taka forma przyjęcia spadku charakteryzuje się niemal nieograniczoną odpowiedzialnością za przyjętą przez nas część spadku. Co ważne, nawet w sytuacji kiedy wartość pasywów jest wyższa niż aktywów. W takim przypadku spadek wchodząc do naszego majątku obciąża go w całości.

Przykład: Spadkodawca Jan Nowak pozostawił po sobie samochód o wartości 20 tysięcy złotych. Jak się okazało Jan Nowak zadłużył się przed śmiercią na 220 tysięcy złotych na zakup mieszkania, którego nigdy nie dokonał. Zatem jeśli jako jego spadkobiercy przyjmiemy spadek bez ograniczenia będziemy musieli spłacić 200 tysięcy złotych nie naszego długu. Dlatego warto rozważyć możliwość:
2
Przyjęcia spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, często nazywane przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012 kc)

Dzięki takiej formie przyjęcia możemy spać spokojnie, gdyż nasza odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wysokości odziedziczonego spadku. Oznacza to, że wierzyciele nie będą mogli żądać od nas spłaty długów spadkodawcy z naszego majątku.

Przykład: Analogicznie do powyższej sytuacji Jan Nowak zostawił samochód o wartości 20 tysięcy i długi o wartości 220 tysięcy. Zatem my jako spadkobiercy, którzy przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy tylko do wysokości 20 tysięcy. W tym przypadku trzeba pamiętać jednak o tym, że konieczne będzie sporządzenie spisu inwentarza, który wykona komornik za opłatą oraz że wysokość spadku nie ogranicza się do rzeczy która wchodzi w skład spadku, jak przykładowy samochód ale do wartości spadku czyli tych 20 tysięcy. Czyli wierzyciel może zawsze żądać od nas gotówki w wysokości 20 tysięcy a nie rzeczonego samochodu.
3
Spadek można również odrzucić

Wyłącza to spadkobiercę od dziedziczenia tak samo jak gdyby nie dożył otwarcia spadku. Ma to większe znaczenie w przypadku dziedziczenia ustawowego gdyż, w przypadku kiedy spadkodawca nie ma innych krewnych (np. rodziców czy rodzeństwa) to odrzucając spadek spadkobiercami mogą zostać nasze dzieci.
4
Terminy

Na podjęcie decyzji mamy 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (art. 1015 kc). Oświadczenie o swojej decyzji można zgłosić:
a). Przed notariuszem,
b). Ustnie do protokołu,
c). Pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym
d). Przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeżeli w tym terminie nie zgłosimy swojej woli uznaje się, że przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (pkt 1). Natomiast jeżeli w tym terminie którykolwiek ze spadkobierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza (pkt 2) uznaje się, że wszyscy spadkobiercy przyjmują spadek w taki sposób.
?

Wskazówki
Nasze oświadczenie nie może być odwołane. (wyjątek stanowi, jeżeli było złożone pod wpływem groźby lub błędu)

Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie