modlitwa

Jak się modlić?
Faustyna - specjalista Tipy.pl

Modlitwa składa się z czterech podstawowych części: zwrócenia się do Boga, podziękowania Bogu, prośby do Boga, zakończenia w Imię Jezusa Chrystusa. Modlić możemy się po cichu w naszym umyśle lub też na głos. Osobiście uważam, że modlitwa na głos pozwala nam się lepiej skupić na tym, co mówimy. Przeczytaj poniższe wskazówki, a dowiesz się, jak się prawidłowo modlić.
1
Zwrócenie się do Boga.

Rozpoczynamy swoją modlitwę od skierowania jej do Boga, ponieważ jest to jedyna osoba, do której kierujemy swoje prośby i podziękowania. Zacznijmy od słów „Ojcze w Niebie” lub „Ojcze Niebieski”. Zwracamy się do Niego jako do naszego Ojca, ponieważ to On jest ojcem naszego ducha, jest naszym Stwórcą i Tym, któremu zawdzięczamy wszystko, co mamy w naszym doczesnym życiu.

2
Podziękowanie Bogu.

Po rozpoczęciu modlitwy, mówimy naszemu Ojcu w Niebie, za co jesteśmy Mu wdzięczni. Możesz zacząć od Stwierdzenia „Dziękuję Ci za…” lub „Jestem wdzięczny za …”. Okazujemy wdzięczność naszemu Ojcu, dziękując mu w modlitwie za wszystkie cenne dla nasz rzeczy, takie jak dom, rodzina, zdrowie, ziemia i inne błogosławieństwa.

3
Prośby do Boga.

Gdy już podziękujemy naszemu Ojcu w Niebie, możemy poprosić go o pomoc. Możemy zrobić to na kilka sposobów, używając wyrażeń:
- „Proszę Cię o …”
- „Potrzebuję …”
- „Proszę, pomóż mi …”
Możemy poprosić Go, aby pobłogosławił nam rzeczy, których potrzebujemy, takich jak wiedza, miłość, pokój, zdrowie, itp.

4

Zakończenie w Imię Jezusa Chrystusa, Amen.


Kończymy modlitwę mówiąc „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen” i czynimy znak krzyża. Robimy to, ponieważ Jezus jest naszym Zbawicielem, naszym pośrednikiem między śmiercią, a życiem wiecznym. Chrystus jest jedynym, który cierpiał i umarł za nas, abyśmy mogli powrócić do Ojca. On jest tym, który kazał nam wierzyć. Kończymy modlitwę słowami „Amen”, ponieważ oznacza to, że zgadzamy się na wszystko co zostało powiedziane i akceptujemy to.

5
Modlitwa w grupie.

Kiedy modlimy się w grupie, tylko jedna osoba powinna wypowiadać modlitwę. Osoba ta powinna odmawiać modlitwę w liczbie mnogiej, mówiąc „Dziękujemy Ci…”, „Prosimy Cię...”, itp. Na koniec, kiedy osoba ta powie „Amen”, cała reszta powinna to powtórzyć. To pokazuje, że godzimy się na wszystko, co zostało powiedziane.

6
Módlcie się zawsze.

Chrystus nauczał modlić się zawsze. Trzeba być bowiem czujnym, by nie ulec pokusie szatana.

7
Módl się ze szczerością.

Wierzymy, że ważne jest, aby modlić się ze szczerością. Musimy myśleć nad tym, co mówimy, a nie tylko bezmyślnie powtarzać.

8
Módl się z wiary w Chrystusa.

Modląc się w wierze, oznacza, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Dziękujemy mu za odkupienie naszych grzechów i wspaniały dar Zbawienia.

9
Módl się prawdziwych intencjach.

Jeśli modlimy się z rzeczywistym zamiarem, oznacza to, że jesteśmy gotowi przyjąć wolę Bożą. Jeśli kierujemy do Boga prośby, ale ze swojej strony nie jesteśmy w stanie niczego zaoferować, nasza modlitwa będzie próżna.

10
Powinniśmy modlić się po to, by poznać prawdę o Bogu i Jego plan wobec nas. Modlitwę można odbierać na różne sposoby – czasem jako uczucia, czasem jako myśli, które przychodzą do naszych umysłów. Czasem podczas czytania Pisma świętego odczuwamy w naszym sercu uczucie ciepła i pokoju. Wszystkie inne doświadczenia mogą być również odpowiedzią na nasze modlitwy.

Wiemy, że Bóg nas kocha i jest naszym Ojcem Niebieskim. Wiemy, że nas słyszy i odpowiada na nasze modlitwy.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

sylwia180793
Dzisiaj 15:20
Nie ma określonej reguły jak powinniśmy się modlić. To sprawa bardzo indywidualna. Nie muszą to być znane nam modlitwy, a np. szczere wyznania, rozmowa z Bogiem, pytania i prośby o pomoc, otwórz swoje serce, a uzyskasz odpowiedź. Przede wszystkim chodzi o skupienie, aby nic nas nie rozpraszało.