samotna matka

Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego - jak uzyskać?
szyszunia - specjalista Tipy.pl

Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać, gdy spełnia się ściśle określone warunki. Warto wiedzieć, jakie. Jeśli masz dzieci i nie otrzymujesz na nie alimentów, bo były mąż uchyla się od ich płacenia, udaj się do urzędu gminy. Tam dowiesz się, czy mając mizerne dochody z pracy, możesz uzyskać jakąś stałą pomoc finansową na dzieci. Aby starać się o takie świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek.
1
Trzy warunki przyznania pomocy

Aby przyznano ci pomoc z Funduszu Alimentacyjnego, musisz spełnić kilka warunków. Pierwszy to bezskuteczna egzekucja alimentów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, prowadzona przez komornika.

Ważny jest wiek dzieci. Świadczenia są wypłacane do momentu ukończenia przez nie osiemnastu lat, ale jeśli uczą się dalej, pomoc przysługuje przez okres nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia dwudziestego piątego roku życia.

Trzecim warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest osiąganie dochodu, który nie przekracza ustawowego limitu. Kryterium dochodowe od kilku lat nie zmienia się i wynosi 725 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny. Do sprawdzenia, czy rodzina mieści się w ustawowym kryterium, bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres, na który składany jest wniosek.
2
Pomoc może być niższa od alimentów

Nina miała zasądzone 500 zł na córkę i 600 zł na syna, chciała się więc dowiedzieć, czy w razie przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dostanie pomoc w takiej wysokości.

Świadczenia są przyznawane w zasądzonej wysokości alimentów, nie może to być jednak więcej niż pięćset złotych na jedno dziecko. Zatem na córkę dostanie pani kwotę w przyznanej wysokości, ale na syna już o sto złotych mniej – wyjaśniła urzędniczka.
3
Potrzebne dokumenty

Potrzebne będzie zaświadczenie od komornika, że nie może on określonego czasu wyegzekwować należności od byłego męża. Dopuszczalne jest też oświadczenie rodzica w tej sprawie. Wysokość uzyskanych dochodów potwierdzi np. zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie rodzica o kwocie uzyskanego dochodu, który podlega podatkowi dochodowemu.

W oświadczeniu trzeba podać wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, aby gmina odliczyła je od dochodu. W zaświadczeniu z ZUS lub w osobnym oświadczeniu musi być podana wysokość składki zdrowotnej, a gdyby dzieci kontynuowały naukę po ukończeniu pełnoletności, musiałyby przedstawić też oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły, potwierdzające edukację.

Zazwyczaj potrzebne też są inne dokumenty, jak odpis orzeczenia sądu, który zasądził alimenty, a w razie, gdyby dziecko było ułomne, również zaświadczenie o stopniu jego niepełnosprawności. Większość tych druków otrzymasz w urzędzie gminy. Tutaj też należy złożyć wszystkie dokumenty.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie