Gratulacje

Jak udzielać pochwał i nagan?
Grzegorz - specjalista Tipy.pl

Umiejętność chwalenia swoich pracowników oraz udzielania nagan jest jedną z podstawowych, które powinien posiadać każdy manager. Prawidłowe przekazywanie uwag swoim podwładnym znajduje się na liście najważniejszych czynników decydujących o motywacji pracowników do wykonywanej pracy. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek dotyczących udzielania pochwał i nagan.
1
Udzielać nagany można wyłącznie w 4 oczy. Nigdy w obecności osób trzecich.
2
Nigdy nie należy porównywać jednego pracownika do innych. Wystarczy odwołać się do standardów panujących w firmie.
3
Krytykować i chwalić za konkretne zachowanie a nie za ogół zachowań.
4
Krytykować należy zawsze bezpośrednio po akcji, która spowodowała nasze niezadowolenie. Nigdy nie należy odkładać nagany na "później".
5
Udzielając nagany należy spytać pracownika o powód konkretnego zachowania i poprosić aby wyjaśnił jak zamierza się zachować w przyszłości podczas podobnej sytuacji.
6
Chwalić należy (w przeciwieństwie do udzielania nagan) w obecności osób trzecich, publicznie oraz głośno. Im więcej osób usłyszy pochwałę skierowaną do konkretnego pracownika, tym lepiej. Pochwały bardziej motywują do powtarzania konkretnego zachowania, niż strach przed karą za brak tego zachowania.
7
Nie należy udzielać jednemu pracownikowi pochwał zbyt często ponieważ stracą one na wartości. Tak samo jak ze słodyczami. Jeden cukierek na jakiś czas będzie smakował bardziej niż ich całe opakowanie zjedzone w krótkim czasie.
8
Pracownicy powinni być chwaleni wówczas, gdy zrobią coś wyjątkowego. Jeśli ktoś pracuje bardzo dobrze i niemal codziennie jego praca daje wyższe efekty niż praca innych pracowników, powinien być dodatkowo wynagradzany w formie finansowej, a nie chwalony codziennie. Chwalić należy wówczas, gdy ktoś zrobi coś wyjątkowego przekraczającego jego własną normę osobistą.
!

Uwaga!
* Nagan można udzielać za zachowanie pracownika a nie za jego charakter.
* Nie wolno obrażać godności osobistej pracownika.

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie