Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Anna - specjalista Tipy.pl
Negocjuj z pracodawcą /123RF/PICSEL
1 z 4
Sytuacja panująca w firmie cię przerasta? Czujesz, że nie podołasz piętrzącym się obowiązkom, a może zwyczajnie masz na oku coś nowego? Zanim zrobisz krok do przodu, musisz jeszcze pozałatwiać stare sprawy i zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą. Co zawszeć w wypowiedzeniu umowy o pracę? Gdzie złożyć dokument? Jak negocjować z pracodawcą okres wypowiedzenia? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.
1
Zawrzyj dane w wypowiedzeniu /123RF/PICSEL
Odejście z pracy często wiąże się z dużym stresem

Pracownicy, którzy chcą zrezygnować z pracy dlatego, że atmosfera w niej panująca, jest dla nich nie do przyjęcia lub gdy są w konflikcie z przełożonymi, podejmując decyzję o złożeniu wypowiedzenia, przeżywają ogromny stres, który może odbić się na ich codziennym funkcjonowaniu oraz na zdrowiu. Ale stres, tyle że nie tak dotkliwy, odczuwać mogą również pracownicy, którzy decyzję o wypowiedzeniu podejmują świadomie, mając perspektywę podjęcia lepszej pracy.
Jeśli chcesz, aby cały proces wypowiedzenia przebiegł szybko i stosunkowo bezboleśnie, a jednocześnie zależy ci na tym, aby warunki odejścia z pracy były jak najkorzystniejsze, przeczytaj poniższy artykuł i zyskaj wiedzę, która ci to ułatwi.

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowy o pracę zawierane są na czas próbny, określony, nieokreślony oraz na zastępstwo. Rozwiązuje się je wraz z upływem okresu, na jaki zostały zawarte, wraz z dniem zakończenia pracy oraz zgodnie z okresem wypowiedzenia, który regulują przepisy prawa pracy. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pracownik wcześniej chce zmienić pracę?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Kodeks pracy zakłady, że umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2
Zadbaj o dobre relacje /123RF/PICSEL
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

To najczęściej stosowana forma rozwiązania umowy o pracę. Polega ona na tym, że pracownik umawia się z pracodawcą co do terminu rozwiązania umowy. Porozumienie może zostać zawarte bez względu na rodzaj umowy o pracę czy długość jej trwania. Brak jest też wymogów co do jego formy. Praktyka wskazuje, że najlepiej zawrzeć je w formie pisemnej ze wskazaniem dnia ustania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Musisz wiedzieć, że nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Jest to dopuszczalne w przypadku umów: na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony a jej wypowiedzenie

Umowy, które zostały zawarte na czas określony, mogą zostać wypowiedziane tylko wtedy, gdy zawarto je na okres dłuższy niż sześć miesięcy, a strony uwzględniły to w samej treści umowy.

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie to oświadczenie pracownika, w którym informuje się, że chce się zakończyć pracę w danej firmie. Wypowiedzenie musi zostać złożone pracodawcy bądź osobie go reprezentującej np. kadrowej czy dyrektorowi ds. personalnych.
3
Nie zapomnij się podpisać /123RF/PICSEL
Okresy wypowiedzenia zawartych umów

Okres wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika i wynosi:
• dwa tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż sześć miesięcy,
• miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony na co najmniej sześć miesięcy,
• trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej trzy lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi z kolei:
• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
• 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeśli chcesz zakończyć współpracę z firmą, która cię zatrudniła i chcesz przygotować wypowiedzenie, musisz wiedzieć jak go sporządzić. Dokument przygotowuje się najczęściej w wersji elektronicznej, ale spotyka się także wypowiedzenia napisane odręcznie. Ważne, aby w tytule pisma zawrzeć zdanie: Wypowiedzenie umowy o pracę. Nie zapomnij również o wskazaniu adresata wypowiedzenia. Wpisz go w prawym, górnym rogu.
Następnie w treści pisma zawrzyj zapis, że wypowiadasz umowę o pracę zawartą konkretnego dnia - podaj datę zawarcia umowy o pracę oraz miejsce, gdzie została podpisana. Wskaż także podmioty, które ją zawarły, czyli siebie i pracodawcę. Dodaj też, że niniejszą umowę wypowiadasz z zachowaniem okresu wypowiedzenia i złóż swój podpis. Ze swoich decyzji nie musisz się tłumaczyć ani ich uzasadniać. Jeśli składasz wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia, musisz przedstawić pismo o zgodę na wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy. Niestety, pracodawca nie ma obowiązku akceptacji takiego wniosku i może nie wyrazić zgody na wcześniejszy termin wypowiedzenia. W tej sytuacji nie masz żadnych możliwości prawnych, by wpłynąć na zmianę jego decyzji.

Strona 1 z 4

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie