Jak uniknąć długów spadkowych?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Spadek to nie tylko prawa do majątku, ale również obowiązek spłacenia kredytów zaciągniętych przez zmarłego. Dlatego przed przejęciem spadku należy sprawdzić jego stan. Niestety, nie jest to łatwe. Rzadko kto chwali się długami, nie ma pewności czy dostępne dokumenty są kompletne, a banki informują, że dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Wyjaśniamy, co zrobić, by nie odziedziczyć długów.
1
Spadkobiercy mają trzy możliwości podejścia do spadku

Mogą przyjąć spadek wprost, wówczas odpowiadają całym swoim oraz odziedziczonym majątkiem za zobowiązania wynikające ze spadku.

Mogą też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność spadkobierców zostanie ograniczona do wysokości odziedziczonego majątku. W tym przypadku wcześniej dokonuje się spisu przedmiotów oraz praw wchodzących w skład spadku oraz zobowiązań.

Trzecia możliwość to odrzucenie spadku. Wówczas nic nie podlega dziedziczeniu – ani długi, ani majątek i prawa wynikające ze spadku. Na podjęcie decyzji spadkobiercy mają sześć miesięcy. Termin ten płynie od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się, że dziedziczy spadek (najczęściej jest to data śmierci spadkodawcy, ale nie zawsze).
2
Oświadczenie o przyjęciu spadku

Aby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku było ważne, musi być dokonane w sądzie lub mieć formę aktu notarialnego. Należy pamiętać także, że w przypadku odrzucenia spadku przechodzi on na dalszych spadkobierców, którzy – jeśli chcą uniknąć spłacania nie swoich kredytów – także muszą złożyć stosowne oświadczenia.

Jeśli spadkobiercy w tym czasie nie złożą oświadczenia na jaki sposób przejęcia spadku się decydują, uznaje się, że dziedziczą wprost i odpowiadają za zobowiązania zmarłego jego i swoim majątkiem.
3
Informacja o spadkodawcy

Praktyka wygląda właśnie tak, że większość osób nie robi nic i tym samym, gdy mija pół roku od śmierci spadkodawcy, przejmuje spadek wprost. Nawet jednak, gdy już spadek został przejęty wprost, warto zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej (BIK) o udzielenie informacji o spadkodawcy.

Konieczne do tego są: postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczający dziedziczenie sporządzony przez notariusza (oryginał ewentualnie kopia poświadczona przez notariusza) oraz akt zgonu spadkodawcy.

Dokumenty te, osobiście lub drogą pocztową, należy przekazać do Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK z odpowiednim wnioskiem zawierającym dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu).
4
W BIK gromadzone są informacje dotyczące 98 proc. klientów banków.

W raporcie, który otrzymamy, znajdą się dane o bieżących zobowiązaniach zmarłego z kwotami należnymi konkretnym bankom i SKOK-om. Jeśli spadkodawca nie miał zobowiązań, ewentualnie wcześniej zostały spłacone, takie zapisy również można będzie z raportu wyczytać.
5
Powołaj się na błąd w przyjęciu spadku

Jeśli po otrzymaniu raportu z BIK wyjdą na jaw przykre niespodzianki, można (powołując się na błąd – art. 1019 kodeksu cywilnego) przy przejmowaniu spadku wystąpić do sądu o uchylenie się od skutków prawnych złożonego wcześniej oświadczenia o przyjęciu spadku lub niezachowania terminu do jego złożenia.

Od pozyskania informacji o długach spadkobiercy mają rok na złożenie przed sądem stosownego oświadczenia.

Dobrze jest jednak wykazać w sądzie, że wcześniej również dołożyło się staranności w sprawdzaniu sytuacji zmarłego i, mimo to, nie udało się zdobyć pełnej wiedzy na temat jego zobowiązań.
?

Wskazówki
Na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.

Strona 1 z 2

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie