staż, staz, stażysta, staż absolwencki

Jak dostać się na staż?
EluniaElunia - specjalista Tipy.pl

Świeżo upieczony absolwent szkoły średniej lub wyższej zazwyczaj żyje wizją, że dyplom, jaki uzyskał na koniec nauki, otworzy mu drzwi do kariery. Pełen zapału i wiary w swoje możliwości wysyła do wybranych przez siebie firm aplikacje, licząc na szybki odzew potencjalnych pracodawców. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. W czasach, w których dyplom uczelni jest powszechnie dostępny dla szerokiego grona ludzi, ukończenie nawet najlepszej szkoły wyższej okazuje się być niewystarczające, żeby wyróżnić nas z grona innych osób starających się o pracę. Dla pracodawcy najważniejsze jest jedno – DOŚWIADCZENIE. Co zrobić, jeśli jedynym doświadczeniem, jakim możemy się pochwalić, są praktyki studenckie? Najlepszym rozwiązaniem będzie wówczas ubieganie się o staż w firmie, której działalność pokrywa się z naszym wykształceniem i umiejętnościami.
1
Kto może odbywać staż?

Warunkiem koniecznym ubiegania się o staż jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Staż mogą odbywać osoby:
- bezrobotne do 25 roku życia
- bezrobotne do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą - staż należy rozpocząć nie później niż do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów podanej na dyplomie.
Staż jest finansowany w całości przez Urząd Pracy i w wymienionych wyżej przypadkach może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Ponadto, na staż mogą zostać skierowane również osoby:
- bezrobotne, do 25 roku życia
- długotrwale bezrobotne lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
- bezrobotne, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
- bezrobotne, powyżej 50 roku życia
- bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
- bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
- bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności
- bezrobotne niepełnosprawne
W wymienionych wyżej przypadkach długość stażu nie może przekraczać 6 miesięcy.
2
W momencie rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, zostaniesz poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, w tym: o możliwości skierowania cię na staż przez Urząd Pracy. Bezrobotny, który zostaje wezwany do podjęcia zatrudnienia (lub odbycia stażu) może odmówić, ale wiąże się z tym pozbawienie statusu bezrobotnego na okres:
- 120 dni - w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni - w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni - w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
Czas ten mierzony jest od daty odmowy.
3
W praktyce jednak, zamiast czekać na aktywność urzędników, lepiej zdać się na samego siebie. Na stronach Urzędu Pracy oraz portali z ofertami pracy, znajdziesz ogłoszenia firm, które poszukują stażystów. Ubieganie się o staż z takiego ogłoszenia nie różni się niczym od zwykłego ubiegania się o pracę. Pracodawca zazwyczaj żąda wysłania mu CV i listu motywacyjnego, dzięki którym będzie miał możliwość poznać wykształcenie, umiejętności i zainteresowania kandydata. Jeśli twoja aplikacja zainteresuje pracodawcę, zostaniesz zaproszony na rozmowę.
4
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekrutujący będą zadawać ci pytania dotyczące informacji zawartych w twoim CV, ze szczególnym uwzględnieniem twoich umiejętności, zainteresowań i aktywności pozauczelnianej. Możesz zostać również zapytany o motywy, którymi kierowałeś się wysyłając aplikację do tej właśnie firmy. W tym miejscu warto wykazać się znajomością profilu firmy i branży, w której ona działa. Pokaż rekrutującemu, że obszar działania firmy pokrywa się z twoimi zainteresowaniami, a odbycie stażu w tej właśnie firmie umożliwi ci nabycie cennych umiejętności. Wskaż również korzyści, jakie firma może osiągnąć zatrudniając cię po stażu.
5
Jeśli pracodawca zdecyduje się przyjąć cię na staż, zostają ci do załatwienia jedynie kwestie formalne. Zostaniesz poproszony o stawienie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu podpisania odpowiedniej umowy. Urzędnik poinformuje cię o prawach i obowiązkach stażysty, między innymi o konieczności składania co miesiąc w Urzędzie Pracy listy obecności i dwóch dniach urlopu, jakie przysługują ci po każdym przepracowanym miesiącu.
!

Uwaga!
* Stażysta przez okres trwania stażu otrzymuje stypendium w wysokości 791 zł brutto.
* W trakcie trwania stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Umowę ze stażystą zawiera Urząd Pracy. Oznacza to, że osoba będąca na stażu jest z punktu widzenia prawa dalej osobą bezrobotną.

Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (3)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

ewelina
27.09.2013
czy jeżeli byłam zatrudniona na umowę na zlecenie a teraz jestem zarejestrowana jako bezrobotna to mogę starać się o staż w tej firmie?
net
08.03.2012
Można odbyć staż będąc zarejstrowanym gdzieś inndziej to wtedy jest staż po za województwem. Choć trzeba się nieźle nakombinować. Ja jeszcze do niedawna myślałam że UP pomaga bezrobotnym a okazuje się że jest to nie prawda!!!!
Tanya
07.07.2010
Aby odbyć staż w innym województwie trzeba być w nim zameldowanym (zameldowanie przynajmniej czasowe).