Jak napisać pozew o zachowek

Jak napisać pozew o zachowek?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Jeśli zmarły w testamencie pominie bliskich, mogą wystąpić o zachowek. Pokazujemy wzór pozwu do sądu. Zachowek przysługuje małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wnukom zmarłego. Te osoby to spadkobiercy ustawowi i są chronieni przez prawo, gdy ich bliski zmarły zapisze w testamentu lub przekaże w darowiźnie cały swój majątek innym osobom. Pozew można napisać samemu, bez pomocy prawnika. Przy składaniu pozwu trzeba wnieść opłatę: 5 procent żądanej kwoty zachowku (np. od kwoty 100 tys. zł – 5 tys. zł). Bez opłaty sąd nie rozpatrzy sprawy.
1
Podaj dane swoje i pozwanego

Składasz pozew, więc jesteś powódką – podaj swoje imię, nazwisko i adres. Poniżej napisz dane pozwanego, czyli osoby, od której domagasz się zachowku.
2
Wyjaśnij swoje żądania

Pozew zacznij od przedstawienia swoich żądań. Określ w przybliżeniu wysokość kwoty, jakiej domagasz się jako zachowek od osoby uwzględnionej w testamencie (lub obdarowanej przez zmarłego, po którym po- winnaś dziedziczyć jako jego spadkobierca ustawowy).
3
Napisz datę złożenia pozwu i nazwę sądu

W prawym górnym rogu kartki podaj datę złożenia pozwu, poniżej – adres sądu. Jeśli zachowek wynosi powyżej 75 tys. zł, pozew składa się do sądu okręgowego, jeżeli zachowek będzie niższy od tej kwoty – do sądu rejonowego.
4
Uzasadnij pozew

Krótko umotywuj żądania. Napisz, dlaczego jesteś uprawniona do zachowku. Podaj stopień pokrewieństwa ze zmarłym, po którym powinnaś dziedziczyć.
5
Wymień załączniki do pozwu

Dokumenty, na które się powołujesz, musisz dołączyć do pozwu. Załącz także drugi egzemplarz pozwu. Sąd wyśle go pozwanemu.
6
Twój podpis

Na końcu podpisz się. Pozew bez podpisu nie będzie rozpatrzony i sąd cię wezwie do jego uzupełnienia.
?

Wskazówki
Ile zachowku? Zachowek dla małżonka, dzieci, rodziców wynosi 1/2 udziału, który przysługiwałby im, gdyby zmarły, po którym dziedziczą, nie zostawił testamentu (ani nie przekazał darowizny). Jeśli któraś z tych osób jest trwale niezdolna do pracy lub nie ma 18 lat, zachowek wynosi 2/3 należnego jej udziału.

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie