rodzice i dziecko

Dla kogo zasiłek macierzyński?
szyszunia - specjalista Tipy.pl

W związku z urodzeniem dziecka przysługuje ci urlop macierzyński. Jego wymiar zależy od liczby dzieci przychodzących na świat – przy jednym dziecku jest to 20 tygodni, przy bliźniętach 31 (gdy dzieci jest więcej, odpowiednio 33, 35 i 37). Jeśli jesteś na urlopie wychowawczym i wkrótce urodzisz drugie dziecko, dręczą cię wątpliwości. Zastanawiasz się, czy będziesz miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
1
Wykorzystanie urlopu

Urlop można rozpocząć w dniu porodu lub na sześć tygodni przed jego planowaną datą. Pracownica nie ma obowiązku wykorzystania całego urlopu macierzyńskiego, może z niego zrezygnować 14 tygodni po porodzie. Pozostałą część urlopu ma prawo wykorzystać ojciec dziecka. Termin udzielenia urlopu tacie musi przypadać bezpośrednio po terminie rozpoczęcia pracy przez mamę. Natomiast chęć powrotu do pracy mama zgłasza najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.
2
Dodatkowy urlop macierzyński

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi on obecnie do 6 tygodni, gdy dzieci jest więcej, do 8 tygodni. Taki urlop udzielany jest na pisemny wniosek zainteresowanej jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Wniosek trzeba zgłosić minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
3
Zasiłek w czasie urlopu

W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica dostaje zasiłek. Świadczenie to przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego (a także, gdy przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia).
4
Urlop wychowawczy a zasiłek macierzyński

Im więcej dzieci przyjdzie na świat, tym urlop macierzyński będzie dłuższy. Urodzenie kolejnego dziecka nie przerywa urlopu wychowawczego, kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, choć nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego; podstawą wypłaty świadczenia jest odpis aktu urodzenia dziecka.

Jeśli natomiast w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego upłynie okres, na jaki pracodawca udzielił matce urlopu wychowawczego, wtedy pracownica, chcąc dalej otrzymywać zasiłek, może złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Może też korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.
5
Prawo do zasiłku i jego wysokość

Zasiłek macierzyński przysługuje również pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu (zgodnie z kodeksem pracy umowa, która rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu).

Prawo do zasiłku w takiej sytuacji przysługuje, bo poród ma miejsce w ostatnim dniu zatrudnienia, czyli jeszcze w okresie ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku zależy od zarobków matki. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi bowiem 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. A podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie