Praca na zlecenie prawa

Praca na zlecenie - jakie masz prawa?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Każdy może tak dorabiać. Poza tym opłacone od zleceń składki ZUS wpłyną na przyszłą emeryturę. Umowę zlecenia możesz zawrzeć zarówno z pracodawcą, u którego masz etat, jaki i z inną firmą. Także gdy jesteś bez pracy, możesz utrzymywać się tylko ze zleceń. Również emeryci i renciści mają prawo brać zlecenia, by dorobić do skromnych świadczeń. Za rozliczanie i odprowadzanie składek od twojego zlecenia odpowiada zleceniodawca. Sprawdzaj, czy w terminie wpływają do ZUS.
1
Zlecenie u twojego pracodawcy

Prawo tego nie zabrania! Ale od zlecenia pracodawca musi opłacać wszystkie składki. Wyjątek: od zlecenia na urlopie wychowawczym i macierzyńskim dobrowolna jest składka chorobowa. Zlecenie w obcej firmie: Szef nie może ci tego zakazać (chyba że podpisałaś umowę o zakazie konkurencji). Jeśli zarabiasz minimalną pensję, 1600 zł brutto, dobrowolne są składki emerytalno-rentowe, obowiązkowa: zdrowotna.
2
Gdy jesteś bez etatu

Masz jedno zlecenie: Obowiązkowe są składki: emerytalna, rentowa, zdrowotna (wypadkowa, jeśli wykonujesz zlecenie w siedzibie zleceniodawcy). Składka chorobowa jest dobrowolna. Masz kilka zleceń: Tylko od jednej umowy składka emerytalno-rentowa jest obowiązkowa (decydujesz, od której; od reszty umów – dobrowolna). Składka zdrowotna obowiązuje od każdej umowy.
3
Gdy jesteś emerytem lub rencistą

Należne zobowiązania: Obowiązkowe są składki: emerytalno-rentowa (a wypadkowa tylko, gdy zlecenie jest wykonywane w siedzibie firmy), dobrowolna jest chorobowa. Jeśli masz kilka zleceń, składka emerytalno-rentowa jest odprowadzana od jednej umowy, od pozostałych – dobrowolnie. Obowiązkowa od wszystkich umów jest tylko składka zdrowotna.

Ile możesz dorobić: Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i są na wcześniejszej emeryturze lub pobierają świadczenie przedemerytalne, lub rentę – i nie chcą stracić ze swojego świadczenia z ZUS ani grosza – mogą dorobić nie więcej niż 2 583,30 zł miesięcznie (70 proc. przeciętnej pensji za IV kwartał 2012 r.).
4
Na zlecenie pracuje uczeń lub student

Zleceniodawcy chętnie zatrudniają uczące się osoby, które nie ukończyły 26 lat, bo nie muszą za nie odprowadzać składek. Uczniowie i studenci nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Ale są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym rodzica, więc przysługuje im bezpłatne leczenie. Umowa zlecenia ucznia lub studenta nie jest zaliczana do okresu składkowego. Nie wlicza się więc do emerytury.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie