rekrutacja

Jak prowadzić rekrutację?
EluniaElunia - specjalista Tipy.pl

Jak pokazują najnowsze badania, u podstaw niepowodzeń w pracy leżą: brak zdolności przywódczych (26%), mała inteligencja emocjonalna (23%), słaba motywacja (17%) i cechy osobowościowe nie pasujące do wykonywanego stanowiska (15%). Zwrócenie uwagi na te cztery obszary może sprawić, że każda rekrutacja zakończy się wyłonieniem właściwego pracownika. Podczas rozmowy rekrutacyjnej często skupiamy się na technicznych umiejętnościach kandydata, pomijając jego zdolności interpersonalne. Nie należy jednak zapominać, że techniki zawsze można się nauczyć, natomiast zmiana osobowości pracownika jest trudnym wyzwaniem. Poznając zachowania kandydata w przeszłości, możemy dowiedzieć się jaki będzie jego stosunek do przełożonego i współpracowników w przyszłości. Poniżej przedstawiam w jaki sposób prowadzić rekrutację, żeby określić poziom motywacji i zdolności interpersonalnych kandydata.
1
Jednym ze sposobów stwierdzenia, czy kandydat wykazywał w przeszłości prawidłową postawę w miejscu pracy jest zadawanie mu pytań związanych z czterema obszarami, o których wspomnieliśmy we wstępie.
2
Zdolności przywódcze – czy kandydat jest zdolny do wyznaczania kierunku, w którym powinna podążać firma i potrafi do tego przekonać resztę zespołu?
Proste pytania rekrutacyjne:
- Proszę podać przykład czegoś, co według Pana/Pani poprzedniego pracodawcy wymagało ulepszeń i opowiedzieć, jak poradził sobie Pan/Pani z tym zadaniem?
- Proszę podać przykład zasad, z którymi się Pan/Pani nie zgadzał, a mimo to przystał na nie.
- Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której zostały Panu/Pani przydzielone nowe obowiązki lub funkcje. Czy uważa Pan/Pani, że odniósł na tym polu sukces?
3
Inteligencja emocjonalna – czy kandydat ma zdolność dojrzałego odbierania, oceniania i pozytywnego wpływania na emocje swoje i swojego zespołu?
Proste pytania rekrutacyjne:
- Proszę opowiedzieć o konflikcie z którymś ze współpracowników. Jaka była przyczyna konfliktu? Co zrobił Pan/Pani żeby go złagodzić?
- Proszę opisać sytuacje w pracy, w których skutecznie wykazał się Pan/Pani taktem i dyplomacją.
- Jak radzi sobie Pan/Pani z budowaniem dobrych relacji ze współpracownikami?
4
Motywacja – czy kandydat chce podnosić swoje kwalifikacje i w pełni wykorzystywać swój potencjał, żeby jak najlepiej wykonywać powierzone mu zadania?
Proste pytania rekrutacyjne:
- Jakie są Pana/Pani zawodowe cele krótko- i długookresowe?
- Proszę podać przykład sytuacji, w której postawił sobie Pan/Pani ambitny cel i opisać w jaki sposób przezwyciężył Pan/Pani przeszkody w jego osiągnięciu.
- Proszę opowiedzieć o chwilach, w których nie wywiązywał się Pan/Pani ze swoich obowiązków, a także o takich sytuacjach, gdy pracował Pan/Pani ponad normę.
5
Temperament – Czy postawa i osobowość pracownika dobrze pasuje do stanowiska, jakie ma wykonywać?
Jeśli chodzi o pracę, nie ma czegoś takiego jak idealna osobowość. Ważne jest sprawdzenie, czy osobowość kandydata będzie w zgodzie z wymaganiami związanymi z określonym stanowiskiem.
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy danego stanowiska. Oznacza to określenie obiektywnych wymagań niezbędnych do odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Może to dotyczyć takich kwestii jak: zdolność do rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji, komunikacja, zdolności interpersonalne i przywódcze, motywacja, planowanie i organizacja, budowanie zespołu, umiejętność wpływania na innych.
Proste pytania rekrutacyjne:
- Jeśli stanowisko wymaga pracy zespołowej: Czy woli Pan/Pani pracować samodzielnie, czy w zespole?
- Jeśli ze stanowiskiem wiąże się określony styl zarządzania: Proszę opisać swój styl zarządzania i to, na co najbardziej zwraca Pan/Pani uwagę nadzorując innych.
- Jeśli stanowisko wymaga doskonałych zdolności organizacyjnych: Jak Pan/Pani sądzi, jak ważne na stanowisku, o które Pan/Pani się ubiega jest zorganizowanie?
6
Jeśli chodzi o ocenę kandydata, zawsze należy patrzeć na obraz całości. Dotyczy to wyglądu, mowy ciała, profesjonalizmu, wykształcenia, umiejętności, doświadczenia, postawy, motywacji i zdolności interpersonalnych. Jeśli chcesz wybrać najlepszego pracownika, poszukaj takich kandydatów, którzy mogą się wykazać pozytywnymi relacjami z byłymi współpracownikami i którzy potrafili dać z siebie wszystko, żeby osiągnąć cele firmy.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie