Praca tymczasowa - czy warto

Praca tymczasowa - czy warto?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Gdy znalezienie stałej pracy jest trudne, warto pomyśleć o tymczasowym zajęciu. Daje ono pracownikowi wiele uprawnień. Praca tymczasowa to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mogą znaleźć stałego zajęcia albo zależy im na zdobyciu doświadczenia. Należy jej szukać w agencjach pracy tymczasowej. Pracownik podpisuje z agencją umowę o pracę i ma z tego tytułu pełne ubezpieczenie. Angaż zawsze jest terminowy i zawiera się go na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
1
Najczęściej oferty dotyczą pracy administracyjno-biurowej. Choć formalnie pracodawcą jest agencja, pracownik do pracy stawia się nie w jej siedzibie, lecz w firmie, na rzecz której ma wykonywać określone zadania. To tzw. pracodawca użytkownik. Jego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikowi tymczasowemu odzieży roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych a także przeprowadzenie szkolenia BHP.
2
Pracownik tymczasowy nie może być dyskryminowany. Oznacza to, że pracodawca użytkownik musi go traktować tak samo jak pracowników zatrudnionych przez siebie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Jeśli np. organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla swojej kadry, to powinien nimi objąć również pracownika tymczasowego (chyba, że ten pracuje krócej niż 6 tygodni).
3
Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Formalnie udziela go agencja, więc do niej pracownik zwraca się z wnioskiem urlopowym. Należą mu się dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, czyli 24 za cały rok. Urlop przysługuje niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika, jego wykształcenia czy stażu. W razie niewykorzystania przez pracownika urlopu w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja wypłaca ekwiwalent.
4
Czas, w ramach którego pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, nie może przekraczać 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły pracę za nieobecnego „zwykłego” pracownika. Wtedy okres pracy można przedłużyć do 36 miesięcy.
5
Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta i nie przedłuży do dnia porodu, jeśli kobieta wykonująca pracę tymczasową zajdzie w ciążę. Wcześniejsze zakończenie pracy jest możliwe za tygodniowym lub trzydniowym wypowiedzeniem.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie