darowizna, przekazywanie darowizny, jak przekazać darowiznę

Jak przekazać darowiznę?
AlexisAlexis - specjalista Tipy.pl

Darowizna może obejmować wszystko, co posiada jakąś wartość, tj. pieniądze, przedmioty, dzieła sztuki, nieruchomości, czy prawa majątkowe. Przekazanie darowizny wiąże się z dodatkowymi kosztami takimi jak: sporządzenie aktu notarialnego, zmiany w księgach wieczystych (w przypadku nieruchomości), podatek od spadków i darowizn.
Z podatku zwolnione są osoby, które otrzymały darowiznę od najbliższej rodziny, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo. Wartość darowizny nie może jednak przekroczyć 9637,00 zł.
Oto, co należy zrobić, żeby przekazać darowiznę:

1
Darowizna powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Należy zatem zadzwonić do notariusza i umówić się na spotkanie. Dobrze jest przy tej okazji dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przynieść ze sobą.
2
Pamiętajmy, że umowa darowizny kosztuje. Może się okazać, że prócz kosztu sporządzenia umowy, będziemy musieli zapłacić za wpis do ksiąg wieczystych, ewentualnie opłacić podatek od spadków i darowizn. Wyznaczenie kwoty z tytułu tego podatku i przekazanie go do urzędu skarbowego należy do obowiązków notariusza.
3
W przypadku niektórych przedmiotów przekazywanych w darowiźnie, należy notariuszowi dostarczyć:
- w przypadku nieruchomości: odpis z księgi wieczystej
- w przypadku lokalu spółdzielczego, do którego mamy prawo własności: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
- w przypadku pojazdów mechanicznych: kartę pojazdu i dowód rejestracyjny.
4
W wypadku tzw. „spełnienia świadczenia” umowa darowizny nie musi mieć formy aktu notarialnego, musi być jednak sporządzona na piśmie. Należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na obu stronach umowy.
?

Wskazówki
* W przypadku darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość, warto zastanowić się nad tzw. umową dożywocia, zamiast darowizny. Daje ona poprzedniemu właścicielowi prawo do mieszkania w danym lokalu do końca życia i nakłada obowiązek zapewnienia mu opieki.

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie