badanie mózgu

Nowoczesne metody usuwania guza mózgu - co musisz wiedzieć?
aurelion - specjalista Tipy.pl

Operacje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego należą do najtrudniejszych w medycynie. Dostęp do mózgu ogranicza czaszka – ciasna, kostna „puszka”, a każda zbędna manipulacja w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego stwarza ryzyko poważnych komplikacji. Poszukiwanie sposobów zwiększenia bezpieczeństwa zabiegów doprowadziło do opracowania nowych metod. Niestety, w Polsce stosują je nieliczne ośrodki. Wymagają one bowiem nie tylko drogiego sprzętu, ale też odpowiedniego przygotowania uczestniczących w nich specjalistów – neurochirurgów, psychologów i anestezjologów. Na czym polegają te metody?
1
Śródoperacyjny rezonans

To badanie rezonansu magnetycznego (RM) wykonywane w toku operacji przy operacyjnym stole – bez wybudzania pacjenta z narkozy i odłączania go od urządzeń, do których wcześniej został podłączony, w tym aparatury monitorującej oddech i pracę serca.

Nie zaburza więc planu i strategii zabiegu, a jedynie wprowadza w nim trwającą zazwyczaj kilkadziesiąt minut przerwę, podczas której nad pacjentem czuwa anestezjolog.

Celem rezonansu śródoperacyjnego jest weryfikacja dokładności usunięcia guza: rezonans uwidacznia bowiem granicę między tkanką zdrową i chorą w stopniu, w jakim nie czyni tego mikroskop operacyjny, ani żadna inna technika.

Zastosowanie rezonansu w trakcie zabiegu umożliwia ewentualną korektę operacyjnych działań i usunięcie guza w maksymalnym zakresie, przy jednoczesnym maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek.

Jest to istotne zwłaszcza w okolicach mózgu odpowiedzialnych za ruch, mowę, wzrok, pamięć, koncentrację, uczenie się, emocje. Badanie jest szczególnie pomocne przy usuwaniu naciekających mózg glejaków, guzów okolicy przysadki i podstawy mózgu.
2
Traktografia dróg nerwowych

Umożliwia zlokalizowanie w mózgu ważnych ośrodków i przebiegu dróg nerwowych. Stosowana w celu zaplanowania operacji: bezpiecznego dojścia do guza i zakresu resekcji tkanek.

Wykorzystuje funkcję rezonansu – tzw. tensor dyfuzji. Wygenerowany podczas badania ruch cząsteczek wody – utrwalony na obrazie jako kolorowa smuga – odpowiada drodze nerwowej. Uszkodzenie jej podczas operacji może spowodować nieodwracalny zanik takich funkcji jak ruch czy mowa.
3
Wybudzanie podczas operacji

Nawet najnowocześniejsze badania nie pokażą wszystkiego, co neurochirurg chciałby zobaczyć. Źle obrazowane bywają np. nowotwory w pobliżu ośrodków mowy.

W eliminacji ryzyka uszkodzenia ważnych okolic pomaga wtedy… sam operowany. A ponieważ musi być przy tym przytomny, zostaje w odpowiedniej chwili wybudzony z narkozy (nadal jest znieczulany przez anestozjologiczną maskę).

Po wybudzeniu operowana okolica poddawana jest stymulacji elektrycznej, a pacjent proszony o wykonywanie poleceń psychologa: powtarza za nim ruchy, wyrazy, rozpoznaje na rysunkach przedmioty. Jeśli robi to poprawnie, chirurdzy przystępują do dalszych działań, bo świadczy to o braku w stymulowanym miejscu ważnych ośrodków.
4
Monitoring nerwów i rdzenia kręgowego

Po wkłuciu w odpowiedni mięsień elektrod i podłączeniu do specjalnego urządzenia, neurolog śledzi na monitorze podczas zabiegu odpowiedzi tego mięśnia na drażnienie kory ruchowej prądem elektrycznym. W ten sposób sprawdzany jest każdy krok neurochirurga w obrębie pola operacyjnego.

O najmniejszym zaburzeniu pracy mięśnia neurochirurg jest natychmiast informowany i tak zmienia postępowanie, by było bezpieczne. Neuromonitoring pozwala ocalić funkcje nerwu trójdzielnego i twarzowego odpowiedzialnych za czucie i ruch twarzy: zamykanie powiek, nawilżenie rogówki, pracę mięśni żwaczy itd. Cenny przy operacjach guzów rdzenia kręgowego, który ma średnicę 1 cm.
5
Blizna to już nie kłopot

Współczesne operacje guzów mózgu nie wymagają – jak niegdyś – golenia całej głowy. Dzięki nowoczesnej technologii docierania do miejsca interwencji, włosy mogą być dzisiaj usuwane jedynie z niewielkiej powierzchni (na krótkim pasku szerokości ok. 1 cm).

Niezwykle korzystnie wpływa to na psychikę pacjenta w okresie pooperacyjnym. Mogąc z łatwością ukryć bliznę, z reguły szybciej zaczyna on dbać o swój wygląd, szybciej powraca też do normalnej codziennej aktywności i szybciej zapomina o chorobie.
6
Więcej o rezonansie

Średnie przeżycie chorych po operacjach z użyciem śródoperacyjnego RM jest dłuższe nawet o 40 proc. Jego zastosowanie wymaga jednak eliminacji czynników zakłócających obraz, w tym przede wszystkim zewnętrznego pola elektrycznego i fal radiowych.

A to oznacza nie tylko zakaz wnoszenia na salę operacyjną telefonów komórkowych. Konieczna jest sala operacyjna specjalnej konstrukcji (z obudową z miedzianej siatki – klatka Faradaya) i jej wyposażenie: w specjalne narzędzia, stoły operacyjne, zaizolowane okablowanie, aparaturę anestezjologiczną. Ten sposób leczenia dostępny jest w czterech ośrodkach w Polsce.
Strona 1 z 3

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie