przestój w pracy

Przestoje w pracy a wynagrodzenie - porady
aurelion - specjalista Tipy.pl

Zdarzyć się może, że w firmie, w której pracujesz coraz częściej dochodzi do przestojów. Wielu pracodawców informuje wówczas, że za czas przestoju firma będzie obcinać wynagrodzenia. Czy rzeczywiście mają do tego prawo? Czego możesz żądać od pracodawcy, gdy przestoje w firmie są z jego winy?Czy w tym czasie masz prawo do wynagrodzenia? Czy możesz jednocześnie dorabiać w innym miejscu? Tego dowiesz się w dalszej części artykułu.
1
Za przestój z winy pracodawcy należy się wynagrodzenie

Za czas, w którym pracownik nie pracował z winy pracodawcy, ale był gotów do wykonywania czynności, przysługuje mu wynagrodzenie, jakie wynika z jego indywidualnego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną czy godzinową.

Gdyby przy zawieraniu warunków płacowych nie było to ustalone, należy mu się sześćdziesiąt procent wynagrodzenia. Bez względu na wszystko, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obecnie wynosi ono 1750 zł.
2
Nie trzeba być bezczynnym

Przestój wcale nie musi oznaczać, że pracownik całą dniówkę powinien przesiedzieć czy przestać na swoim stanowisku. Może w takiej sytuacji podjąć inną działalność zarobkową, ale musi spełnić pewne warunki. A konkretnie – musi potwierdzić swoją gotowość do świadczenia pracy.

Oznacza to, że na wezwanie pracodawcy pracownik niezwłocznie musi podjąć pracę. Na możliwość jej podjęcia może czekać na terenie przedsiębiorstwa lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Ale może też czekać w miejscu wskazanym przez siebie i podanym pracodawcy, a w tym samym czasie robić co chce – nawet dorabiać.
3
Można odejść z firmy bez wypowiedzenia

Kiedy z powodu przestojów w pracy i mniejszych zarobków pracownik chce odejść z firmy bez wypowiedzenia, ma do tego prawo. Jest to możliwe, kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Jednym z nich jest organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.

W razie odejścia bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie