młotek sędziowski

Jak unieważnić ślub kościelny?
szyszunia - specjalista Tipy.pl

W Kościele Katolickim nie ma czegoś takiego jak rozwód, nie można też unieważnić małżeństwa. Sąd biskupi może jednak orzec nieważność małżeństwa. Stwierdzi tym samym, że nigdy ono nie istniało, czyli przez cały okres trwania było nieważne. Właśnie to orzeczenie często określane jest potocznie „rozwodem kościelnym” czy "unieważnieniem ślubu kościelnego". Z poniższego tekstu dowiesz się, z jakich etapów składa się ta procedura.
1
Pierwszy z nich to przygotowanie tzw. skargi powodowej, a następnie jej złożenie. Co powinno się w niej znaleźć? Trzeba wyjaśnić w niej, na jakiej podstawie w ogóle ubiegamy się o stwierdzenie nieważności naszego małżeństwa. Musimy podać tam określone przyczyny.

Skargę (w dwóch egzemplarzach) składamy w sądzie duchownym przy diecezji, w której zawarty był związek małżeński, lub w której mieszka powód lub pozwany (o ile wikariusz sądowy się zgodzi).

Do skargi należy dołączyć oryginał świadectwa ślubu a także dokument potwierdzający stan cywilny. Najczęściej jest to kopia wyroku rozwodowego. Niektóre sądy wymagają również dołączenia świadectw chrztu stron.
2
Wraz ze skargą powodową trzeba złożyć w sądzie także listę świadków oraz inne dowody, którymi dysponujemy. Mogą to być np. listy, e-maile czy też dokumentacja medyczna. Następnie sąd wysyła do obydwu stron tzw. wezwanie do zawiązania sporu.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oraz skargi powodowej sąd wydaje dekret ustalający przedmiot sporu. Wskazuje tym samym, z jakiego tytułu będzie badana przez niego ważność małżeństwa.

Kolejny etapem jest postępowanie dowodowe. Co się wtedy dzieje? Strony składają wyjaśnienia, przesłuchiwani są świadkowie, powołuje się biegłych. Można też składać dokumenty. Następnie sąd wyznacza dziesięciodniowy termin, w którym strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym.

Po upływie tego terminu Obrońca Węzła Małżeńskiego przedstawia uwagi przedwyrokowe. Wskazuje wszystkie okoliczności znajdujące się w aktach sprawy, które uznał za przemawiające za ważnością małżeństwa.
3
Strona, bądź jej adwokat, mają prawo do złożenia odpowiedzi na te wszystkie uwagi. Potem sąd wydaje wyrok. W przypadku, gdy orzeka nieważność małżeństwa, sprawa z urzędu trafia do trybunału drugiej instancji (z reguły przychyla się on do orzeczenia sądu pierwszej instancji). Jeśli sąd nie orzeknie nieważności, strony mają prawo do złożenia apelacji do trybunału wyższej instancji.

Według prawa kanonicznego postępowanie w trybunale pierwszej instancji powinno trwać do roku, zaś w trybunale drugiej instancji do sześciu miesięcy. W praktyce trwa to nawet 3-5 lat. Koszty całego postępowania, w zależności od diecezji, wynoszą 500-2000 zł.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o ich umorzenie. Na każdym etapie postępowania mamy prawo skorzystać z pomocy adwokatów kościelnych, którzy mianowani są przez biskupa. Listy adwokatów dostępne są w sądach diecezjalnych.
4
Przyczyny nieważności małżeństwa

Najczęściej jako przyczynę nieważności małżeństwa podaje się niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich, np. troski o współmałżonka oraz troski o potomstwo oraz jego wychowanie. Może ona wynikać z narkomanii czy alkoholizmu, a także z różnego rodzaju zaburzeń osobowości (np. uzależnienie od rodziców, poważna niedojrzałość emocjonalna, psychopatia, patologiczna zazdrość).

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić na skutek choroby psychicznej (np. schizofrenii), nawet jeżeli nie była ukrywana, a istniała w chwili zawarcia małżeństwa.

Inne powody to: zawarcie małżeństwa pod przymusem, wykluczenie posiadania dzieci oraz impotencja.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Diabeł
24.08.2015
A najwazniejsza jest kasa a o tym nic nie piszecie.dlaczego?