różaniec modlitwa

Jak odmawiać różaniec?
Halla - specjalista Tipy.pl

Różaniec jest odmawiany przez wszystkie grupy wiekowe i w różnych okolicznościach. Nie prawdą jest, że jest on modlitwą przeznaczoną dla naszych babć. Sposobu jego odmawiania można się bardzo łatwo nauczyć. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję.
P

Rzeczy, których potrzebujesz
* Różaniec,

1

Wybierz którą z 4 części różańca chcesz odmawiać. Każda z nich składa się z 5-ciu tajemnic.


Tajemnice radosne:


1. Zwiastowanie, 2. Nawiedzenie, 3. Narodzenie Pana Jezusa, 4. Ofiarowanie Pana Jezusa, 5. Znalezienie Pana Jezusa.


Tajemnice światła:


1. Chrzest w Pana Jezusa w Jordanie, 2. Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej, 3. Nauczanie o Królestwie Bożym, 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor, 5. Ustanowienie Eucharystii.


Tajemnice bolesne:


1. Modlitwa w Ogrójcu, 2. Biczowanie, 3. Cierniem ukoronowanie, 4. Droga krzyżowa, 5. Śmierć na krzyżu.


Tajemnice chwalebne:


1. Zmartwychwstanie, 2. Wniebowstąpienie, 3. Zesłanie Ducha Świętego, 4. Wniebowzięcie NMP, 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

2
Trzymając w dłoniach krzyżyk (nr 1 z obrazka) wykonaj znak krzyża i odmów modlitwę "Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen."
3
Trzymając w palcach pierwsze ogniwko różańca (nr 2 z obrazka) odmów modlitwę "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen."
4
Na różańcu znajdziesz 3 koraliki (nr 3 na obrazku) kolejno przytrzymuj każdy w palcach odmawiając na każdym modlitwę "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen."
5
Kolejny etap to miejsce po ostatnim z 3-ech koralików a przed jednym pojedynczym. Na obrazku nr 4. W tym miejscu odmawiamy modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen."
6
Biorąc w palce pojedynczy koralik (na obrazku nr 5) wypowiedz pierwszą tajemnicę wybranej części różańca, a następnie odmów modlitwę "Ojcze nasz…"
7
Przechodzimy do kolejnych 10 koralików na których odmawiamy 10 razy "Zdrowaś Mario.." cały czas rozważając tajemnicę pierwszą. (nr 6 na obrazku).
8
Po zakończeniu "zdrowasiek" odmawiamy "Chwała Ojcu i Synowi…" (obrazek nr 7) oraz modlitwę "O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia."
9
Następnie łapiemy pojedynczy koralik, odczytujemy/wymawiamy drugą tajemnicę a następnie modlitwę "Ojcze Nasz…"
10
Powtarzamy krok 7. i 8. a następnie krok 9 odczytując kolejną, czyli Trzecią tajemnicę, potem odpowiednio Czwartą i Piątą tajemnicę dokładnie na tej samej zasadzie.
11
Po zakończeniu różańca odmawiamy modlitwę "Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj."
?

Wskazówki
* Jan Paweł II sugerował aby wybrane tajemnice odmawiać w wybrane dni: Radosną w poniedziałki i soboty, Światła w czwartki, Bolesną we wtorki i piątki, Chwalebną w środy i niedziele. Z małymi wyjątkami w niedzielę, czyli w okresie Bożego Narodzenia – radosną część, a w okresie Wielkiego Postu bolesną część.

Strona 1 z 3

Powiązane porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

niedowiarek
28.12.2015
Nieprawdą jest należy pisać tak jak ja to napisałem. Nieprawda to odwrotność prawdy.