w jakim zawodzie najwięcej się zarabia?

W jakim zawodzie najwięcej się zarabia?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Najbardziej opłaca się pracować w rafinerii, kopalni oraz branży energetycznej – tam bowiem pensje są wyjątkowo wysokie. Takie wnioski płyną z danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w pierwszych III kwartałach ubiegłego roku podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pierwsze miejsce w rankingu wynagrodzeń zajmują pracownicy branży rafineryjnej i koksowniczej, średnia pensja wynosiła tam aż 7597 zł. Na drugim miejscu w rankingu są ludzie zatrudnieni w firmach związanych z przetwarzaniem informacji i komunikacją – przeciętnie zarabiali oni blisko 6,7 tys. zł.
1
Na zarobki nie mogą się skarżyć górnicy węgla kamiennego i brunatnego, bo ich średnia pensja wyniosła blisko 6,3 tys. zł, Dużym zaskoczeniem może być kolejne miejsce w rankingu. Okazuje się bowiem, że warto być leśnikiem. Pracownicy zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe” w III kwartałach 2013 r. zarabiali ponad 6,1 tys. zł miesięcznie.
2
Z informacji zamieszczonych na stronie „Lasów Państwowych” wynika, że ich pensje były znacznie niższe niż w 2012 r. Wówczas bowiem średnie miesięczne wynagrodzenie leśnika wynosiło 6987 zł i tym samym przekroczyło pensje oferowane w górnictwie!
3
Warto pamiętać, że poza podstawową pensją leśnicy otrzymują również dodatki. Mogą one mieć formę ekwiwalentu pieniężnego lub też deputatu opałowego. Leśnicy mogą także otrzymywać punkty, które wymienia się na elementy ubioru.
4
To naprawdę wysokie pensje, patrząc na przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – wynosiło ono 3667,47 zł. Najniższe płace były w firmach zajmujących się produkcją odzieży, wyrobów tekstylnych oraz skórzanych – tam pracownicy zarabiali średnio 2,1-2,6 tys. zł.

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie