dobra ankieta

Jak stworzyć dobrą ankietę?
AndzelaAndzela - specjalista Tipy.pl

Ankiety są stosowane w celu uzyskania określonych informacji od dużej liczby osób. Podczas projektowania ankiety należy się zastanowić jakie pytania zadać, w jaki sposób je sformułować i jakie odpowiedzi będziemy się starać dzięki nim uzyskać. Skuteczność ankiety ocenia się na podstawie jakości informacji, jakie ona dostarcza.
1

Podejmij decyzję, czego chcesz się dzięki ankiecie dowiedzieć. Sporządź listę informacji, które chcesz uzyskać z ankiety i uporządkuj je według ważności. Im dłuższa ankieta, tym niższy będzie odsetek odpowiedzi. Więcej osób wypełni ankietę składającą się z pięciu pytań, niż taką, która składa się z pięciu stron. Podziel informacje, które chcesz uzyskać na trzy grupy: 1) te które musisz znać, 2) te które chciałbyś znać, 3) te które dobrze byłyby znać.

2

Pytania sformułuj w sposób jasny i przejrzysty. Respondenci nie udzielą odpowiedzi na pytania, których nie rozumieją. Unikaj terminów specjalistycznych, które mimo iż dla ciebie są jasne, dla ankietowanych mogą być niezrozumiałe. Unikaj pytań stronniczych i sugerujących odpowiedź – wartościowe są tylko obiektywne informacje. Pytaj tylko o jedną rzecz naraz (np. pytanie o szybkość i jakość obsługi powinno być rozdzielone na dwa). Każde kolejne pytanie powinno logicznie wynikać z poprzedniego. Zacznij od pytań ogólnych, a później przejdź do szczegółów. Dzięki temu łatwo pogrupujesz pytania o podobnej tematyce.

3

Stwórz schemat odpowiedzi. Jak chcesz, żeby respondenci odpowiadali na twoje pytania? Jest to często uzależnione od natury samego pytania. Jeśli możliwe odpowiedzi to „Tak/Nie/Nie mam zdania”, zastosuj proste pola typu „checkbox” do zaznaczenia jednej właściwej odpowiedzi. Jeśli pytania wymagają ocenienia czegoś, zastosuj skalę numeryczną ze skrajnymi wartościami: 0 – nie do zaakceptowania, 10 – doskonałe. Pytania otwarte są pożyteczne, ale odpowiedź na nie zajmuje ankietowanemu dużo czasu. Gdzie to możliwe, wybieraj pytania z listą odpowiedzi do wyboru, a nie pytania otwarte.

4

Przetestuj ankietę. Zrób ankietę wśród współpracowników lub znajomych. Ktoś z nich może dostrzec, że nie zawiera ona jakiegoś istotnego pytania lub jest sformułowana w niejasny sposób. Lepiej wykryć takie błędy na początku na małej grupie ludzi, niż poprawiać 5 tysięcy wydrukowanych już formularzy.

5

Zastanów się nad sposobem dystrybucji ankiety. Jak planujesz dotrzeć z ankietą do potencjalnych respondentów? Jak chcesz odzyskać od nich wypełnione formularze? Dobrym rozwiązaniem jest ankieta internetowa lub ankieta z kopertą zwrotną – takie ankiety nie wymagają od respondentów żadnych dodatkowych kosztów. Ankieta internetowa jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem ze względu na brak kosztów związanych z wydrukiem i dystrybucją ankiet, odpowiedzi otrzymujesz natychmiast po naciśnięciu przez respondenta przycisku „Wyślij”i zazwyczaj masz możliwość obliczenia wyniku w sposób automatyczny.

6

Przeanalizuj wyniki. Nie ma sensu przeprowadzać ankiety, jeśli nie potrafi się wyciągnąć z niej wniosków. Pomocne mogą okazać się różnego rodzaju wykresy, które dobrze prezentują zależności między danymi.

?

Wskazówki
* W każdej ankiecie uwzględnij dodatkowe pytanie otwarte dotyczące uwag do ankiety. Da to respondentom szansę wypowiedzenia się na tematy, o które w ankiecie zapomniałeś spytać.

Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Janek
06.01.2018
Ważne jest też wygodne narzędzie do stworzenia takiej ankiety w internecie.