rozwód

Zmiana nazwiska po rozwodzie - jak i kiedy?
lex nostra - specjalista Tipy.pl

Dla wielu kobiet powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeństwa stanowi symboliczne zerwanie wszelkiego związku z poprzednim życiem. Warto wiedzieć że przysługuje nam takie prawo jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Jakich? Temu właśnie poświęcony jest poniższy artykuł.
1
Czas!

Ważne jest, aby wiedzieć, że kiedy któreś z małżonków chce wrócić do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego) sprzed zawarcia związku małżeńskiego, ma to tylko 3 miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.
2
Złożenie oświadczenia w USC.

W celu powrotu do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o chęci powrotu do nazwiska, które nosiło się wcześniej.
3
To nie jest zmiana nazwiska!

Oświadczenie, o którym mowa nie daje nam prawa do wyboru dowolnie wybranego nazwiska, a jedynie zezwala na powrót do nazwiska rodowego.
4
Brak rejonizacji.

Oznacza to, że takie oświadczenie możemy złożyć w każdym USC w Polsce, niezależnie od tego, w którym braliśmy ślub bądź w którego okręgu mieszkamy. W przypadku powrotu do nazwiska sprzed małżeństw nie ma miejsca rejonizacja, należy jednak liczyć się z tym, iż przyjmujący od nas oświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego będzie musiał przesłać dokument do USC, w którym zarejestrowany jest nasz akt małżeństwa.
5
Termin raz jeszcze.

Jeżeli spóźnimy się z naszym oświadczeniem choćby o dzień, nie będzie już możliwa rezygnacja z nazwiska i powrót do poprzedniego w ułatwionym trybie. Co wtedy? Konieczne będzie przejście procedury zmiany nazwiska wg przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2007 r. Co to oznacza? Ustawa nie precyzuje dokładnie, ale oznacza pewne normy dopuszczalności zmiany imienia i nazwiska. W art. 4 ustawy:
„Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo”
.
Zatem konieczne będzie umotywowanie tych ważnych powodów. Istnieje też prawdopodobieństwo, że nasz wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie.
6
Dobrowolność.

Nikt nie może żądać od byłego współmałżonka rezygnacji z przyjętego w wyniku małżeństwa nazwiska, decyzja ta musi być podjęta samodzielnie i dobrowolnie. Ważny jest również fakt, że prawo to jest niezależne od stwierdzenia bądź nie winy jednej ze stron w orzeczonym rozwodzie.
7
To ważna decyzja!

Jeżeli decyzja o powrocie do nazwiska rodowego jest decyzją ostateczną i udaliśmy się już w tym celu do USC, właściwie można powiedzieć, że sprawie zostanie nadany bieg. Oznacza to mniej więcej tyle, że konieczne będzie wyrobienie nowych dokumentów z nowym (starym) nazwiskiem. Co ważne nie będzie już możliwości powrotu do nazwiska małżeńskiego.
8
Podsumowując

Powrót do nazwiska rodowego nie jest tym samym co zmiana nazwiska. Termin na powrót do nazwiska rodowego wynosi 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Powrót do nazwiska rodowego wiążę się z pewnymi utrudnieniami natury praktycznej takimi jak wymiana dokumentów. Co chyba najważniejsze jest to dobrowolna i samodzielna decyzja do której nikt nie powinien i nie może być nakłaniany.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie