walizka z pieniędzmi

Gdzie oddać rzeczy znalezione?
aurelion - specjalista Tipy.pl

Znalazłaś wartościowy przedmiot albo większą sumę pieniędzy? To łut szczęścia, ale głównie dla tego, kto je zgubił. I choć możesz domagać się znaleźnego, przedmiot będzie niestety musiała oddać. Komu? Na jakich zasadach? Jak mieć pewność, że zguba trafi z powrotem do właściciela? Zawiłości w tym temacie rozwiążą wymienione poniżej porady.
1
Zgodnie z nową ustawą o rzeczach znalezionych od 21.06.2015 roku, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru jest starosta.

Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, jeśli jej wartość jest niższa niż 100 zł.
2
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy znaleziono ją w budynku publicznym lub np. w autobusie czy pociągu – wówczas zgubę należy oddać zarządcy budynku lub przewoźnikowi.
3
O odnalezionych rzeczach będą zamieszczane ogłoszenia m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli zaś wartość przedmiotu będzie przekraczać 5 tys. zł – ogłoszenie powinno się ukazać w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.
4
Zasady te nie dotyczą przypadków znalezienia broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, kiedy należy niezwłocznie zawiadomić policję.
5
Znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania zguby właścicielowi.
6
Koszty związane z przechowywaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela będą obciążać osobę uprawnioną do jej odbioru.

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie