Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów

Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Masz problem z egzekwowaniem alimentów, pomoże ci komornik. Gdy sąd orzeka o przyznaniu alimentów, od razu nadaje temu orzeczeniu klauzulę wykonalności. To oznacza, że jeśli ojciec dziecka zalega z płaceniem alimentów choćby jeden miesiąc, matka ma prawo złożyć wniosek o ich wyegzekwowanie przez komornika. Zazwyczaj taki wniosek składa się do komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Plusem takiego rozwiązania jest to, że komornik będzie mógł dokonywać częstszych oraz możliwie bardziej efektywnych czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie mamy obowiązku wskazywać jej sposobu ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona.
1
Uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji

Z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości (trzeba złożyć o ten sposób konkretny wniosek).

Oczywiście, jeżeli znamy, np. miejsce pracy dłużnika albo jego stan majątkowy, powinniśmy te informacje podać. Komornik będzie mógł od razu dokonać stosownych zajęć, np. rachunku bankowego czy wynagrodzenia.

W ten sposób unikniemy niepotrzebnego wydłużenia postępowania a pieniądze szybciej trafią na nasze konto. Wyegzekwowane należności komornik powinien przekazać wierzycielowi w terminie 4 dni. Komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Dochodzenie to powinno polegać na osobistym sprawdzeniu jaki majątek posiada zalegający z alimentami ojciec, np. przez ustalenie jakie rzeczy (ruchomości) znajdują się w jego mieszkaniu.
2
Komornik może żądać informacji od urzędów

M.in. od urzędów skarbowych, ZUS, spółdzielni mieszkaniowych, a także sprawdzić czy dłużnik ma konta bankowe.

Takie dochodzenie komornik powinien przeprowadzać co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeżeli okaże się ono bezskuteczne, ma obowiązek zwrócić się do Policji z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania czy miejsca pracy dłużnika.

Poza tym komornik ma obowiązek złożyć wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. Może o to wystąpić także matka dziecka z własnej inicjatywy.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik składa wniosek do KRS o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Gdy egzekucja w okresie ostatnich dwóch miesięcy okaże się bezskuteczna (tzn. nie uda się wyegzekwować pełnej kwoty alimentów, dłużnik przebywa za granicą lub nieznane jest miejsce jego pobytu), komornik ma obowiązek nas poinformować o możliwości ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
3
Możesz dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego

Gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może wystąpić o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o wypłatę świadczeń składamy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Kwota wypłacana z funduszu odpowiada wysokości ustalonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są opodatkowane.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (2)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Lena
27.05.2019
Zgadzam się z wszystkimi informacjami w artykule, natomiast ja postanowiłam udać się z tą sprawą do mojego adwokata nie zbagatelizował sprawy i momentalnie zaczął mi doradzać, co zrobić.
romi
15.02.2016
A gdzie informacja o przestępstwie niealimentacji???? Oczywiście najlepiej iść na skróty tj. tatuś nie płaci, to zapłacą wszyscy podatnicy - bo przecież fundusz alimentacyjny powstaje ze środków wszystkich Polaków. A tatuś? - dalej ma w d..ie, pracuje na czarno, i co komornik ma mu zabrać - tv, który jest kupiony przez jego konkubinę??????