Jakie są stopnie naukowe w Polsce?

Anna_red - specjalista Tipy.pl
Aby się rozwijać, musisz zdać maturę /123RF/PICSEL
1 z 4
Egzamin dojrzałości jest swojego rodzaju furtką do zawodowego sukcesu i umożliwia nam wspinanie się po stopniach naukowej kariery. Idąc krok dalej i podejmując studia, uzyskujemy wykształcenie, które bardzo pomaga nam zdobyć wymarzoną pracą. Większość na tym etapie działalności naukowej poprzestaje, ale nie brakuje wśród nas osób, które chcą rozwijać się dalej i sięgać po kolejne stopnie naukowe i dyplomy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł doktora, doktora habilitowanego albo profesora? Sprawdźmy.
1
Studia to krok do sukcesu w pracy /123RF/PICSEL
Stopnie naukowe w Polsce

Obowiązujący w szkolnictwie wyższym system zakłada, że pierwsze tytuły naukowe można osiągnąć w trakcie studiowania. (Warunki ich uzyskania zależne są od profilu konkretnej uczelni). Po trzech latach studenckiej edukacji zdobywa się pierwszy, najniższy stopień, czyli licencjat. Wymogiem jest - napisana pod okiem promotora - praca licencjacka.

Jak uzyskać tytuł magistra?

Kolejnym stopniem, który możesz zdobyć w trakcie studiów, jest tytuł magistra. Uzyskuje się go w sumie (licząc kształcenie zakończone licencjatem) po pięciu latach edukacji i po obronie pracy dyplomowej napisanej pod okiem promotora. Jest ona znacznie dłuższa niższa ta, którą przygotowują kandydaci ubiegający się o tytuł licencjata. Jeśli myślisz o studiach medycznych, pamiętaj, że stopień magistra otrzymasz w tym przypadku po sześciu latach nauki.

Stopień doktora

Jeśli po ukończeniu studiów nie chcesz zakończyć swojej przygody z nauką, a wręcz przeciwnie, dalej pragniesz ją kontynuować i zdobyć finalnie tytuł doktora, musisz postarać się o pozostanie na uczelni i rozszerzenie na niej swojej działalności.
2
Doktorzy wykładają na uczelniach /123RF/PICSEL
Co zrobić, aby zostać doktorem nauk?

Jeśli marzy ci się tytuł doktora, to aby go osiągnąć, musisz zaliczyć kilkuletnie studia doktoranckie, podczas których trzeba prowadzić zajęcia ze studentami, a także napisać własną - poruszającą odkrywczą tematykę - rozprawę. Co istotne, stopień doktora otrzymuje się za dorobek naukowy w danej dyscyplinie, czyli za studia prowadzone samodzielnie. Sam tytuł uprawnia do prowadzenia inicjatywy naukowej i starania się o kolejny stopień.

Habilitacja

Masz już tytuł doktora, ale nadal chcesz się rozwijać naukowo? Kolejnym stopniem naukowym jest doktor habilitowany. Uzyskasz go tylko wtedy, gdy będziesz prowadzić aktywną działalność w świecie nauki oraz gdy uzyskasz znaczne osiągnięcia w swojej dziedzinie. Co daje habilitacja? Pozwala m.in. recenzować rozprawy oraz, oczywiście, prowadzić zajęcia ze studentami i kształtować ich edukację.
3
Najwyższy stopień to tytuł profesora /123RF/PICSEL
Jak zdobyć tytuł doktora?

Naukowy stopień doktora i doktora habilitowanego nadaje się w drodze postępowania wszczętego na wniosek ubiegającej się o niego osoby. Warunkami koniecznymi są w tym przypadku: posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera, lekarza, lekarza weterynarii lub innego równorzędnego tytułu, zdany egzamin doktorski w zakresie określonym przez radę placówki naukowej raz stworzona samodzielnie i obroniona przed komisją rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod opieką promotora. W swoim założeniu powinna stanowić oryginalne rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego.

Najwyższy tytuł naukowy

Ostatni stopień, który można osiągnąć - wspinając się po szczeblach naukowej kariery - to tytuł profesora. Może być on nadany - po złożeniu specjalnego wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - tylko przez Prezydenta RP, . Wniosek ten składa właściwa uczelnia.
Strona 1 z 4

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie