dysk twardy

Jak zrobić format?
fifi - specjalista Tipy.pl

Formatowanie dysku twardego często staje się koniecznością, gdy jest zainfekowany przez wirusy i konie trojańskie, które są trudne do usunięcia, a na dodatek prowadzą do uszkodzeń sektorów na dysku. Dysk twardy należy podzielić na małe partycje, skutecznie wykorzystując dostępną przestrzeń. Formatuj twardy dysk tylko wtedy, gdy czujesz potrzebę reorganizacji miejsca. Pamiętaj, że formatowanie dysku twardego lub jego partycji spowoduję całkowite usunięcie danych, które są na niej obecne. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które musisz wykonać, by wykonać poprawnie formatowanie swojego dysku.
1
Formatowanie: przy użyciu dysku instalacyjnego Windows.

Przede wszystkim wykonaj kopie zapasową wszystkich danych z partycji, którą chcesz sformatować. Na przykład można wykonać kopię zapasową folderu „Documents and Settings”, tak aby można było jej użyć w nowej instalacji systemu Windows. Pamiętaj również o innych istotnych elementach zapasowych, takich jak internetowe zakładki przeglądarki.

2

Uruchom ponownie komputer i wejdź do BIOSa naciskając klawisz „Delete”. Zmień ustawienia tak, by najpierw odczytywana była zawartość napędu CD/DVD. Zapisz zmiany.

3
Włóż dysk instalacyjny Windows do napędu. Zrestartuj komputer.
4
Podczas ponownego uruchamiania komputera powinien pojawić się monit o naciśnięciu dowolnego klawisza, aby rozpocząć odczytywanie płyty CD/DVD. Ważne jest aby uruchomić system z płyty, ponieważ nie ma możliwości wykonania formatowania partycji systemu z dysku twardego (na którym jest stary system operacyjny Windows).
5
Ekran instalacyjny Windows przeprowadzi Cię przez kilka kroków, zanim na dobre sformatujesz istniejący dysk.
6
Możesz formatować istniejące partycje, usunąć istniejące partycje lub utworzyć nową partycję z obszaru niepodzielonego. Wybierz odpowiednią ilość miejsca, określając liczbę oznaczającą sformatowany obszar w MB.
7
Możesz wybrać opcję NTFS lub FAT32 do formatowania; NTFS jest szybsza, bardziej komfortowa i bezpieczna.
8
Formatowanie przy użyciu opcji „Zarządzanie komputerem”.


Kroki podane poniżej pomogą Ci sformatować dysk innym sposobem, bez konieczności bezpośredniej ingerencji w pracę dysku twardego. Czynności te nie mają zastosowania w formatowaniu partycji systemowej (zazwyczaj oznaczonej literą „C”).

9
Poszukaj ikony „Mój komputer” na Pulpicie. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i z pojawiającego się menu wybierz opcję o nazwie „Zarządzaj”.
10
Pojawi się okno o nazwie „Zarządzanie komputerem”. Wybierz zakładkę z dostępnych po lewej stronie o nazwie „Magazyn”, a następnie wybierz opcję „Zarządzanie dyskami” – w oknie po prawej stronie.
11
Teraz zobaczysz listę wszystkich dostępnych partycji na Twoim dysku twardym.
12
Następnie wybierz partycję, którą chcesz usunąć z dysku twardego. Jeśli chcesz usunąć wszystkie partycje - usuwaj je jedna po drugiej. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną partycję, następnie wybierz opcję „usuń” i zatwierdź.
13
Teraz zobaczysz pole z napisem nieprzydzielone. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na to pole, a następnie wybrać opcję „Nowa partycja”.
14
Po pojawieniu się kreatora nowych partycji, postępuj zgodnie z jego poleceniami i wybierz partycję podstawową, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar i oznaczenia literowe tej partycji. Następnie kreator zapyta Cię, czy chcesz sformatować nową partycję. Możesz wybrać po między FAT 32 i NTFS (ten ostatni jest najlepszą opcją).
15
Zostaw rozmiar jednostki alokacji domyślnie, a następnie wprowadź literę dysku w polu „Volume Label” ("Etykieta"). Jeśli jesteś pewien, że utworzona partycja działa poprawnie zaznacz opcję „Wykonaj Szybki Format”. Możesz również zaznaczyć opcję kompresji plików i wydać komendę „Dalej”, by sformatować dysk.
16
Zostanie uruchomione formatowanie dysku, podczas tej operacji nie zamykaj okna „Zarządzanie komputerem”.
17
Po zakończonym formatowaniu wyświetli się komunikat „Zdrowy” zamiast komunikatu „Formatowanie”. Możesz teraz korzystać z nowo sformatowanego dysku do przechowywania danych.
18
Formatowanie: z linii komend.


Możesz odwołać się do sekcji formatowania dysku twardego za pomocą okna poleceń. Wiersz poleceń wywołasz wchodząc w Menu Start i wybierając opcję „Uruchom”. W polu króre się pojawi wpisz „cmd”.
Żeby sformatować dysk, wpisz „format” w wierszu poleceń, a następnie nazwę partycji. Na przykład jeśli chcesz sformatować partycję D, wpisz „format D:”.
Jeśli chcesz zrobić szybkie formatowanie na określonej partycji, należy przekazać parametr Q, a w okno poleceń po nazwie partycji wpisz literę Q, np.: „format D:/Q.”

Strona 1 z 4

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

P@BLO
11.06.2011
"Możesz wybrać opcję NTFS lub FAT32 do formatowania; NTFS jest szybsza, bardziej komfortowa i bezpieczna."

Gówno prawda, FAT32 jest szybsze od NTFS.